"nach" po polsku

DE

"nach" - polskie tłumaczenie

volume_up
nach {przyim.}
PL

"nów" - niemieckie tłumaczenie

DE

DE nach
volume_up
{przyimek}

nach (też: an, in, ins, zur)
volume_up
w {przyim.}
STRG+NACH-LINKS-TASTE, STRG+NACH-RECHTS-TASTE, STRG+NACH-OBEN-TASTE, STRG+NACH-UNTEN-TASTE
Ctrl+Strzałka w lewo, Ctrl+Strzałka w prawo, Ctrl+Strzałka w górę, Ctrl+Strzałka w dół
Bildlauf nach oben; Bildlauf nach unten; Bildlauf nach links; Bildlauf nach rechts
Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w lewo; Przewiń w prawo
NACH-LINKS, NACH-RECHTS-, NACH-OBEN- ODER NACH-UNTEN-Taste
STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
nach (też: zu, bis zu, an, in)
volume_up
do {przyim.}
Nach Spanien gingen wir nach Jordanien, Deutschland und wieder nach Ankara.
Po Hiszpanii pojechałyśmy do Jordanii, Niemiec i znów Ankary.
Nach und nach wird Google+ Direkt aber umfassender verfügbar gemacht.
Co więcej, niektórzy użytkownicy nie będą mieć dostępu do Direct Connect.
Nach dem AIMS wollte Shehu mit Hochenergiephysik weitermachen und kam nach Cambridge.
I po AIMS, Shehu chciał zająć się fizyką cząstek elementarnych i udał się do Cambridge.
nach (też: zu, über, für, an)
volume_up
na {przyim.}
Sie nahmen ein Schiff nach Panama, über den Isthmus, und dann ein anderes Schiff nach Norden.
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.
Text oder Objekte können damit auf einer Folie nach und nach angezeigt werden.
Są też wspaniałym sposobem na stopniowe wyświetlanie tekstu lub obiektów na slajdzie.
Sie können ein Einzugsgebiet nach Entfernung oder nach Standort zuweisen.
Obszar usługowy możesz wyznaczyć na podstawie odległości lub lokalizacji.
nach (też: zu, durch, auf, zur)
volume_up
po {przyim.}
Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.
Po zwiększeniu dawki należy wykonać dodatkowe badanie po 2 tygodniach.
Haltbarkeit nach Rekonstitution Nach Rekonstitution:
Okres trwałości po sporządzeniu roztworu Po przygotowaniu roztworu:
Monate nach der Grundimmunisierung und 1 Jahr nach der dritten Impfung.
miesięcy po pierwszym szczepieniu i 1 rok po trzecim szczepieniu.
nach (też: laut, gemäß, zufolge)
volume_up
według {przyim.}
Anordnen von Videos nach Jahr, Bewertung oder nach einer anderen Eigenschaft
Rozmieszczenie plików wideo według roku, klasyfikacji lub innej właściwości
Die Mitglieder des Parlaments sind nach Fraktionen und nicht nach Staatsangehörigkeit gruppiert.
Posłowie do PE dzielą się nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.
Jederzeit: Standardmäßig werden Ihre Suchergebnisse nicht nach Datum gefiltert.
Dowolny czas: domyślnie wyniki wyszukiwania nie są filtrowane według daty.

Przykłady użycia - "nach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanTabelle 6 Mittlere radiologische Veränderungen nach 52 Wochen in der RA-Studie V
Tabela 6 Średnie zmiany w badaniu radiologicznym w 52. tygodniu w badaniu V w RZS
GermanIhr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.
Dziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.
GermanNach Artikel III-393 der Verfassung sind Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.
Zgodnie z artykułem III-393 Konstytucji, członkami Banku są Państwa Członkowskie.
GermanNehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
GermanFalls sie dem Protokoll folgen, werden sie anrufen und nach dem Original fragen.
Jeśli będą przestrzegać protokołu, wezmą telefon i zapytają: "Czy macie oryginał?"
GermanBitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht sicher sind.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
GermanUns allen sagt man nach, wir hätten etwas sehr Markantes, wenn nicht Eigentümliches.
Uważa się, że każde z nas ma w sobie coś charakterystycznego czy nawet dziwnego.
GermanDie Gabe sollte in den ersten 24 Stunden nach Abschluss der Operation beginnen.
Podawanie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od zakończenia zabiegu chirurgicznego.
GermanUnd sobald Leute von diesem Bestrafungsding hörten schoss Kooperation nach oben.
Możecie przeznaczyć część swoich pieniędzy, by ukarać tych, którzy nie współpracują.
GermanIn Bezug auf die Beihilfen nach den Artikeln III-167 und III-168 der Verfassung
W dziedzinie pomocy przewidzianej w artykułach III-167 i III-168 Konstytucji:
GermanIn allen Studien wurde die Verringerung der Sterblichkeit nach 28 Tagen untersucht.
Wszystkie badania sprawdzały zmniejszenie liczby przypadków zgonu w ciągu 28 dni.
GermanSeptember 2007 wurde ein Verfahren nach Artikel 6 Absatz 12 der Verordnung (EG) Nr.
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1084/ 2003 rozpoczęła się dnia 20 września 2007 r.
GermanDie Talspiegel nach 24 Stunden sind jedoch bei beiden Formulierungen vergleichbar.
Najniższe stężenie w okresie 24 godzin są jednak podobne dla obu postaci leku.
GermanOh, das für eine Freude es ist, jemand zu sein, der nach greifbarem Mitgefühl sucht.
oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.
GermanEr hörte von einem Mann namens Bharat, nach dem Indien "Bhārata" genannt wird.
Słyszał o człowieku zwanym Bharat, od którego pochodzi nazwa Indii - Bhārata.
GermanFühren Sie folgende Schritte aus, wenn Sie manuell nach Updates suchen möchten:
Jeśli chcesz ręcznie sprawdzić, czy są nowe aktualizacje, wykonaj następujące kroki:
GermanWenn Sie mehrere Sprachen sprechen, können Sie diese nach Priorität anordnen.
Osoby posługujące się kilkoma językami mogą je ustawiać w preferowanej kolejności.
GermanGleichzeitig ist die Grunddynamik der monetären Expansion nach wie vor moderat.
Jednocześnie aktualna tendencja ekspansji monetarnej jest nadal umiarkowana.
GermanGenetiker werden das wissen, aber seitdem wurde das jedes Jahr nach unten korrigiert.
Obecnie sądzi się, że ludzki genom zawiera jedynie nieco ponad 20 tysięcy genów.
German   Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet nach Maßgabe von Teil III
    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z częścią III orzeka: