"Mitteilung" po polsku

DE

"Mitteilung" - polskie tłumaczenie

DE Mitteilung
volume_up
{żeński}

(Gelächter) Aber ich habe eine Mitteilung an die Selbstmordattentäter, an diejenigen, die sich selbst in die Luft gesprengt haben."
(Śmiech) "Mam wiadomość dla zamachowców-samobójców, dla tych, którzy wysadzili się w powietrze".
Es ist eine Mitteilung über eine Zonenänderung für ein Bürogebäude, damit die Menschen in der Umgebung wissen, was geschieht.
Jest to zawiadomienie o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego biurowca stworzone, aby powiadomić sąsiadów co się dzieje.

Przykłady użycia - "Mitteilung" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanFür die Mitteilung und Billigung von Rechtsakten in der Zukunft wurden Verfahren festgelegt.
Procedury powiadamiania i przyjmowania przyszłych środków i aktów zostały ustanowione.
GermanDiese Mitteilung wird anschließend im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
German„ Direkte Mitteilung an das medizinische Fachpersonal“
Bezpośredni komunikat adresowany do pracowników służby zdrowia
GermanUnd der Adressat kann die Mitteilung empfangen, wenn es ihm passt.
I to właśnie się podoba ludziom na całym świecie, dlatego już ponad trzy miliardy ludzi korzysta z tej możliwości.
GermanIn der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.
Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.
GermanIn der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.
Taki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.
GermanMit dem Formular P1 erhalten Sie von jedem Land eine Mitteilung über die in Bezug auf Ihren Antrag getroffene Entscheidung.
Każdy kraj przedstawi swoją decyzję w sprawie Twojego wniosku w specjalnej nocie, którą otrzymasz na formularzu P1.
GermanSie können innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über dieses negative Gutachten eine Überprüfung des Gutachtens beantragen.
W terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia o opinii firma może wystąpić o jej ponowne rozpatrzenie.
GermanSchließlich fügte die Kommission in ihrer Mitteilung über die Überprüfung des „Small Business Act“ für Europa einige besondere Ziele hinzu.
Konkretne cele sformułowano w komunikacie w sprawie przeglądu programu „Small Business Act” dla Europy.
GermanJede Partei kann die Lizenz jederzeit mit einer Frist von 60 Tagen nach einer schriftlichen Mitteilung an die andere Partei beenden.
Każda ze stron może w dowolnym czasie odstąpić od Licencji z 60-dniowym pisemnym powiadomieniem strony drugiej.
GermanDie Kommission bestätigt binnen vier Monaten nach Eingang der Mitteilung die Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats.
Komisja potwierdza, w terminie czterech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji, uczestnictwo danego Państwa Członkowskiego.
Germansofern keine gegenteilige Mitteilung vorliegt
GermanIn der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.
Musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.
GermanIn ihrer Mitteilung „Überprüfung des Small Business Act“ hat die Kommission die EU-Länder dazu aufgerufen, folgende Schritte zu unternehmen:
W swoim komunikacie w sprawie przeglądu programu „Small Business Act” Komisja wezwała państwa członkowskie do:
GermanIn der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.
Musi określać wszystkie przyczyny i konsekwencje oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.
GermanIn der Mitteilung müssen alle Begründungen aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie Beschwerde einlegen können.
Takie dokumenty muszą określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.
GermanDerartige rechtliche Bestimmungen beziehen sich auf die Mitteilung an den Schuldner, das Bankgeheimnis sowie die Mobilisierung und Verwertung der Forderungen.
Wymogi te dotyczą powiadomień dłużnika, tajemnicy bankowej oraz ustanowienia oraz realizacji zabezpieczenia.
GermanUnd Sie können auch Zeit überschreiten, indem Sie - wenn es Ihnen zeitlich passt - eine Mitteilung hinterlassen.
A czas można pokonać poprzez wysłanie tej osobie wiadomości tekstowej w dowolnym czasie, podczas gdy odbiorca może wybrać dowolny czas w którym ją odczyta.
GermanWie sie diese Verpflichtung umzusetzen gedenkt, hat sie in einer Mitteilung über die Zugänglichkeit von EU-Websites [102KB] dargelegt.
Sposób, w jaki realizuje tę politykę, przedstawiono w dokumencie strategicznym UE na temat dostępności stron internetowych UE [102KB].
GermanAn diese Maßnahmen sollte durch eine Mitteilung an Angehörige von Gesundheitsberufen („ Dear-Healthcare-Professional-Letter“) erinnert werden.
Pracownicy służby zdrowia mieli zostać poinformowani o tych problemach w piśmie powiadamiającym (Pismo do pracowników służby zdrowia).