"kommen" po polsku

DE

"kommen" - polskie tłumaczenie

volume_up
kommen {czas. zwr.}

DE kommen
volume_up
[kommend|gekommen] {czasownik}

kommen (też: rüberkommen)
Sie müssen also kommen und mich live erleben oder so.
Więc będziecie musieli iść to zobaczyć i przyjść mnie obejrzeć, czy coś.
Kann ich nicht früher kommen und dir Glück wünschen?
A nie mogę przyjść wcześniej i życzyć ci powodzenia?
Wann kommen sie und erklären, was mit mir los ist?
Kiedy zamierzają przyjść i wyjaśnić mi różne rzeczy?
Die Kinder kommen rein -- bzw. wir dachten dass sie kommen.
Dzieci miały przychodzić tak przynajmniej sądziliśmy.
Anwälte können in die Polizeistation kommen.
Prawnicy mogą przychodzić na posterunki policji.
Sie sollten einfach so kommen, wie von Zauberhand.
Powinny przychodzić magicznie.
kommen (też: ankommen, anreisen, herfahren)
volume_up
przyjechać {czas. dk}
Es war Estelle van der Meer, die aus dem SANCCOB anrief und sagte: "Bitte kommen Sie uns helfen.
Telefonowała Estelle van der Meer z SANCCOB, mówiąc: „Proszę przyjedź nam pomóc.
Egal was für eine Idee Sie haben, kommen Sie und versuchen Sie es.
Jeśli masz pomysł, to przyjedź, spróbuj - porażka to nic złego.
Ich hatte das große Glück, gleich nach der High School in die USA zu kommen, und konnte an dieser Technologie arbeiten, und einige neue Geräte entwickeln.
Miałem szczęście przyjechać do USA zaraz po liceum i mogłem pracować nad tą technologią i rozwijać różne pomysły.
Modelle können aus den Medien kommen, von unseren gewählten Vertretern.
Modele mogą pochodzić z mediów, od naszych polityków.
Aber die Botschaft darf nicht mehr allein von oben kommen.
Przepływ informacji nie musi pochodzić z góry.
Nun, heutzutage wissen wir alles darüber woher unsere Sachen kommen.
Cóż, obecnie wiemy wszystko o tym, skąd pochodzą nasze produkty.
Wer wegen der Arbeit und der Herausforderung kommt, der wird ans Barefoot College kommen.
Nie ma po co przyjeżdżać dla pieniędzy.
Über 15.000 Wissenschaftler kommen dafür jedes Jahr nach San Francisco.
Ponad 15 tysięcy naukowców przyjeżdża każdego roku do San Francisco z tego powodu.
Das Optionsfeld "Nein, alle Kunden kommen zum Geschäftsstandort" ist standardmäßig aktiviert.
Domyślnie zaznaczony jest przycisk „Nie, wszyscy klienci przyjeżdżają do siedziby firmy”.
kommen (też: laufen bis)
volume_up
dobiec {czas.}
kommen (też: sich verbreiten)
volume_up
powiewać [powiewam|powiewałbym] {czas. ndk} (zapach, ciepło)
kommen (też: sich verbreiten)
volume_up
powiać {czas. dk} (zapach, ciepło)

Przykłady użycia - "kommen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanAuch kann es zu einer Senkung des Gesamtcholesterinspiegels im Serum kommen.
Stwierdza się również zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy.
GermanEs kann möglicherweise zu einer deutlichen Verschlechterung Ihrer Psoriasis kommen.
Lekarz prowadzący może zalecić kontrolę i wdrożyć odpowiednie skuteczne leczenie.
GermanBei einzelnen Patienten kann es zu einem klinisch relevanten Absinken kommen.
U niektórych pacjentów spadek stężenia teofiliny może mieć znaczenie kliniczne.
GermanViele Menschen versuchen mit einer logischen Lösung für das Geschehene zu kommen.
Mnóstwo ludzi próbuje wyjaśnić to wydarzenie w jakiś logiczny sposób, prawda?
GermanSobald sie unter den Tang schwimmen, kommen die kleinen Putzerfische heraus.
Jak tylko wpłyną pod kępy wodorostów, pojawia się złuszczająca ryba-oczyszczacz.
GermanWenn er aber dem Geruch gefolgt wäre, hätte er von der anderen Seite kommen müssen.
Ale gdyby ten rekin podążał za smugą zapachu, mógłby przypłynąć z innej strony.
GermanEine Amateurparade zu der Menschen aus der ganzen Stadt kommen, alle verkleidet.
Jest to amatorska parada, na którą z całego miasta przyjeżdżają poprzebierani ludzie.
GermanAls Kind sah ich ihn mit Radios und Telefonen und vielen anderem Zeug zu mir kommen.
Przynosił mi radia, telefony itp. ~~~ Rozkręcał je, pokazywał mi jak działają.
GermanUnsere Möglichkeiten bei den anderen Sinnen kommen daran wirklich nicht heran.
Właściwie, nic nawet nie zbliża się do naszej zdolności przywrócenia słuchu.
GermanBei einigen Personen, denen Dynastat gegeben wird, kann es zu Nebenwirkungen kommen.
U niektórych ludzi przyjmujących lek Dynastat mogą wystąpić działania niepożądane.
GermanLokale allergische Reaktionen kommen bei Patienten häufig vor (1/100 bis 1/10).
Miejscowa reakcja alergiczna jest częstym (1/ 100 do < 1/ 10) działaniem niepożądanym.
GermanMan muss Drückeberger, Niete, oder Schulabbrecher sein, um an unser College zu kommen.
Przyjmujemy tylko tych, którzy zawalili studia albo zostali wywaleni z uczelni.
GermanMonterey ist einer der wenigen Orte auf dieser Welt, an den viele Mondfische kommen.
Monterey to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie przypływa mnóstwo samogłowów.
GermanUnd aus den Spitzen dieser Röhrenwürmer kommen diese wunderschönen roten Fahnen.
Z górnych części rurkoczułkowców wyrastają te piękne czerwone pióropusze.
GermanBlutungen Bei Patienten, die Azacitidin erhalten, kann es zu Blutungen kommen.
Krwawienia U pacjentów otrzymujących azacytydynę może wystąpić krwawienie.
GermanDie Antwort ist: Bis wir nahe Null kommen, wird die Temperatur weiter steigen.
Odpowiedź brzmi -- dopóki nie zbliżymy się do zera, temperatura nadal będzie wzrastać.
GermanDas vorrausgeschickt, kommen wir zu dem, was ich Ideen in der Entwicklung nenne.
Ale po tym stwierdzeniu przechodzimy do tego co nazywam “ideami w toku”.
GermanDas ist für Tiere, die zum Atmen an die Oberfläche kommen, wie diesen See-Elefanten.
Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.
GermanBei manchen Menschen kann es nach der Anwendung von Vidaza zu Müdigkeit kommen.
Niektóre osoby mogą odczuwać zmęczenie podczas otrzymywania leku Vidaza.
GermanIn seltenen Fällen kann es zu anaphylaktoiden Reaktionen bis hin zum Schock kommen.
Rzadko mogą występować reakcje anafilaktoidalne i aż do wstrząsu włącznie.