"in" po polsku

DE

"in" - polskie tłumaczenie

volume_up
in {przyim.}
PL

DE in
volume_up
{przyimek}

in (też: nach, an, ins, zur)
volume_up
w {przyim.}
PCBs akkumulieren in Delphinen, in der Sarasota Bay, in Texas, in North Carolina.
PCB odkłada się w organizmach delfinów W Sarasocie, Teksasie i Północnej Karolinie.
JW: In Lateinamerika, in Indien, in Süd-Ost Asien und am meisten in China.
JW: W Ameryce Łacińskiej, w Indiach, w Azji Południowo-Wschodniej, i przede wszystkim - w Chinach.
Wir haben Lehrgänge am Laufen in China, in den USA, und in vielen anderen Ländern.
Obecnie szkolenia odbywają się w Chinach, w USA i w wielu innych krajach.
in (też: zu, bis zu, nach, an)
volume_up
do {przyim.}
Anstatt sie in die Dritte Welt zu schicken, schicken wir sie in Rathäuser.
Zamiast do krajów Trzeciego Świata, wysyłamy ich do miejskich ratuszów.
Ratiograstim ist eine Injektions- oder Infusionslösung (Tropfinfusion in eine Vene).
Ratiograstim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
Verschieben verschiebt die ausgewählten Nachrichten in einen anderen Ordner.
Przenieś do umożliwia przeniesienie zaznaczonych wiadomości do innego folderu.
in (też: zu, über, nach, für)
volume_up
na {przyim.}
Wenden Sie es nicht in der Nase, in den Augen oder in der Mundhöhle an.
Nie należy go stosować na błonę śluzową nosa, na oczy i błonę śluzową jamy ustnej.
Und so haben wir hier Alice in Grün und Bob in Rot, Wir überlappen sie.
Mamy tutaj badania Alice na zielono i Boba na czerwono. ~~~ Nakładamy ich na siebie.
Jeder in diesem Saal und jeder auf der Welt fällt irgendwo in diesen Bäumen in eine Abstammung.
Wszyscy na tej sali i wszyscy na świecie należą do któregoś z rodów na tych drzewach.
in (też: zu, über, hinter, per)
volume_up
za {przyim.}
Denn wir würden niemals wiederholen wollen, was 1865 in diesem Land passierte.
Ameryka ciągle płaci cenę za partactwo z 1865. ~~~ Ameryka ciągle płaci cenę za partactwo z 1865.
Lansoprazol wird durch eine Hämodialyse nicht in relevantem Ausmaß eliminiert.
Lanzoprazol nie jest w istotnym stopniu eliminowany za pomocą hemodializy.
Wir glauben diese in großen Mengen für 25 Dollar bauen zu können in kleinen Stückzahlen für ungefähr 40 Dollar.
Możemy je produkować w dużym nakładzie za ok. 25$, w niskim nakładzie za ok. 40$.
in (też: im, am)
volume_up
we {przyim.}
Diesen Sommer lebt er zwei Monate in Italien in einer eigenen Wohnung.
Ostatniego lata przez dwa miesiące przebywał we Włoszech we własnym mieszkaniu.
Insuman Rapid in Patronen wurde für die Anwendung in einem OptiPen entwickelt.
Preparat Insuman Rapid we wkładzie przeznaczony jest do stosowania we wstrzykiwaczu OptiPen.
Insuman Basal in Patronen wurde für die Anwendung in einem OptiPen entwickelt.
Preparat Insuman Basal we wkładzie przeznaczony jest do stosowania we wstrzykiwaczu OptiPen.

Synonimy (niemiecki) dla "in":

in

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanDie allgemein gebräuchliche Bezeichnung des Wirkstoffes in Revasc ist Desirudin.
Nazwą powszechnie stosowaną substancji czynnej preparatu Revasc jest desyrudyna.
GermanIn der Regel sind drei Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen zu verabreichen.
Pomiędzy kolejnymi trzema dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 tygodni.
GermanSenkung der Glucoseproduktion in der Leber durch Hemmung der Gluconeogenese und
zmniejszając wątrobowe wytwarzanie glukozy poprzez zahamowanie glukoneogenezy i
GermanSchließen Sie einfach den Browser, um die InPrivate-Browsersitzung zu beenden.
Aby zakończyć sesję Przeglądania InPrivate, wystarczy zamknąć okno przeglądarki.
GermanEine Kooperation in einem wirklich positiven und wirtschaftlichen Nahrungssystem.
Ten sojusz jest bardzo pozytywny i ekonomicznie opłacalny dla systemu żywności.
GermanUnd ich kam in meiner Designkarriere weiter und entdeckte einige aufregende Dinge.
Potem rozpocząłem karierę projektanta, i zacząłem odkrywać ekscytujące zjawiska.
GermanDie Risiken in Bezug auf diese Aussichten sind weiterhin weitgehend ausgewogen.
Bilans zagrożeń związanych z tym scenariuszem jest nadal zasadniczo zrównoważony.
GermanAuch Ihre Freunde, Familie und Kollegen können Sie in Kontaktgruppen organisieren.
Wśród grup kontaktów możesz mieć także grupy Znajomi, Rodzina i Współpracownicy.
GermanHierzu ist die Nadel in einem Winkel von mindestens 45 Grad tief einzustechen.
Aby to zrobić, należy wkłuć igłę głęboko pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni.
GermanDer Wirkstoff in Genasense, Oblimersen, ist ein antineoplastisches Arzneimittel.
Substancja czynna preparatu Genasense, oblimersen, to lek przeciwnowotworowy.
GermanIn Zusammenhang mit der Wachstumshormon-Behandlung wurden Todesfälle von Patienten
Opisano przypadki zgonów związanych z zastosowaniem hormonu wzrostu u pacjentów z
GermanDas OHSS ist ein Syndrom, das sich in zunehmendem Schweregrad manifestieren kann.
OHSS to zespół, który charakteryzuje się zwiększającym się stopniem nasilenia.
Germanwenn bei Ihnen eine Blutgerinnungsstörung bekannt ist oder in Ihrer Familie eine
owrzodzeniom żołądka lub jakimkolwiek innym chorobom przebiegającym z krwawieniem z
GermanÄrzten wird geraten, das Wachstum von Kindern, die Ribavirin in Kombination mit ln
z zc wynikającego ze skojarzonego stosowania interferonu alfa- 2b i rybawiryny.
GermanDieses Spiel beinhaltet all das, was man in einer normalen Seifenoper sehen will.
Jest nią krykiet. ~~~ Niech trwa wiecznie, bo daje prace ludziom takim jak ja.
GermanAber die demokratische Republik Kongo war wirklich der Wendepunkt in meiner Seele.
Ale Demokratyczna Republika Konga była naprawdę punktem zwrotnym dla mojej duszy.
GermanVerwenden Sie Ihr Chromebook am Arbeitsplatz oder in einer Bildungseinrichtung?
Administrator sieci mógł dla Ciebie skonfigurować niektóre z tych ustawień treści.
GermanIn diesem Fall können Sie die Bilder mithilfe der Windows-Fotogalerie importieren.
Obrazy można wówczas importować przy użyciu Galerii fotografii systemu Windows.
GermanWenn die Datei in Windows Movie Maker gefunden wird, verschwindet das rote X.
Jeśli program Windows Movie Maker odnajdzie plik, czerwone oznaczenie X zniknie.
GermanProbleme bei der InstallationFehlerbehebung › Google Earth-Plug-in.
Problem z instalowaniemRozwiązywanie problemów › Wtyczka Google Earth.