"I." po polsku

DE

"I." - polskie tłumaczenie

volume_up
I. [skrót]
volume_up
i. [skrót]
PL
PL

"i" - niemieckie tłumaczenie

volume_up
i {spójn.}
DE

DE I.
volume_up
[skrót]

1. "Ihre"

I.
volume_up
Pana [przykł.]
I.
volume_up
Pani [przykł.]
Und das ist der "I Can" Geisteswandel.
Pod wypływem tego doświadczenia, Ragav przeszedł od "pani mi kazała” do "sam to robię.
I.
volume_up
Państwa [przykł.]
Can I get a research grant from a foreign government?
Jak mogę uzyskać stypendium naukowe od rządu innego państwa?
Diese werden auf der Grundlage der Vorschläge der Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien nach Artikel I-26 Absatz 4 und Absatz 6 Unterabsatz 2 ausgewählt.
Są oni wybierani na podstawie sugestii zgłaszanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w artykule I-26 ustęp 4 i ustęp 6 akapit drugi.
Sie enthält eine gemeinsame Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen eines Mitgliedstaats im Besitz eines Visums sein müssen (Anhang I).
Zawiera wspólną listę państw, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państwa członkowskiego (załącznik I).

Synonimy (niemiecki) dla "i.":

i.
German

Synonimy (polski) dla "i":

i

Przykłady użycia - "I." po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanInsulin Human Winthrop Basal 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone
Insulin Human Winthrop Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
GermanInsulin Human Winthrop Comb 15 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone
Insulin Human Winthrop Comb 15 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
GermanInsulin Human Winthrop Comb 25 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone
Insulin Human Winthrop Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
GermanInsulin Human Winthrop Comb 50 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone
Insulin Human Winthrop Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
GermanRISPERDAL und zugehörige Namen (siehe Anhang I) 0,25 mg Filmtabletten Risperidon
Rispolept i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) 0, 25 mg tabletki powlekane
GermanRISPERDAL und zugehörige Namen (siehe Anhang I) 0,5 mg Filmtabletten Risperidon
Rispolept i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) 0, 5 mg tabletki powlekane
GermanJede Zylinderampulle enthält 10 mg (entspricht 30 I.E.) des Wirkstoffs Somatropin.
Każdy wkład zawiera 10 mg (co odpowiada 30 j. m.) substancji czynnej somatropiny.
Germann Viraferon 3 Millionen I.E./ml Pulver zur Herstellung einer Injektionszubereitung
ie Viraferon 3 miliony j. m. / ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
GermanInsulin Human Winthrop Infusat 100 I.E./ml Injektionslösung in einer Patrone
Insulin Human Winthrop Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
GermanInsuman Basal 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone Insulin human
Insuman Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
GermanInsuman Comb 15 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone Insulin human
Insuman Comb 15 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
GermanInsuman Comb 25 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone Insulin human
Insuman Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
GermanInsuman Comb 50 100 I.E./ml Injektionssuspension in einer Patrone Insulin human
Insuman Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
Germann Viraferon 5 Millionen I.E./ml Pulver zur Herstellung einer Injektionszubereitung
ie Viraferon 5 milionów j. m. / ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
GermanJanssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I, 56 Eirinis Avenue, Pefki, 15121, Griechenland
Janssen- Cilag Pharmaceutical S. A. C. I, 56 Eirinis Avenue, Pefki, 15121, Grecja
GermanEine Durchstechflasche enthält 5 ml Injektionssuspension, entsprechend 500 I.E.
Każda fiolka zawiera 5 ml zawiesiny do wstrzykiwań, co odpowiada 500 j. m. insuliny.
GermanInsulin Human Winthrop Basal 100 I.E./ml Injektionssuspension in einem Fertigpen
Insulin Human Winthrop Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
GermanEine Durchstechflasche enthält 10 ml Injektionssuspension, entsprechend 400 I.E.
Każda fiolka zawiera 10 ml zawiesiny do wstrzykiwań, co odpowiada 400 j. m. insuliny.
GermanIntronA 10 Millionen I.E./ml Injektions- oder Infusionslösung Interferon alfa-2b
IntronA 10 milionów j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji Interferon alfa- 2b
GermanItalia Abbott Srl I-0401 1 Campoverde di Aprilia (Latina) Tel: + 39 06 928921
Italia Abbott SRL I- 0401 1 Campoverde di Aprilia (Latina) Tel: + 39 06 928921