"gewähren" po polsku

DE

"gewähren" - polskie tłumaczenie

volume_up
gewähren {czas. przech.}

DE gewähren
volume_up
[gewährend|gewährt] {czasownik przechodni}

gewähren (też: versichern, sichern, bestreiten)
Ein weiterer Vorschlag zielt darauf ab, Asylbewerbern EU-weit denselben Schutz zu gewähren.
Równolegle przedstawiony projekt przepisów ma na celu zapewnienie osobom ubiegającym się o azyl takiej samej ochrony bez względu na miejsce pobytu w UE.
Erforderlichenfalls muss das Busunternehmen auch unmittelbare Unterstützung gewähren, wie Erste Hilfe, Nahrung, Kleidung, Beförderung und Unterkunft.
W razie konieczności przewoźnik udzieli Ci także natychmiastowej pomocy, czyli zapewni żywność, ubranie, transport i zakwaterowanie.
gewähren
Dieser Nutzer wird dann den übrigen Nutzern Kontozugriff gewähren.
Użytkownik ten musi następnie udzielić dostępu do konta pozostałym użytkownikom.
So können Sie einen neuen Nutzer hinzufügen und ihm Rechte gewähren:
Aby udzielić dostępu podczas dodawania nowego użytkownika, wykonaj następujące kroki:.
Im Anschluss können Sie anderen Personen Zugriff gewähren.
Następnie możesz udzielić dostępu innym osobom.
gewähren (też: geben)
Sie sieht auch Ausnahmen von der Visumpflicht vor, die Mitgliedstaaten bestimmten Personengruppen gewähren können.
Rozporządzenie przewiduje również odstępstwa od obowiązku wizowego, których państwa członkowskie mogą udzielać określonym osobom.
Bevor Banken Kredite gewähren, bewerten sie die relativen Risiken der Unternehmen und stellen Prognosen über deren Wachstum und Fähigkeit auf, die Kredite zurückzuzahlen.
Banki szacują ryzyko przedsiębiorstw zanim udzielą pożyczki, przewidując ich rozwój i zdolność spłaty.
Ein Dritter kann es einer Bank leichter machen, einen Kredit zu gewähren, indem er in Form einer Garantie das Ausfallrisiko der Bank übernimmt.
Banki są bardziej skłonne do udzielenia pożyczki, gdy strona trzecia udziela gwarancji, która pokrywa część ryzyka ponoszonego przez bank.

Przykłady użycia - "gewähren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanSie können den Zugriff gewähren, indem Sie Ihre Kontoinformationen eingeben.
W takim przypadku można zezwolić na dostęp, wprowadzajć informacje o koncie użytkownika.
GermanSo gewähren Sie einem vorhandenen Nutzer Zugriff auf ein oder mehrere Profile bzw.
Aby umożliwić lub ograniczyć istniejącemu użytkownikowi dostęp do jednego lub więcej profili:.
GermanGewähren Sie Zugriff auf der niedrigsten Ebene, die pro Nutzer erforderlich ist.
Przyznaj każdemu użytkownikowi tylko niezbędny poziom dostępu.
GermanDiejenige, die ihm seine Bitte nach einem Golfwagen nicht gewähren würden, welche Gründe hätten Sie?
Teraz ludzie, którzy byli przeciw Casey'owi Martinowi dlaczego tak zdecydowaliście?
GermanGewähren Sie genügend Abstand zwischen den Anzeigen und der Seitensteuerung.
Zachowaj odpowiednią wolną przestrzeń między reklamami a elementami sterującymi, które występują na stronie.
GermanEs gibt keine Shops, die Ihnen das Recht zum Brennen abonnierter Musiktitel auf eine Audio-CD gewähren.
Żaden sklep nie przyznaje praw do nagrywania utworów objętych subskrypcją na dysk CD audio.
GermanWir können Ihnen keinen Aufschub zum Vornehmen der Änderungen gewähren.
Nie możemy dać więcej czasu na wprowadzenie zmian.
GermanDiese Nutzer können nur diejenigen Berichte im Profil aufrufen, für die Sie ihnen Zugriffsrechte gewähren.
Użytkownicy z takim dostępem mogą wyświetlać tylko te raporty w profilu, do których mają przyznany dostęp.
GermanAber auf der Grundlage unserer Vereinbarungen gaben sie uns diesen Vertrauensvorschuss und ließen uns gewähren.
Ale dzięki założeniom mogli wyruszyć w nieznane z rozwagą.
GermanAber bevor ich dazu komme, erlauben Sie mir bitte, Ihnen kurze Einblicke in meine persönliche Geschichte zu gewähren.
Zanim jednak do tego przystąpie, pozwólcie mi podzielić się z wami momentami mojej własnej historii.
GermanSo gewähren Sie einem vorhandenen Nutzer Zugriff auf ein oder mehrere Profile bzw. schränken dessen Zugriff ein:
Użytkownicy z takim dostępem mogą wyświetlać tylko te raporty w profilu, do których mają przyznany dostęp.
GermanWählen Sie aus den verfügbaren Websiteprofilen die Profile aus, auf die Sie dem Nutzer Zugriff gewähren möchten.
Z listy Dostępne profile witryn internetowych wybierz profile, do których użytkownik powinien mieć dostęp.
GermanTradition ist entscheidend um Stabilität zu gewähren um Familien aufzuziehen und zusammenhängende soziale Gruppen zu schaffen.
Tradycja jest ważna aby zbudować stabilność, by zakładać rodziny i tworzyć spójne grupy społeczne.
GermanWie kann ich dem Google-Crawler Zugriff gewähren?
Jak udostępnić moją witrynę waszym robotom?
GermanWenn Sie unserem Crawler Zugriff auf Ihre Seiten gewähren möchten, können Sie dies tun, ohne anderen Bots das Crawlen Ihrer Website zu gestatten.
Możesz udostępnić swoje strony robotom Google, ale zabronić dostępu innym.
GermanEinige Shops gewähren Ihnen auch das Recht, den Musiktitel mit begrenzter Häufigkeit mit einem tragbaren Gerät zu synchronisieren.
Niektóre sklepy przyznają również prawo synchronizowania utworu z urządzeniem przenośnym ograniczoną liczbę razy.
GermanEinige Länder gewähren ausländischen Studenten aber auf eigene Veranlassung dennoch Unterhaltsbeihilfen.
Niektóre kraje, z własnej inicjatywy, mogą jednak zadecydować o przyznawaniu studentom zagranicznym stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania.
GermanMÖGLICHERWEISE - EU-Regierungen sind nicht verpflichtet, Studenten aus anderen EU-Ländern Stipendien oder Darlehen zu gewähren.
ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ - Rządy krajów UE nie są zobowiązane do przyznawania stypendiów ani pożyczek studentom z innych krajów Unii.
GermanEr ließ uns gewähren.
Germanjdm Einlass gewähren