"daß" po polsku

DE

"daß" - polskie tłumaczenie

volume_up
daß {spójn.}
PL
volume_up
dass {spójn.}
volume_up
da {przysł.}
volume_up
da {spójn.}

DE daß
volume_up
{spójnik}

1. stara pisownia

daß (też: dass)
volume_up
że {spójn.}
Ich sehe das so, daß wir nicht sehen lernen können, solange wir nicht zugeben, daß wir blind sind.
Uważam, że aby nauczyć się widzieć, musimy przyznać, że jesteśmy ślepi.
Sie wird also gedreht, so daß Sie sehen, daß es verkehrt herum ist.
Obiekty obrócą się, abyście zobaczyli, że są na lewej stronie.
Ich denke, daß einzellige Organismen in den nächsten zwei Jahre Realität werden können.
Myślę, że możliwe jest stworzenie organizmów jednokomórkowych w ciągu dwóch lat.
daß (też: damit, dass, um, um zu)
volume_up
aby {spójn.}
Es setzt voraus, daß jeder Entscheidungen als private und selbstdefinierende Tat ansieht.
Wymaga aby wszyscy traktowali wybór jako osobiste i samookreślające działanie.
Sie haben alle akzeptiert, daß ihr Bild neben dem jeweils anderen aufgeklebt würde.
Wszyscy zgodzili się, aby ich zdjęcie zostało zamieszczone obok innego.
Ich sehe das so, daß wir nicht sehen lernen können, solange wir nicht zugeben, daß wir blind sind.
Uważam, że aby nauczyć się widzieć, musimy przyznać, że jesteśmy ślepi.

Przykłady użycia - "daß" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanVerschärfung eines Warnhinweises zur Betonung, dass es bei Celecoxib bereits zu
wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
Germanweil, wenn ich sage, daß sie großes Haar hat, denken die Leute sie ist aus Texas.
Widocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
German(Gelächter) Es gibt keinen Grund, dass nur arme Menschen diese Erfahrung machen.
(Śmiech) To niesprawiedliwe, żeby tylko biedni ludzie mogli tego doświadczać.
GermanIhre Ferkel werden dadurch immunisiert, dass sie das Kolostrum (Vormilch) trinken.
Ich prosięta stają się wówczas uodpornione po wypiciu siary (pierwszego mleka).
GermanA Überzeugen Sie sich, dass nach dem Sicherheitstest im Dosisfenster “0” steht.
Sprawdzić czy wskaźnik dawki wskazuje „ 0 ” po wykonaniu testu bezpieczeństwa
GermanSie anhand der Beschriftung Ihres SoloStar sicher, dass Sie das richtige Insulin
Sprawdzić na etykiecie wstrzykiwacza SoloStar, czy wzięto właściwą insulinę.
GermanDass die gleichzeitige Anwendung von Tracleer und Cyclosporin kontraindiziert ist.
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu Tracleer z cyklosporyną.
GermanAber auf "Citizens Connect" ist alles öffentlich, so dass jeder es sehen kann.
W Citizens Connect wszystko odbywa się publicznie. ~~~ wszyscy wszystko widzą.
GermanWenn dass Dialogfeld Anzeigeeigenschaften angezeigt wird, klicken Sie auf OK.
Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia ekranu, kliknij przycisk OK.
GermanEs gibt weltweit das Problem, dass Impfstoffe nicht zu den Patienten gelangen.
Istnieje globalny problem dotyczący szczepionek, które nie docierają do pacjentów.
GermanWenn der Bereich um den Schlauch herum druckempfindlich ist, ohne dass Zeichen einer
W przypadku pojawienia się tkliwości wokół miejsca wprowadzenia rurki bez objawów
GermanValtropin kann die Menge an Schilddrüsenhormon im Blut beeinflussen, so dass Ihre
Valtropin może wpływać na stężenie hormonu tarczycy we krwi, dlatego należy okresowo
GermanDas Zittern verschwindet häufig, ohne dass die Behandlung beendet werden muss.
Drżenie często ustępuje bez konieczności przerywania leczenia lekiem Zavesca.
GermanSollten wir sie sammeln, so dass wir sein Online-Erlebnis besser machen können?
Czy powinniśmy je zbierać, gromadzić, żeby poprawić jakość surfowania po Internecie?
GermanWenn sie drin blieben, gab es keinen Weg, dass ich jemals wieder singen würde.
Jeżeli zostałyby na miejscu, nie byłoby szans abym jeszcze kiedykolwiek zaśpiewała.
GermanSomit wird verhindert, dass der Wirkstoff durch die Magensäure zerstört wird.
Zabezpiecza to substancję czynną przed zniszczeniem pod wpływem kwasu żołądkowego.
GermanBeachten Sie, dass die Bestellnummern für virtuelle Waren mit 12542457817402023690.
Numery zamówień za towary wirtualne składają się z ciągu 12542457817402023690.
GermanUnd wir wissen ebenfalls, dass die meisten davon in Asien leben oder lebten.
Większość z nich żyje lub żyła w Azji. ~~~ Większość z nich żyje lub żyła w Azji.
GermanSeine Wirkung beruht darauf, dass er den Abbau der „ Inkretinhormone“ im Körper hemmt.
Hormony te są uwalniane po posiłku i stymulują trzustkę do wytwarzania insuliny.
GermanEs ist unwahrscheinlich, dass eine Überdosierung unerwünschte Wirkungen zeigt.
Wystąpienie niekorzystnych działań na skutek przedawkowania jest mało prawdopodobne.