"Ceftriaxon" po polsku

DE

"Ceftriaxon" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "Ceftriaxon" w kontekście.

Przykłady użycia - "Ceftriaxon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 1g ist ein weißes bis gelbliches kristallines Pulver.
Ceftriaxone Tyrol Pharma 1 g to krystaliczny proszek barwy białej lub żółtawej.
GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 2g ist ein weißes bis gelbliches kristallines Pulver.
Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g to krystaliczny proszek barwy białej lub żółtawej.
GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 2g wird in eine Vene injiziert (intravenöse Anwendung).
Lek Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g wstrzykiwany jest do żyły (wstrzyknięcie dożylne).
GermanJede 1 g Durchstechflasche enthält 1g Ceftriaxon (als Dinatrium-Hydrat).
Każda fiolka 1 g zawiera 1 g ceftriaksonu (w postaci uwodnionej soli disodowej).
GermanJede 2 g Infusionsflasche enthält 2g Ceftriaxon (als Dinatrium-Hydrat).
Każda fiolka 2 g zawiera 2 g ceftriaksonu (w postaci uwodnionej soli disodowej).
GermanJede 2 g Infusionsflasche enthält 2g Ceftriaxon (als Dinatrium-Hydrat).
Każda butelka 2 g zawiera 2 g ceftriaksonu (w postaci uwodnionej soli disodowej).
GermanCeftriaxon kann zu falsch positiven Ergebnissen bei der Galactosebestimmung im Blut führen.
Ceftriakson może powodować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń galaktozy we krwi.
GermanNichtlinearität Die Pharmakokinetik von Ceftriaxon ist nicht dosislinear.
Nieliniowość Zależność farmakokinetyki ceftriaksonu od dawki ma przebieg nieliniowy.
GermanEine konservative Behandlung der Ceftriaxon-Präzipitate in der Gallenblase wird empfohlen.
W przypadku wytrącania się złogów ceftriaksonu zalecane jest leczenie zachowawcze.
GermanCeftriaxon ist ein Antibiotikum, ein halbsynthetisches Cephalosporin der dritten Generation.
Ceftriakson jest antybiotykiem – półsyntetyczną cefalosporyną trzeciej generacji.
GermanDiese Neugeborenen waren mit intravenösem Ceftriaxon und Calcium behandelt worden.
Noworodki te były leczone podawanym dożylnie ceftriaksonem i wapniem.
GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 2g darf nicht verwendet werden, wenn Sie folgendes bemerken:
Nie stosować leku Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g w przypadku zauważenia następujących cech:
GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Ceftriaxon Tyrol Pharma 1g Pulver zur 1 Herstellung einer Injektions - oder
GermanAuf jeder Körperseiten sollte jeweils nicht mehr als 1 g Ceftriaxon injiziert werden.
Nie należy podawać więcej niż 1 g ceftriaksonu po każdej stronie ciała.
GermanCeftriaxon tötet Bakterien ab und kann bei verschiedenen Infektionen angewendet werden.
Ceftriakson zabija bakterie i może być stosowany do zwalczania różnego rodzaju zakażeń.
GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
Ceftriaxon Tyrol Pharma 2g Pulver zur 2 Herstellung einer Infusionslösung
GermanÜber die Anwendung von Ceftriaxon bei schwangeren Frauen liegen keine Daten vor.
Brak danych dotyczących stosowania ceftriaksonu u kobiet w ciąży.
GermanVorsicht ist geboten, wenn Ceftriaxon an stillende Mütter verabreicht wird.
Należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom karmiącym piersią.
GermanCeftriaxon Tyrol Pharma 2g Der Wirkstoff ist Ceftriaxon Dinatrium-3,5-Hydrat.
Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g Substancją czynną leku jest sól disodowa ceftriaksonu 3, 5 H2O.
GermanEine konservative Behandlung für Präzipitate von Ceftriaxon in der Gallenblase wird empfohlen.
W przypadku wytrącania się złogów ceftriaksonu zalecane jest leczenie zachowawcze.

Pozostałe hasła

German
  • Ceftriaxon

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.