DE Benutzung
volume_up
{żeński}

Benutzung (też: Nutzung, Gebrauch)
Die Benutzung von Gummihandschuhen und Augenschutz wird empfohlen.
Zaleca się używanie gumowych rękawiczek i ochrony na oczy.
Um das Web verwenden zu können, müssen Sie mit der Benutzung eines Webbrowsers vertraut sein.
Aby korzystać z sieci web, musisz poznać zasady używania przeglądarki sieci web.
Die HIV-Infektion wird durch sexuellen Kontakt mit einem infizierten Menschen oder durch Kontakt mit infiziertem Blut übertragen (beispielsweise durch eine gemeinsame Benutzung von Injektionsnadeln).
Zakażenie HIV może być przenoszone przez kontakty seksualne z osobami zakażonymi lub przez zakażoną krew (np. poprzez używanie wspólnych igieł).
Benutzung

Przykłady użycia - "Benutzung" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Germanel Ihr Insulin-Inhalationsgerät muss ein Jahr nach Beginn der Benutzung ausgetauscht werden.
Głowicę rozpylającą (IRU) w inhalatorze insulinowym należy wymieniać co 2 tygodnie.
GermanDieses Land ist tatsächlich zur Benutzung für Freizeitfahrzeuge aller Art bestimmt.
Co więcej, teren ten jest przeznaczony na przejażdżki quadami.
GermanDie Schachtel beinhaltet einen Beipackzettel mit einer vollständigen Anleitung zur Benutzung und tl
do 6. 6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania
GermanDie Schachtel beinhaltet einen Beipackzettel mit einer vollständigen Anleitung zur Benutzung und tl
do Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.
GermanVor der ersten Benutzung des Nasensprays muss es getestet werden, um festzustellen, ob es ordungsgemäß funktioniert.
Używając aerozol do nosa po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy działa prawidłowo.
GermanBeim Umgang mit Evoltra wird die Benutzung von Einmalhandschuhen und Schutzkleidung empfohlen.
Podczas obchodzenia się z lekiem Evoltra zaleca się stosowanie jednorazowych rękawiczek i ubrań ochronnych.
GermanEs wird empfohlen, den Messlöffel nach Benutzung jedes Mal nach Einnahme der Tagesdosis mit Wasser auszuspülen.
Po zażyciu dawki leku zaleca się przepłukanie wodą łyżki miarowej służącej do odmierzania dawki.
GermanSollten bei der Benutzung von Google Mail offline Probleme auftreten, können Sie alle mit mail.
W przypadku jakichkolwiek problemów z Google Mailem offline możesz usunąć wszystkie dane powiązane z witryną mail.
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihres NovoMix 30 FlexPen sorgfältig durch.
Przed u yciem wstrzykiwacza NovoMix 30 FlexPen nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihres NovoMix 50 FlexPen sorgfältig durch.
Przed u yciem wstrzykiwacza NovoMix 50 FlexPen nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihres NovoMix 70 FlexPen sorgfältig durch.
Przed u yciem wstrzykiwacza NovoMix 70 FlexPen nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihres Protaphane FlexPen sorgfältig durch.
Przed u yciem wstrzykiwacza Protaphane FlexPen nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung Ihres Insulatard FlexPen sorgfältig durch.
Przed u yciem wstrzykiwacza Insulatard FlexPen nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanZweite Sache, wie ist die Benutzung?
Tylko 20 osób kupuje moskitiery; tracimy korzyści zdrowotne, niedobrze.
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung von Actrapid NovoLet sorgfältig durch.
Przed zastosowaniem wstrzykiwacza Actrapid NovoLet należy uważnie zapoznać się z treścią poniższej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Actrapid InnoLet sorgfältig durch.
Przed zastosowaniem wstrzykiwacza Actrapid InnoLet należy uważnie zapoznać się z treścią poniższej instrukcji
GermanSie erfahren, welche Papiere Sie brauchen und was im Krankheitsfall oder bei der Benutzung Ihres Mobiltelefons zu beachten ist.
Co trzeba wiedzieć o opiece zdrowotnej i korzystaniu z telefonu komórkowego za granicą?
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung von Protaphane NovoLet sorgfältig durch.
Przed zastosowaniem wstrzykiwacza Protaphane NovoLet nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung von Protaphane InnoLet sorgfältig durch.
Przed zastosowaniem wstrzykiwacza Protaphane InnoLet nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji
GermanBitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung vor der Benutzung von Insulatard NovoLet sorgfältig durch.
Przed zastosowaniem wstrzykiwacza Insulatard NovoLet nale y uwa nie zapozna si z tre ci poni szej instrukcji