"bekommt" po polsku


Bezokolicznik czasownika bekommt: bekommen
DE

"bekommt" - polskie tłumaczenie

volume_up
bekommen {czas. nieprzech.}

DE bekommen
volume_up
[bekommend|bekommen] {czasownik}

volume_up
dostać {czas. dk}
(Gelächter) "Ich konnte es nicht fassen, wie viele Dinge man hier bekommen konnte."
. ~~~ (Śmiech) Nie mógł uwierzyć, ile rzeczy można tu dostać.
Zuvorderst ist es ein Kompliment, das wir alle gerne bekommen.
Po pierwsze, to rodzaj komplementu jaki wszyscy lubimy dostać.
Er sagt, der Wind sollte Ärger bekommen, weil er die Brote vertauscht hat.
.: ~~~ Uważa, że to wiatr powinien dostać karę za podmienienie kanapek.
Deshalb bekam ich dann Hass-Mails in enormen Massen, es waren sogar Morddrohungen darunter.
Zacząłem dostawać mocno negatywne opinie, niekiedy nawet pogróżki.
Denn ich bekomme jetzt alle möglichen Einladungen.
Ponieważ zacząłem dostawać różnego rodzaju zaproszenia.
Sie bekommen keine Information, sie bekommen keinen Gegenwert für ihr Geld.
Nie dostają żadnych informacji, żadnej wartości za wydane pieniądze.
bekommen (też: erhalten)
volume_up
otrzymać {czas. dk}
Musste seine gesamten Ersparnisse verpfänden um einen Kredit zu bekommen.
Musiał zastawić wszystkie oszczędności życia by otrzymać kredyt bankowy.
Man braucht nicht -- man braucht nicht noch etwas, um noch etwas zu bekommen.
Nie potrzeba -- nie potrzeba czegoś więcej żeby otrzymać coś większego.
Man braucht nicht etwas mehr, um etwas mehr zu bekommen.
Nie potrzeba czegoś więcej po to żeby otrzymać coś więcej.
bekommen (też: kriegen, erhalten)
volume_up
otrzymywać {czas. ndk}
Und so bekommen wir einzigartige Signaturen, Fingerabdrücke aller Viren.
W ten sposób otrzymujemy unikalne sygnatury, " odcisk palca" każdego wirusa.
Es geht um Menschen, die konkrete Informationen bekommen und nichts damit tun.
Mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie otrzymują zalecenia i nie stosują się do nich.
Wissen Sie, wir bekommen in der akademischen Welt vor allem viele Titel.
My w środowisku akademickim otrzymujemy tytuły – wiele tytułów.
Den Dorfbewohnern zu helfen, frisches Wasser aus den Brunnen zu bekommen.
Pomagamy mieszkańcom uzyskiwać czystą wodę ze studni, budować szkoły, itd.
Die Farmer bekommen drei- bis viermal so hohe Erträge wie mit Mais.
Farmerzy uzyskują trzy lub czterokrotnie większe plony niż gdyby produkowali kukurydzę.
Die mächtigsten Werkzeuge in Origami beziehen sich darauf, wie wir Teile von Lebewesen bekommen.
Najpotężniejsze narzędzia w origami są związane z tym, jak uzyskujemy części ciała stworzeń.
bekommen (też: erlangen, erreichen, erwirtschaften)
volume_up
uzyskać {czas. dk}
Für die meisten Stränge konnte man ein bis zwei Dosen Impfstoff pro Ei bekommen.
Dla większości szczepów można uzyskać jedną, do dwóch dawek z jednego jajka.
PM: Also, wie bekommen wir das Gleichgewicht nach dem wir suchen in der Welt?
PM: Jak więc uzyskać tę równowagę na świecie, której szukamy?
Wir können zum Beispiel Mikos Schließfach suchen und einige Informationen über sie bekommen.
Możemy, na przykład, znaleźć szafkę Miko i uzyskać o niej więcej informacji.
bekommen (też: sich wegholen)
volume_up
nabawić się {czas. zwr.}
bekommen

Przykłady użycia - "bekommt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanAlles hängt von dem Triebwerk ab -- wie bekommt man viel Power in ein kleines Paket?
Wszystko sprowadza się do akumulatorów -- jak w małym opakowaniu zmieścić ogromną moc.
GermanEgal, ob man nach oben oder nach unten schaut, wie bekommt man es ins Weltall?
Niezależnie od tego, czy chcesz patrzeć w górę, czy w dół, jak wynieść takie coś w kosmos?
GermanDieses Programm bekommt eine Form und spuckt dann 250 DNA-Sequenzen aus.
I tak program ten nabiera kształtu, aktualnie wyrzucając 250 krótkich sekwencji DNA.
GermanDas bedeutet, was man denkt, dass man bekommt und dann das, was man wirklich bekommt.
Ostatecznie jest też sama tajemnicza skrzynka, choć to trochę naciągane.
GermanEr bekommt keine Hilfe von der Regierung, und er baut ein zweites, grösseres Boot.
Nie otrzymuje on rządowej pomocy, ale buduje już drugą, większą łódź.
GermanUnd mir fiel gleich auf – erstens bekommt man unglaublich viel Emails.
A to co zauważyłem - przede wszystkim, dostajesz niewiarygodne ilości maili.
GermanNormalerweise bekommt man eine trivalente Impfung gegen drei mögliche Stämme.
Zwykle otrzymujemy trójwartościową szczepionkę przeciwko 3 szczepom.
GermanUnter gleichen Bedingungen bekommt er einen Tritt in den Hintern.
I jeśli spróbują się nam przeciwstawić w tradycyjny sposób, to skopiemy im tyłki.
GermanWir haben Jabbar aus Saudi, der Sachen zerstört, als er seine Kraft bekommt.
Ale gdy początkowo dostaje swoją moc, zaczyna brać udział w teleturniejach i zarabiać pieniądze.
GermanWenn man zwei von etwas hat, und man zwei dazu gibt, bekommt man vier.
Jeśli masz czegoś dwa i dodasz do tego kolejne dwa, dostajesz cztery.
GermanEs wurde vor 6 Monaten veröffentlicht und bekommt gerade in Deutschland unglaubliche Aufmerksamkeit.
Pojawiła się 6 miesięcy temu i obecnie ma niesamowitą siłę przebicia w Niemczech.
GermanUnd der Fachbegriff "Killer Applikation" bekommt hierbei eine neue Bedeutung.
Nazwa "killer app", określająca kluczową aplikację, dosłownie "zabójczą" nabiera nowego znaczenia.
GermanAber wenn man es schüttelt, bekommt man die Perspektive von Pakistan.
Ale kiedy potrząśniesz, widzisz historię z perspektywy Pakistańczyków.
GermanDarauf bekommt man in der heutigen Zeit eine quantitative Antwort.
Czasami jej nie przypomina... "Czy jestem pijany?" Da się to policzyć.
GermanDamit bekommt man auch alle wissenschaftlichen Daten die damit einhergehen.
A uzyskuje się za nią wszystkie naukowe dane z tym związane.
GermanBekommt man mehr Arzneimittel weil man mehr Zeit und Geld ausgibt?
Dostajecie więcej leków, ponieważ spędzacie więcej czasu i pieniędzy?
GermanIm Laufe eines ganzen Tages an einer Tankstelle bekommt man viel Moral und Unmoral zu sehen.
Siedząc cały dzień na stacji benzynowej, widzisz sporo przykładów moralności i niemoralności.
GermanWir haben Jabbar aus Saudi, der Sachen zerstört, als er seine Kraft bekommt.
Teraz, Mumita była zabawna, jeśli chodzi o nadanie imienia.
GermanDa ist eine kleine Plakette am Ende, wissen Sie, jeder Käufer bekommt seinen Namen dort eingraviert.
Tu jest taka plakietka, na której można wyryć nazwisko każdego kupującego.
GermanUnd manchmal, wenn etwas über TED kommt, bekommt es eine Bedeutung und Kraft, die es sonst nicht hätte.
Słowa wypowiedziane na TED mają znaczenie i siłę. ~~~ mają znaczenie i siłę.