"behutsam" po polsku

DE

"behutsam" - polskie tłumaczenie

DE behutsam
volume_up
{przymiotnik}

behutsam (też: vorsichtig, zurückhaltend)
volume_up
ostrożny {przym. m.}
Eine behutsame anfängliche Dosistitration mit Dosierintervallen von mindestens 3 Stunden wird empfohlen (siehe Abschnitt 4.2).
Zaleca się ostrożne dostosowywanie początkowej dawki z zachowaniem co najmniej 3- godzinnych przerw między dawkami (patrz punkt 4. 2).
behutsam (też: umsichtig, vorsorglich)
volume_up
przezorny {przym. m.}

Przykłady użycia - "behutsam" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanDen Spritzenkolben behutsam zurückziehen und überprüfen, ob Blut aspiriert wurde.
Pociągnąć lekko tłok strzykawki, aby sprawdzić, czy nie aspiruje się krwi.
GermanDrücken Sie die Karte behutsam an beiden Seiten in den Steckplatz, bis sie fest sitzt.
Delikatnie poruszaj kartą w obie strony, aby ją poprawnie osadzić w gnieździe.
GermanStellen Sie die offene Ampulle behutsam aufrecht auf Ihre Arbeitsfläche.
Ostrożnie postawić pionowo otwartą ampułkę na przygotowanej uprzednio powierzchni.
GermanSchwenken Sie die Durchstechflasche mit GONAL-f und dem Lösungsmittel behutsam.
Potrząsnąć delikatnie fiolką z lekiem GONAL- f i rozpuszczalnikiem.
GermanSchütteln Sie die Spritze behutsam für 10-20 Sekunden, bis sich die Tablette aufgelöst hat
Ostrożnie wstrząsać strzykawką przez 10- 20 s do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
GermanStellen Sie die offene Ampulle behutsam aufrecht auf Ihre Arbeitsfläche.
Należy ostrożnie postawić otwartą ampułkę pionowo na czystej powierzchni.
GermanZiehen Sie den Spritzenkolben behutsam zurück und überprüfen Sie, ob Blut aspiriert wurde.
Pociągnąć lekko tłok strzykawki, aby sprawdzić, czy nie aspiruje się krwi.
GermanDrehen Sie die Durchstechflasche um und ziehen Sie die Lösung wieder behutsam in die Spritze auf.
Odwrócić fiolkę do góry dnem, delikatnie nabrać roztwór ponownie do strzykawki.
GermanDrücken Sie behutsam auf den Spritzenkolben, bis die Luftblasen verschwunden sind.
Delikatnie naciskać tłok, aż do usunięcia pęcherzyków powietrza.
GermanDrehen Sie die Durchstechflasche um und ziehen Sie die Lösung wieder behutsam in die Spritze auf.
Obrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do strzykawki.
GermanSchließlich welche Erlösung, die Umarmung: obwohl wir behutsam waren -- es schien so verwegen --.
Co za ulga wreszcie, w tym objęciu: choć byliśmy ostrożni -- zdawała się zuchwałą --
GermanDrehen Sie die Durchstechflasche um und ziehen Sie die Lösung wieder behutsam in die Spritze auf.
Obrócić fiolkę do góry dnem i powoli pobrać roztwór z powrotem do ampułko- strzykawki.
GermanSchwenken Sie die Durchstechflasche behutsam, ohne dabei die Spritze zu entfernen.
Delikatnie poobracać fiolkę bez usuwania z niej strzykawki.
GermanDrehen Sie die Durchstechflasche um und ziehen Sie die Lösung wieder behutsam in die Spritze auf.
Obrócić fiolkę dnem do góry i delikatnie nabrać roztwór do strzykawki.
GermanSchwenken Sie die Durchstechflasche behutsam, ohne dabei die Spritze zu entfernen.
Poobracać fiolkę delikatnie bez usuwania strzykawki.
GermanWir nehmen einen Objektträger, und schmelzen es behutsam auf darauf.
Bierzemy szkiełko podstawowe i przykładamy do próbki tkanki.
GermanGreifen Sie behutsam eine Hautfalte am Oberschenkel oder Bauch und stechen Sie die Nadel senkrecht in die Haut.
Należy delikatnie unieść fałd skóry uda lub brzucha i wprowadzić igłę prosto pod skórę.
GermanDer Patient atmet nun behutsam durch den Strohhalm aus, bis die Innenwand des Proben- röhrchens beschlägt.
Równomiernie wdmuchiwać powietrze do próbówki przez słomkę, aż jej ścianki wewnętrzne zaparują.
GermanStellen Sie die offene Ampulle behutsam aufrecht auf Ihre Arbeitsfläche.
Ostrożnie postawić otwartą ampułkę na blacie.
GermanDrücken Sie behutsam die Tablette auf Ihre Hand.
Delikatnie wypchną tabletkę blistra z 4. Umieś tabletkę jamie ustnej.