DE anzeigen
volume_up
[anzeigend|angezeigt] {czasownik}

anzeigen (też: denunzieren)

Przykłady użycia - "anzeigen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanKlicken Sie unter Programme und Funktionen auf Installierte Updates anzeigen.
W sekcji Programy i funkcje kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
GermanFür die Anforderung und Darstellung von Anzeigen muss das IMA SDK verwendet werden.
Żądanie i wyświetlanie reklam musi się odbywać za pośrednictwem pakietu IMA SDK.
GermanWeitere Aktionen anzeigenDas Dropdown-Menü "Weitere Aktionen" wird angezeigt.
Pokaż więcej czynnościPowoduje wyświetlenie menu rozwijanego „Więcej czynności”.
GermanKlicks auf Google-Anzeigen müssen aus echtem Interesse der Nutzer heraus erfolgen.
Kliknięcia reklam Google muszą wynikać z faktycznego zainteresowania użytkowników.
GermanKlicken Sie auf Alles anzeigen und anschließend auf Eingehende Verbindungen.
Kliknij pozycję Wyświetl wszystko, a następnie pozycję Połączenia przychodzące.
GermanTrennen Sie Anzeigen auf Ihrer Website klar vom restlichen Inhalt der Website.
Odróżnij linki sponsorowane, takie jak reklamy, od pozostałej treści witryny.
GermanGrundlegendes zur Anzeigenausrichtung › Placementbezogene Anzeigen.
Kierowanie i podgląd reklam › Podstawowe informacje o kierowaniu reklam.
GermanDer Parameter {creative} erfasst die Anzeigen-ID der geschalteten Anzeige.
Parametr {creative} rejestruje identyfikator reklamy, która została wyświetlona.
GermanSie können auch Berichtdetails im Problemverlauf für den Computer anzeigen.
Treść zgłoszeń można również sprawdzać w oknie historii problemów z komputerem.
GermanWarum werden keine Anzeigen zurückgegeben, wenn ich die Test-Publisher-ID verwende?
Dlaczego nie otrzymuję żadnych reklam, gdy używam testowego identyfikatora wydawcy?
GermanWeitere Informationen erhalten Sie im Datenschutz-Center für Google-Anzeigen.
Więcej informacji można znaleźć w Centrum ochrony prywatności reklam Google.
GermanDie Netzwerkermittlung verhindert, dass Sie andere Computer und Geräte anzeigen können.
Funkcja odnajdowania sieci uniemożliwia zobaczenie innych komputerów i urządzeń.
GermanZum Anzeigen dieser Informationen müssen Sie die Inhaberschaft der Website bestätigen.
(Uwaga: ta informacja jest dostępna dopiero po zweryfikowaniu własności witryny).
GermanOverlay-Anzeigen: 728 x 90, 480 x 70 , 468 x 60, 450 x 50, 320 x 60 (nur Text).
Reklamy nakładane: 728 x 90, 480 x 70 , 468 x 60, 450 x 50, 320 x 60 (tylko tekstowe).
GermanAnzeigen, die Sie blockieren, können nicht an der Auktion um Ihre Website teilnehmen.
Pamiętaj, że żadne zablokowane reklamy nie uczestniczą w aukcji w Twojej witrynie.
GermanGrundlegendes zur Anzeigenausrichtung › Kontextbezogene Anzeigen.
Kierowanie i podgląd reklam › Podstawowe informacje o kierowaniu reklam.
GermanKlicken Sie im Bereich "Allgemeine Informationen" auf Beinhaltenden Ordner anzeigen.
W sekcji „Informacje o aplikacji” kliknij przycisk Otwórz folder zawierający.
GermanAktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer Menüs anzeigen, und klicken Sie auf OK.
Zaznacz pole wyboru Zawsze pokazuj menu, a następnie kliknij przycisk OK.
GermanDisplay-AnzeigenAnzeigenformate › Beispiele für Anzeigenformate.
Reklamy graficzneFormatowanie reklamy › Przykłady formatów reklam.
GermanIm Allgemeinen haben Videoanzeigen einen höheren eCPM als Full-Slot-Anzeigen.
Na ogół reklamy wideo mają wyższy eCPM w porównaniu do reklam na cały boks reklamowy.