"zoëven" - angielskie tłumaczenie

NL

"zoëven" po angielsku

volume_up
zoëven {przysł.}
NL

zoëven {przysłówek}

volume_up
zoëven (też: eventjes, straks, dadelijk, zo)
Als ik het goed voorheb, hebben wij zoëven het voorstel van de Commissie verworpen.
If I understand it correctly, we have just rejected the Commission proposal.
Mevrouw Scallon heeft zoëven een aantal ideeën aangedragen die ik ter harte zal nemen.
Just now Mrs Scallon herself mentioned a few ideas which I have taken note of.
Mijnheer de Voorzitter, wat u zoëven heeft gedaan is schandelijk.
Mr President, what you have just done is scandalous!
zoëven (też: straks, net, juist, pas)
Mevrouw Scallon heeft zoëven een aantal ideeën aangedragen die ik ter harte zal nemen.
Just now Mrs Scallon herself mentioned a few ideas which I have taken note of.
U sprak zo-even nog over opiniepeilingen en moet dus weten dat het antwoord ' nee?
You who quoted surveys to us just now should know that the answer is 'no '.
Het ligt er in alle eerlijkheid, zoals u zo-even zei, wel erg dik bovenop...
In all honesty, as you said just now, we can see right through this...

Przykłady użycia - "zoëven" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchIk heb dat zoëven reeds gezegd en ik hecht eraan dat nogmaals te benadrukken.
I have already mentioned this but would very much like to reiterate this.
DutchIk zeg niet dat de zoëven geformuleerde suggestie juridisch onverantwoord is.
I am not saying this idea is not based on a legitimate legal approach.
DutchVandaar dat wij besloten hebben een studie uit te laten voeren, zoals ik zoëven zei.
That is why we decided to undertake the study I mentioned a moment ago.
DutchDat brengt me op iets wat de vertegenwoordiger van de Raad zo-even zei.
This leads me on to something the Council representative mentioned a few moments ago.
DutchIk heb dat zoëven al gezegd en heb daar in mijn betoog concrete mogelijkheden voor aangegeven.
I said so earlier, and I indicated the practical measures to be taken in my speech.
DutchIk ben blij met de zaken die de heer Watson op dit terrein ook al genoemd heeft zoëven.
I also agree with the points Mr Watson made about this a moment ago.
DutchIk heb zoëven de buitenlandse betrekkingen even aangeraakt en ik wil daar nog iets aan toevoegen.
I touched briefly on external relations, and I should like to add something to that.
DutchDesondanks wil ik mij aansluiten bij wat Bart Staes zo-even heeft gezegd.
However, I would also like to support what Mr Staes said earlier.
DutchZoals ik zoëven al opmerkte, zou het voorbarig zijn daaraan nu al consequenties te verbinden.
But, as I have indicated already, it would be premature to draw any inferences at present.
DutchMaar zoals ik zo-even zei, we beëindigen hier als het ware een rit in een wielerronde.
But as I already mentioned a moment ago, we are about to finish a stage in a cycle race as it were.
DutchHet bezoek van de delegatie, dat ik zo-even al noemde, zal plaatshebben van 14 tot 20 mei.
As I have already mentioned before, the visit of the delegation will take place on 14 - 20 May.
DutchIn de video van zoëven zag je vloten van nieuwe virussen uit geïnfecteerde cellen tevoorschijn komen.
In the video a moment ago, you saw fleets of new viruses launching from infected cells.
DutchDe collega die dat zoëven beweerde, zou mij beter moeten kennen.
The speaker who suggested that a moment ago should know me better.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik zou me om te beginnen willen aansluiten bij de woorden van de heer Stubb van zo-even.
   – Mr President, I should also like to begin by endorsing what Mr Stubb said.
DutchDat is onaanvaardbaar, dat is het egoïsme dat zo-even werd geuit.
That is the selfishness that was being expressed a short while ago, and we must not give into it now.
DutchWij hebben de middelen: we zagen daar zo-even een glimp van en we vinden er de hele tijd nieuwe.
We have the tools: we saw a hint of that a moment ago, and we're coming up with new ones all the time.
Dutch-- Mevrouw de Voorzitter, de discussie van zo-even ging over onderwerpen die heel veel van elkaar weg hebben.
Madam President, the discussion which ended a few minutes ago dealt with very similar issues.
DutchDe heer Camre pleitte zo-even tegen steun aan arme landen.
Earlier Mr Camre spoke against support for poorer countries.
Dutch" Het grootste gevaar bestaat erin dat niets meer durven te doen ", hebt u zoëven, heel terecht, gezegd, mijnheer Santer.
Not taking any risks is the greatest risk, President Santer, as you so rightly said.
DutchWe hebben het zo-even gehad over de concurrentie in de textielsector.
Competition in textiles was mentioned earlier.