"tolereren" - angielskie tłumaczenie

NL

"tolereren" po angielsku

NL tolereren
volume_up
{czasownik}

tolereren (też: lijden, velen, verdragen, toelaten)
Net als het gebrek aan toegang tot documenten kunnen wij dit niet tolereren.
We can no more tolerate this than we can tolerate a lack of access to general documents.
Vanzelfsprekend kan de Unie marteling en mishandeling van gevangenen niet tolereren.
Naturally, the EU does not tolerate torture and abuse of prisoners.
Waarom tolereren zoveel mensen racistische gewelddaden van bendes?
Why do so many tolerate acts of racial violence by gangs?
tolereren (też: dragen, ondergaan, lijden, velen)
Hoelang gaan wij dit schandelijke gedrag nog tolereren, mijnheer de Voorzitter?
How long are we going to put up with this indignity, Mr President?
Dat kunnen we ons niet laten welgevallen en kunnen we niet tolereren.
That is something we must not put up with nor allow to go unchallenged.
Theoretisch handelt u nu al in strijd met de wet, maar wij zeggen: goed, dat is misschien een juridisch vacuüm, en dat tolereren wij.
In theory, you are already acting illegally, but we are saying: OK, that's something of a legal vacuum, we 'll put up with it.
tolereren (też: dragen, wonen, wachten, plakken)
tolereren
tolereren (też: dragen, ondergaan, lijden, velen)
Mijnheer de Voorzitter, er schort wel degelijk iets aan het systeem als dit Parlement wordt geacht amorele personen te tolereren die hier misdaden komen rechtvaardigen.
Mr President, something is not working in the system if we in this House have to endure the indecency of people who come here to justify crimes.

Przykłady użycia - "tolereren" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchWij kunnen dergelijke terreur of intimidatie niet tolereren, waar in de Europese Unie dan ook.
We cannot condone such terror or intimidation in any part of the European Union.
DutchDe nieuwe elektronische technologieën maken die bendes straffeloos, vaak omdat wij het tolereren.
New electronic technologies give these gangs immunity, often with our tolerance.
DutchDe Europese Unie kan dergelijke problemen binnen haar grenzen immers niet tolereren.
The European Union cannot allow such problems within its borders.
DutchWe kunnen eenvoudig niet langer tolereren dat Afrika van de rest van de wereld wegdrijft.
We simply cannot afford to allow Africa to continue to drift away from the rest of the world.
DutchHet feit dat vele EU-lidstaten verschillende vormen van prostitutie tolereren verontrust mij.
I am concerned about the fact that many EU countries accept various forms of prostitution.
DutchHoe kan van Franse en Nederlandse kiezers worden verwacht dat zij zulke arrogantie tolereren?
How can French and Dutch voters be expected to accept such arrogance.
DutchHet is duidelijk dat niemand in dit Huis een schending van de regels of voorschriften zou tolereren.
Obviously nobody within this House would condone a breach of the regulations or rules.
DutchBinnen de Europese Unie kunnen en mogen we dergelijke wandaden niet tolereren.
Inside the European Union that is simply not tolerable.
DutchWij mogen niet langer tolereren dat in de naam van de winst er vervuild en vermoord wordt.
Let us not allow the law of profit to pollute and murder again.
DutchBlijven we tolereren dat we maandenlang zo worden behandeld?
Are we going to continue to allow ourselves to be treated like this over the months ahead?
DutchOns uitgangspunt moet dan ook zijn dat wij geen enkele vorm van geweld tegen vrouwen tolereren.
Our basic attitude must be characterised by zero tolerance towards all forms of violence against women.
DutchGewelddadige manifestanten kunnen we echter niet tolereren - het is belangrijk dat nog eens te herhalen.
It must be made quite clear, however, that there can be no tolerance for violent demonstrators.
DutchDat kunnen we niet tolereren, dat kan zo niet doorgaan.
This is something that should not be tolerated, and cannot go on.
DutchGezien de omstandigheden kunnen wij dat echter gewoon niet tolereren.
In this climate this is simply not good enough.
DutchDat mag Europa, dat mag de wereld niet zomaar tolereren.
Europe and the world cannot simply close their eyes to this.
DutchVoorts bestaat er een vrij laag, maar desalniettemin niet te tolereren niveau van fraude en onregelmatigheden.
Furthermore a relatively low, but unacceptable, level of fraud and irregularities have been found.
DutchWillen wij die beschermen, dan moeten we haar niet zó onaantastbaar maken dat we misbruik van die vrijheid tolereren.
If we want to protect it, then we must not make it so sacrosanct that we allow that freedom to be abused.
DutchHet tolereren van deze situatie neemt echter ook een veel verontrustender vorm aan als het gaat om geweld jegens vrouwen.
However, there is also a much more disturbing form of tolerating this situation, violence committed against women.
DutchZolang wij in de huidige maatschappij de moord op onschuldigen tolereren, hebben wij deze waarheid niet begrepen.
As long as we continue to allow the innocent to be slaughtered in today’ s society, we will have failed to grasp that truth.
DutchWij mogen niet tolereren dat gewone staatsburgers geïsoleerd raken, ongeacht de diplomatieke betrekkingen tussen regeringen.
Regardless of intergovernmental diplomacy, it is intolerable that we should isolate the common citizens of a state.