"tentoonspreiden" - angielskie tłumaczenie

NL

"tentoonspreiden" po angielsku

NL

tentoonspreiden {czasownik}

volume_up
tentoonspreiden (też: vertonen, aangeven, aanduiden, tekenen)
tentoonspreiden (też: vertonen, aangeven, aanduiden, tekenen)
tentoonspreiden (też: vertonen, aangeven, aantonen, demonstreren)
Voorzitter Santer moet niet dezelfde kippigheid tentoonspreiden wanneer hij volgende maand namens de Commissie Hongkong bezoekt.
President Santer must not show the same myopia when he visits Hong Kong for the Commission next month.

Przykłady użycia - "tentoonspreiden" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchU verwees al naar de hysterie die bepaalde kranten daarover tentoonspreiden.
You. have referred to the hysteria in some of the press about that.
DutchDaarom zal ik ten aanzien van de amendementen een open houding blijven tentoonspreiden.
I will therefore continue to take an open approach to the amendments.
DutchEn de toekomst van die sector hangt af van de wil die wij vandaag tentoonspreiden om de visbestanden in stand te houden.
Indeed, the very future of that sector depends on our commitment today to the conservation of stocks.
DutchVan Lascaux en het Louvre tot Carnegie Hall, hebben mensen een permanente ingeboren smaak voor het virtuoze tentoonspreiden van kunst.
From Lascaux to the Louvre to Carnegie Hall, human beings have a permanent innate taste for virtuoso displays in the arts.
DutchDe Europese Unie moet, als ze een verantwoordelijke houding tegenover de Europese burgers wil innemen, een hoge mate van solidariteit tentoonspreiden.
In the spirit of a responsible attitude towards European citizens, the European Union must assume a high degree of solidarity.
DutchDat is iets anders dan multilateralisme à la carte zoals de Verenigde Staten soms tentoonspreiden, bijvoorbeeld als het gaat om hun optreden en hun houding in de NAVO.
This is different from multilateralism à la carte, as is sometimes displayed by the United States, for example their behaviour in NATO.
DutchKortom, het niveau van samenwerking en partnerschap dat China en de EU op deze terreinen tentoonspreiden vormt de basis voor dynamische en effectievere onderlinge betrekkingen.
In conclusion, the level of cooperation and partnership that China and the EU are demonstrating in these areas are the building blocks for a dynamic and more effective relationship between us.
DutchWij mogen niet vergeten dat juist de kleine bedrijven de ondernemingszin tentoonspreiden die garanties biedt voor economische vitaliteit, ontwikkeling en stabiliteit in een periode van veranderingen.
We ought not to forget that it is actually small business activity from which springs the spirit of enterprise, which ensures economic vitality, development and stability in a period of change.