"gestuurd" - angielskie tłumaczenie

NL

"gestuurd" po angielsku

volume_up
gestuurd {im. bier.}
EN

NL gestuurd
volume_up
{imiesłów czasu przeszłego}

gestuurd (też: opgestuurd)
volume_up
sent {im. bier.}
Het wordt hoog tijd dat het wijzigingsvoorstel naar Parlement en Raad gestuurd wordt.
It is high time that the proposed amendment was sent to Parliament and the Council.
Lidstaten hebben deskundigen naar diverse andere landen gestuurd.
In addition, Member States have also sent experts to various other countries.
De Commissie heeft verklaringen van bezwaar gestuurd naar banken in zes lidstaten.
The Commission has sent declarations of objection to banks in six Member States.

Przykłady użycia - "gestuurd" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchFalende staten kennen geen gelegitimeerd, democratisch gestuurd gebruik van geweld.
Failed states have no legitimized, democratically controlled use of force.
DutchMaar ik vraag me af of hun assistentie in de juiste richting wordt gestuurd.
But I'm not really sure that their assistance is also being channeled in the right way.
DutchEuropa heeft reeds een door de markt gestuurd stelsel voor emissiehandel geïntroduceerd.
Europe has already introduced a market-governed system of emissions trading.
DutchOm humanitaire redenen wil ik u vragen waarom u de heer Howard dit schrijven hebt gestuurd.
On a humanitarian basis, I want to ask you why you wrote this letter to Mr Howard.
DutchDank voor uw gelukwensen en het telegram dat u vanmorgen gestuurd heeft.
Thank you for your good wishes and for sending the telegram this morning.
DutchVele parlementen, NGO's en ondernemingen hadden afgevaardigden naar deze Top gestuurd.
There was a very high level of participation from parliaments, NGOs and trade and industry.
DutchZij heeft mij net een briefje gestuurd en ik kan dat nu ook beantwoorden in mijn eigen taal.
I have just received a note to which I can now respond in my own language.
DutchHet suikerbeleid wordt gestuurd door de grote bedrijven en door het egoïsme van de grote boeren.
Sugar policy is governed by big business and the self-centredness of the big farmers.
DutchHet Europees Parlement wordt hier van het kastje naar de muur gestuurd.
The European Parliament is being shuttled here from pillar to post.
DutchIk dank de Raad en het Franse voorzitterschap voor de steunbetuigingen die zij ons hebben gestuurd.
I thank the Council and the French Presidency for their messages of support.
DutchBetekent dit dat mij een schriftelijk antwoord zal worden gestuurd wanneer ze deze informatie heeft?
Does that mean she will be giving me a written reply once she has this information?
DutchWij hebben het hoofd van de Gemeenschap voor Kolen en Staal reeds de laan uit gestuurd.
We also removed the former leader of the Coal and Steel Union.
DutchDeze hond had zijn beide baasjes naar het ziekenhuis gestuurd evenals de zwager en het kind.
And this was a dog that put both his owners in hospital, plus the brother-in-law, plus the child.
DutchEr kan geen sprake zijn van een centraal gestuurd asielstelsel in Europa.
There cannot be a central managed asylum system in Europe.
DutchDe IAO is alleen naar huis gestuurd met het sussertje dat zij zich met deze materie mag bezighouden.
The ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
DutchWij dringen er dan ook op aan dat er onmiddellijk een internationale interventiemacht wordt gestuurd.
So we insist that an international force should be set up immediately.
DutchIk heb twee maanden geleden samen met andere collega ' een brief hierover gestuurd aan voorzitter Prodi.
I and other colleagues wrote to Commission President Prodi on this point two months ago.
DutchEen door Beiroet gestuurd wederopbouwproces helpt de rol van de Libanese regering versterken.
A Beirut-driven reconstruction process will help to strengthen the role of the Lebanese Government.
DutchEr is echter een onderliggende discussie over logistiek die veel van dit debat gestuurd heeft.
However, there is an underlying argument about logistics, which has driven so much of this debate.
DutchDe Commissie heeft deskundigen gestuurd om het team van de Verenigde Naties in Cyprus te versterken.
Commission experts are assisting the United Nations team in Cyprus.