"aanwezigheid" - angielskie tłumaczenie

NL

"aanwezigheid" po angielsku

NL aanwezigheid
volume_up
{de}

aanwezigheid (też: bijzijn, presentie, tegenwoordigheid)
volume_up
presence {rzecz.}
Een inwonende en betrokken aanwezigheid, alle dingen ondersteunend en voedend.
An in-dwelling compassionate presence, underpinning and sustaining all things.
Daarom vragen zij om een grotere aanwezigheid van de internationale gemeenschap.
They are therefore asking the international community for a greater presence.
Persoonlijk geloof ik dat diplomatieke aanwezigheid van grote betekenis is.
I personally believe that a diplomatic presence is of great importance.
aanwezigheid (też: bediening, opkomst)
Ik wil echter wel reageren op uw opmerking over de aanwezigheid van de Raad.
However, I will respond to your point about the attendance of the Council.
Ik wil alle collega's danken voor hun aanwezigheid hier vanavond.
I should like to thank all colleagues for their attendance tonight.
Kan mijn aanwezigheid in de notulen van gisteren worden vermeld?
I would ask that my attendance be recorded in yesterday's Minutes.

Przykłady użycia - "aanwezigheid" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchIk wil op deze plaats commissaris Wulf-Mathies bedanken voor haar aanwezigheid.
I particularly want to thank the Commissioner for being here for this report.
DutchOnze aanwezigheid beperkt zich evenwel tot civiele en humanitaire activiteiten.
We do have some involvement, but our role is limited to civil and humanitarian action.
DutchDat leidt ons naadloos naar de reden van mijn aanwezigheid hier: Project Ruimtesprong.
Which brings us quite nicely to why I'm really here today: Project Space Jump.
DutchDe aanwezigheid van neutrale landen bemoeilijkt de integratie binnen de tweede pijler.
The existence of neutral countries obstructs integration in the second pillar.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik dank staatssecretaris Antonione voor zijn aanwezigheid hier.
Madam President, I would like to thank Mr Antonione for remaining with us thus far.
DutchOok wil ik de voorzitter van de Commissie bedanken voor zijn aanwezigheid.
I would also like to thank the President of the Commission for being with us.
DutchVolgens de instructies van het Bureau maakt u de aanwezigheid kenbaar bij de stemming.
The instructions from the Bureau say that you will make it known at the vote.
DutchEr bestaat geen enkele twijfel over uw aanwezigheid gisteren, mevrouw Schierhuber!
There is no doubt about the fact that you were present, Mrs Schierhuber!
DutchAls rapporteur heb ik de aanwezigheid van de heer Patten eerlijk gezegd nauwelijks gemist.
As rapporteur, I would say to him that I almost did not miss Mr Patten's absence.
DutchDus ik zou wel het debat over Ethiopië ook in aanwezigheid van de Raad willen houden.
I would prefer it if we could hold the debate on Ethiopia when the Council is present.
DutchMijnheer de commissaris, ik dank u voor uw aanwezigheid en uw mededeling.
Commissioner, I would like to thank you for being here today and for your statement.
DutchDoel van dit verslag is de aanwezigheid van het MKB in het Europees beleid te versterken.
The purpose of this report is to strengthen the SME dimension in Community policy.
DutchWe boekten vooruitgang in verkiezingen -- allemaal met een zogezegde minimale aanwezigheid.
We had progress in elections -- all of this with the so-called light footprint.
DutchMijnheer Papoutsis, hartelijk dank voor uw antwoorden en uw aanwezigheid.
Thank you for those answers, Mr Papoutsis, and for attending Question Time.
DutchDaarom vraag ik om de aanwezigheid van de commissaris, anders praten wij voor niets.
I would ask for the Commissioner to be present, otherwise our words will all be in vain.
DutchMevrouw de Voorzitter, in de notulen van gisteren staat mijn aanwezigheid niet genoteerd.
Madam President, in yesterday's Minutes I am not registered as having been present.
DutchDe aanwezigheid van al dan niet voorziene GGO's moet immers hoe dan ook worden aangeduid.
If GMOs are present, whether adventitious or not, that fact should be stated.
DutchDus wil ik jullie bedanken voor je aanwezigheid en eindigen met vijf seconden stilte.
So I want to thank you for being here and I want to end this in five seconds of silence.
DutchIk dank mevrouw Kinnock en de heren Deva en Lambsdorff voor hun aanwezigheid daar.
I thank Mrs Kinnock, Mr Deva and Mr Lambsdorff for having been there.
DutchDe andere grote aanjager voor verandering is de aanwezigheid van slecht presterend asfalt.
The other big dynamic of change is the sheer performance of underperforming asphalt.