"aanhoren" - angielskie tłumaczenie

NL

"aanhoren" po angielsku

NL aanhoren
volume_up
[hoorde aan|aangehoord] {czasownik}

De bewering dat wij concurrenten van de locale vissers zijn, kan ik niet meer aanhoren.
I cannot listen again to the claim that we are competing with the local fishery.
Dat had betekend dat we de heer Posselt een kwartier lang hadden moeten aanhoren.
This would have meant that we would have had to listen to Mr Posselt for a whole fifteen minutes.
We moeten naar hen luisteren, hen aanhoren en de ontwerprichtlijn dienovereenkomstig herzien.
We should listen to them, we should hear what they have to say and review the proposal for a directive accordingly.

Przykłady użycia - "aanhoren" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchDaarna hadden wij het voorrecht de premier van Portugal te mogen aanhoren.
We then had the privilege of the Prime Minister of Portugal speaking.
DutchHier applaudisseren afgevaardigden wanneer zij voorstellen aanhoren die zij gepast achten.
Here, Members applaud when they hear certain proposals put forward that are deemed appropriate.
DutchNa het aanhoren van vele collegae die wel die opvatting aanhangen was dit werkelijk een opluchting.
Having heard many Members who share the view expressed in the opinion, this was a real relief.
DutchIk zal de rapporteur aanhoren, vervolgens zal ik een beslissing nemen, en van daaruit zullen we verdergaan.
I will hear the rapporteur, I will make a ruling and then we will proceed.
DutchIn de eerste plaats: ik kan het echt niet meer aanhoren.
First of all, I am fed up with hearing that we should learn lessons.
DutchIk wens niet in te gaan op de kern van de zaak noch op al de onzin die ik hier heb moeten aanhoren.
I do not wish to comment on the matter in detail, or on the nonsense I have been subjected to today.
DutchZe zijn niet als jullie allemaal die netjes in een rij kunnen zitten en urenlang gepraat kunnen aanhoren.
They're not like all of you who can sit in rows and hear things said to you for hour after hour.
DutchMaar ik slaap er altijd zo slecht, omdat ik het geblaf van deze zwerfhonden niet kan aanhoren.
But I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
DutchU hebt er vandaag ongetwijfeld reeds veel moeten aanhoren.
Clearly, you have already put up with enough of that today.
DutchIk hoop dat de Raad deze boodschap zal snappen en ons dus zoveel mogelijk zal aanhoren in onze wensen.
I hope that the Council will take our message on board and accommodate our wishes as much as possible.
DutchWel zijn de commissaris en zijn medewerkers hier aanwezig, en zij kunnen ons in ieder geval aanhoren.
Still, we do have the Commissioner and his colleagues here, and they at least will be able to hear what we have to say.
DutchDat moeten we al eeuwenlang aanhoren.
That has always been the case down the centuries.
DutchIk kan het echter niet aanhoren dat men zegt dat er geen gezinsmodel meer is en dat alle gezinsmodellen gelijkwaardig zijn.
But I cannot allow it to be said that there is no longer a family model and that all family models are equally valid.
DutchIk vind echt dat het Bureau in zijn wijsheid, na het aanhoren van deze biecht van vanmorgen, deze zaken opnieuw zou moeten willen bezien.
I do think that the Bureau, in its wisdom, after hearing this confession this morning would wish to reconsider these matters.
DutchDus, je wilt energie, je wilt levenskracht, maar je wilt ook echt dat ze denken dat ze een verhaal hebben dat het aanhoren waard is.
So, you know, you want energy, you want the life force, but you really want them also to think that they have a story worth sharing.
DutchWe hebben al een debat over racisme moeten aanhoren, waarin werd gesteld dat huidskleur de belangrijkste reden voor discriminatie vormt.
We have already had to suffer the anti-racist rhetoric which would have us believe that social discrimination is based on colour.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, wij hebben hier lijdzaam moeten aanhoren wat de heer Belder vindt, of liever gezegd niet vindt, van de Dienst voor extern optreden.
Mr President, we have had to endure Mr Belder telling us what he thought, or rather what he did not think, about the Foreign Service.
DutchIk heb in de Raad keer op keer slotverklaringen moeten aanhoren, waarin werd gesteld dat wij Europa weer in contact brengen met de bevolking, maar doen wij dit ook echt?
I have sat through Council Conclusions after Council Conclusions describing how we are reconnecting Europe to the people, but are we?
DutchHet is hemeltergend dat wij hier in dit Parlement de uitspraken moeten aanhoren van iemand die op straat schouder aan schouder met folteraars en moordenaars demonstreert.
It is indecent to have to hear in this House the words of a person who demonstrates in the streets alongside torturers and murderers.
DutchHet aanhoren van een flinke cirkelzaag, in de ogen van de Raad, de Commissie en een aantal collega's, dat is werkelijk vervelender dan Tsjaikovski.
According to the Council, the Commission and a number of fellow MEPs, being subjected to the noise of a hefty circular saw is actually worse than Tchaikovsky.