"aanhangers" - angielskie tłumaczenie

NL

"aanhangers" po angielsku

NL aanhangers
volume_up
{liczba mnoga}

aanhangers (też: leden, gevolg, aanhang)
Intimidatie en gewelddadige aanslagen door aanhangers van de regering worden niet bestraft.
Intimidation and violent attacks by government supporters go unpunished.
Haar aanhangers weten dat zij de militaire machthebbers uitdagen met deze samenkomsten.
Her supporters know that by gathering together they are defying the ruling junta.
Netanyahu staat onder enorme druk van zijn eigen aanhangers.
Netanyahu is under an enormous amount of pressure from his own supporters.

Przykłady użycia - "aanhangers" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchNiet dat ik er zo over denk, maar de aanhangers van Freud interpreteren het zo.
I'm not saying I believe this, but this is the standard Freudian view.
DutchDe discriminatie van minderheden en aanhangers van andere godsdiensten blijft bestaan.
Discrimination against minorities and members of other religions continues.
DutchIk merk overigens op dat er onder de gearresteerden nogal wat aanhangers van links zitten.
It should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
DutchWat dat betreft zijn wij aanhangers van wat wel u201Cde zachte machtu201D van de EU wordt genoemd.
We are, in that sense, adherents of what is usually called the EU’ s soft power.
DutchDan zorgt men er namelijk voor dat dergelijke hardliners aanhangers krijgen en talrijker worden.
This simply reinforces the hardliners ' cause and increases support for them.
DutchWij zijn overtuigde aanhangers van één Europa, maar met een kritische opstelling vanuit de linkerzijde.
We are committed pro-Europeans, but we are critical pro-Europeans from the Left.
DutchDe ETA en haar aanhangers beperken onze vrijheid en vormen een ernstige aanslag op de rechtsstaat.
ETA and its followers restrict our liberty and threaten the rule of law.
DutchUiteraard zal de hulp dan uitsluitend terechtkomen bij zijn aanhangers.
Then, of course, he will only feed his own people.
DutchExtremistische aanhangers van Gbagbo hebben de macht over de staatsradio en -televisie naar zich toegetrokken.
Pro-Gbagbo extremists took control of the public radio and television.
DutchDe ene boodschap is gericht tot de u201CDavidu201D-groep, met andere woorden de aanhangers van open source en het MKB.
One message is to the ‘ David’ group, in other words the Open Source and SMEs.
DutchVan de kant van het Parlement zijn wij aanhangers van zo'n voorstel.
For Parliament ʼ s part, we support such a proposal.
DutchHun aanhangers overschatten met hun bijna blinde geloof echter de bijdrage ervan aan de werkgelegenheid.
But their contribution to employment growth is overstated almost religiously by their proponents.
DutchEigenlijk zijn alle opgeleide theologen, zelfs de Paus, natuurlijk grote aanhangers van de evolutietheorie.
In fact, of course, educated theologians from the Pope down are firm in their support of evolution.
DutchDat hij gelooft dat de mensen in dit land nu ook wereldburgers zijn, en aanhangers van die ethiek ...
And we believe that the people of this country are also now global citizens and will support that ethic ..."
DutchAls je destijds in Spanje op de lijst met aanhangers van een verenigd Europa stond, stond je meteen ook op de zwarte lijst.
In the past in Spain, being on the list of pro-Europeans meant being on the black list.
DutchHet betreft niet in de laatste plaats de arrestaties, martelingen en pesterijen van aanhangers van de Falun Gong.
We are talking, in particular, about the arrest, torture and persecution of Falun Gong practitioners.
DutchVreedzame betogers werden begin deze maand aangevallen door zijn aanhangers, terwijl de politie toekeek.
At the beginning of this month, peaceful demonstrators were attacked by his followers while the police looked on.
DutchEr was sprake van intimidatie en terreur door de aanhangers van Mugabe, en van massale verkiezingsvervalsing.
They involved intimidation and terror by Mugabe’ s followers, as well as electoral fraud on a massive scale.
DutchWaar dit om gaat, is de echte aanhangers vinden.
What it's about instead is finding the true believers.
DutchOp Borneo zijn eveneens conflicten ontstaan tussen de aanhangers van natuurreligies en islamitische immigranten.
In Borneo, there is a similar conflict between adherents of the animist religions and the incoming Muslims.