"aanhanger" - angielskie tłumaczenie

NL

"aanhanger" po angielsku

NL aanhanger
volume_up
{de}

aanhanger (też: lid, lidmaat, adept, volgeling)
volume_up
acolyte {rzecz.}
aanhanger (też: adept, volgeling)
volume_up
adherent {rzecz.}
De Zweedse partij Junilistan is altijd een toegewijd aanhanger van het zelfbeschikkingsrecht op het punt van het strafrecht, en we hechten zeer veel waarde aan de rechtszekerheid.
The June List is always a devoted adherent of the Member States’ right to self-determination in criminal law, and we are very concerned about legal certainty.
Ik blijf zelf een aanhanger van het principe dat iemand slechts een vaag idee hoeft te hebben over het bestaan van informatie en geen concrete vraag hoeft te hebben.
I personally remain an adherent of the principle that someone actually needs to have only an idea that something might be there and does not need to make a specific enquiry.
-- Voorzitter, net zoals collega Karas ben ik een aanhanger van een ecologisch gecorrigeerde markteconomie en ik heb dus geen schrik van een strenge aansprakelijkheidsregeling.
   – Mr President, like Mr Karas, I am an adherent of an ecologically-adjusted market economy, and consequently, a strict liability regulation does not worry me.
aanhanger (też: lidmaat, deelnemer, lid, partijlid)
volume_up
member {rzecz.}
De Zweedse partij Junilistan is altijd een toegewijd aanhanger van het zelfbeschikkingsrecht op het punt van het strafrecht, en we hechten zeer veel waarde aan de rechtszekerheid.
The June List is always a devoted adherent of the Member States’ right to self-determination in criminal law, and we are very concerned about legal certainty.
Bij het referendum van 1994 heb ik voor de toetreding van Zweden tot de EU gestemd, en ik ben een warm aanhanger van internationale samenwerking om gemeenschappelijke problemen op te lossen.
I voted in favour of Sweden’ s becoming a member of the EU in the 1994 referendum, and I am sincerely in favour of the idea of international cooperation in solving common problems.
Mijnheer de Voorzitter, laat ik van meet af aan de commissaris en de collega's geruststellen: ik verklaar dat ik geen aanhanger ben van tekorten, noch van verhoging van overheidsschuld en inflatie.
Mr President, so as to appease the Commissioner and the other honourable Members, may I state for the record that I am not a fan of deficits, of increasing public debt or of inflation.
aanhanger (też: lidmaat, lid, partijlid, partijganger:)
volume_up
supporter {rzecz.}
Aanhanger zijn van de MDC is al met al levensbedreigend.
Being a supporter of the MDC is in itself life-threatening.
Ik ben een fervent aanhanger van vrijwillige afspraken.
I am a passionate supporter of voluntary agreements.
Ik ben een aanhanger van de vrije handel en van vrije kapitaalbewegingen.
I am a supporter of free trade, and I support the principle of freedom, which includes the free movement of capital.
aanhanger (też: caravan, aanhangwagen)
volume_up
trailer {rzecz.}
Met het tweede amendement van het Europees Parlement werd voorgesteld voor gelede bussen dezelfde lengte vast te stellen als voor bussen met aanhanger, namelijk 18,75 meter.
With the second amendment, the European Parliament proposes the same length of 18.75 metres for articulated buses, as for buses with trailers.

Przykłady użycia - "aanhanger" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DutchDegenen die mij kennen, weten dat ik geen kritiekloze aanhanger van de gentechnologie ben.
Those who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
DutchVan één tak van sport ben ik geen grote aanhanger, het vrouwenboksen.
There is just one sport of which I am not a fan, and that is women's boxing.
DutchIk moet er wel bij zeggen dat ik een aanhanger ben van het subsidiariteitsbeginsel.
Having said all that I am a believer in subsidiarity.
DutchDeze methode hebben wij in allerlei verband behandeld, en ik ben er zelf een aanhanger van.
We have debated this on many occasions, and I am myself a proponent of the open coordination method.
DutchIk ben een aanhanger van de Europese solidariteitsgedachte.
I am committed to the fundamental European concept of solidarity.
DutchMijnheer de Voorzitter, als aanhanger van Europa en als Catalaan zou ik vreselijk teleurgesteld moeten zijn over deze ontwerp-Grondwet.
Mr President, as a Euro-enthusiast and a Catalan I should be very disappointed by this draft Constitution.
DutchLogisch dat u als een aanhanger van Barcelona klinkt, want u weet dat Barcelona tegenwoordig haast een Nederlandse ploeg is.
Of course, you speak as if you were from Barcelona, because you know that at the moment Barcelona is almost a Dutch team.
DutchOngeacht of men in beginsel aanhanger of tegenstander is van een uitbreiding van de NATO en/of de WEU, moeten alternatieven worden voorbereid.
Irrespective of whether one is in principle a believer in or an opponent of enlargement of NATO and/ or the WEU, alternatives must be prepared.
DutchMisschien wel het feit dat ook de Commissie in wezen aanhanger is van de agressieve ideologie van het neoliberalisme en deze wil uitdragen?
Perhaps it is the fact that, in its heart of hearts, the Commission also believes in and has committed itself to an aggressive neo-liberal ideology.
DutchHet gebrek aan respect voor de democratie, dat de heer Schulz daarbij aan de dag legde, verbaast me niet, aangezien hij een aanhanger is van de leer van Karl Marx en Rosa Luxemburg.
Mr Schulz’ s lack of respect for democracy does not surprise me, as his political champions have been Karl Marx and Rosa Luxembourg.
DutchMet het tweede amendement van het Europees Parlement werd voorgesteld voor gelede bussen dezelfde lengte vast te stellen als voor bussen met aanhanger, namelijk 18,75 meter.
With the second amendment, the European Parliament proposes the same length of 18.75 metres for articulated buses, as for buses with trailers.
DutchHet is duidelijk dat de heer Jarzembowski een aanhanger is van Oscar Wilde, die de wijze opmerking maakte dat alleen bekrompen geesten altijd en eeuwig consequent willen zijn.
It is obvious that Mr Jarzembowski is a devotee of Oscar Wilde, who said, wisely, that 'consistency in argument is the corset of small minds '.
DutchDe rapporteur is evenwel een aanhanger van het marktsysteem en spreekt dan ook enkel vanuit de invalshoek van prijsstelling en belastingheffing over " duurzaam beheer van de waterreserves ".
The rapporteur supports this system and envisages the " sustainable management of water resources " by means of pricing and rate setting.
DutchTot de Intergouvernementele Conferentie waren we aanhanger van een zogeheten ' smalle agenda ', en we stemden dan ook tegen de verregaande wensen van het Europees Parlement.
Up until the Intergovernmental Conference, we supported a so-called narrow agenda and also voted against the European Parliament's very wide-ranging wishes.
DutchTot slot zou ik nogmaals willen benadrukken dat ik zeker geen nostalgisch aanhanger van het etatisme ben; ik ben voor een geregulariseerde wereld en een goed voorbereide toekomst.
I will end by reiterating that, far from harking back to the days of state control, I am in favour of a regulated world and a future for which we have prepared.
DutchIk ben aanhanger van decentralisatie en ik ben vooral voor kleinschaligheid, maar ik wil mijn geachte collega's erop wijzen dat de globalisering ook oprukt in de landbouw.
I am all in favour of decentralisation and like to see things done on a small scale, but I want to say to my esteemed fellow MEPs that globalisation is on the way for agriculture too.
DutchAd amendement 6: De Deense liberale partij is aanhanger van een hervorming van de reiskostenvergoedingen waarbij alle redelijke en noodzakelijke reiskosten worden vergoed.
Regarding letter of amendment No 6, the Danish Liberal Party supports reform of the reimbursement of travel expenses, so that all reasonable and necessary travel expenses are refunded.
DutchHet is onaanvaardbaar dat één Taliban-aanhanger, de Amerikaan John Walker, voor een civiele rechtbank terecht moet staan terwijl alle anderen voor een militaire rechtbank moeten verschijnen.
It is unacceptable that just one Taliban - an American Taliban, John Walker - should be brought to trial before a civil court when others are to be tried before military courts.
DutchIn dit geval is de Commissie echter roomser dan de paus geweest, en - zoals de heer Fernández Martín heeft onderstreept - een nog ferventer aanhanger van vrijhandel dan de multinationals.
The problem is that in this case the Commission has been more papist than the Pope and, as Mr Fernández Martín has pointed out, more in favour of free trade than the multinationals themselves.
DutchMijnheer de Voorzitter, laat ik van meet af aan de commissaris en de collega's geruststellen: ik verklaar dat ik geen aanhanger ben van tekorten, noch van verhoging van overheidsschuld en inflatie.
Mr President, so as to appease the Commissioner and the other honourable Members, may I state for the record that I am not a fan of deficits, of increasing public debt or of inflation.