"teclas de dirección" - angielskie tłumaczenie

ES

"teclas de dirección" po angielsku

ES teclas de dirección
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. IT

teclas de dirección (też: teclas de flecha)
Presione las teclas de dirección para desplazarse a Voz y después presione Entrar.
Press the arrow keys to move to Speech, and then press Enter.
Presione las teclas de dirección para desplazarse a Teclado y después presione Entrar.
Press the arrow keys to move to Keyboard, and then press Enter.
Presione las teclas de dirección para desplazarse a Mouse y después presione Entrar.
Press the arrow keys to move to Mouse, and then press Enter.

Przykłady użycia - "teclas de dirección" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SpanishUsar las teclas de dirección para cambiar de un elemento abierto a otro
CTRL+Mouse scroll wheel Change the size of icons on the desktop
SpanishUtiliza las teclas de dirección del teclado (el mouse no funcionará) para seleccionar La última configuración buena conocida y presiona ENTRAR.
Use the cursor keys on your keyboard (your mouse will not work) to select Last Known Good Configuration, and then press Enter.
SpanishTeclas de dirección