ES darle una paliza a
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

darle una paliza a
volume_up
to belt {czas. przech.} [pot.]
darle una paliza a (też: cascar)
volume_up
to clobber {czas. przech.} [pot.] (hit, batter)
darle una paliza a
volume_up
to do {czas. przech.} (to beat up)
darle una paliza a (też: sacarle la mugre a)
volume_up
to do over {czas.} [Bryt.] [slg.] (beat up)
darle una paliza a
volume_up
to duff up {czas.} [pot.]
darle una paliza a (też: aporrear)
volume_up
to pummel {czas. przech.}
darle una paliza a
volume_up
to rough up {czas.} [pot.]
darle una paliza a
volume_up
to thrash {czas. przech.} (as punishment)
darle una paliza a (też: darle una tunda a, pegarle fuerte a)
volume_up
to wallop {czas. przech.} [pot.] (strike)
darle una paliza a (też: pegarle a, darle un azote a)
volume_up
to whip {czas. przech.} (lash)
darle una paliza a (też: sacarle la mugre a)
volume_up
to work over {czas.} [slg.]

2. potoczny

darle una paliza a (też: pegarle a, fajar)
volume_up
to beat up {czas.} [pot.]
darle una paliza a (też: pegarle a)
volume_up
to beat up on {czas.} [pot.]
darle una paliza a
volume_up
to clobber {czas. przech.} [pot.] (defeat heavily)
darle una paliza a (też: aplastar)
volume_up
to destroy {czas. przech.} (defeat utterly)
darle una paliza a
volume_up
to hammer {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a (też: barrer con)
volume_up
to lick {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to plaster {czas. przech.} [Amer.] [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to punch out {czas.} (beat up)
darle una paliza a
volume_up
to shellac {czas. przech.} [Amer.] [pot.]
darle una paliza a (też: hacer papilla)
volume_up
to skunk {czas. przech.} [Amer.] [pot.]
darle una paliza a
volume_up
to slam {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to slaughter {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to spread-eagle {czas. przech.} [pot.]
darle una paliza a (też: hacer polvo)
volume_up
to thrash {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to trim {czas. przech.} [Amer.] [pot.] (defeat decisively)
darle una paliza a (też: derrotar de forma aplastante)
volume_up
to trounce {czas. przech.}
darle una paliza a
volume_up
to wallop {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to whack {czas. przech.} (spank)
darle una paliza a
volume_up
to whip {czas. przech.} [pot.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to whitewash {czas. przech.} [pot.] (defeat)

Przykłady użycia - "darle una paliza a" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn