"ystävällinen" - angielskie tłumaczenie

FI

"ystävällinen" po angielsku

FI ystävällinen
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

ystävällinen (też: auttavainen, kiltti, myötämielinen)
volume_up
kind {przym.}
Lahjan antaminen oli puheenjohtajavaltio Italialta erittäin ystävällinen ele.
That was a very kind gesture from the Italian presidency.
Kuten usein käy, tällä alalla on oltava tiukka ollakseen ystävällinen.
In this field, as often happens, we have to be cruel to be kind.
Esittelijä Rothley oli erittäin ystävällinen, kun hän kiitti komissiota tämän työstä.
Mr Rothley was extremely kind in thanking the Commission for what it has done.
ystävällinen (też: suotuisa, otollinen, ystävällismielinen)
volume_up
friendly {przym.}
Minulta on tiedusteltu, olenko mahdollisesti liiankin ystävällinen Kroatiaa kohtaan.
There are those who have asked me whether I am not perhaps too friendly to Croatia.
Turkki on kuitenkin ystävällinen maa, jolla on rikas historia ja kulttuuriperintö.
Yet Turkey is a friendly nation, with a very rich history and culture.
Huippukokouksen ilmapiiri oli läheinen, ystävällinen ja keskittynyt.
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
ystävällinen (też: mukava, hyväntahtoinen)
volume_up
kindly {przym.}
Olkaa siis ystävällinen, älkääkä väittäkö tätä minkään yksittäisen ryhmän aikaansaannokseksi.
Kindly refrain from claiming this success for any particular group, therefore.
Olisin kiitollinen, jos olisitte ystävällinen ja antaisitte parlamentille kiireesti vastauksen.
I would be grateful if you would kindly respond to Parliament as a matter of urgency.
Olkaa ystävällinen ja antakaa kysymykseeni selkeämpi vastaus.
Kindly give me a clearer answer to my question.
ystävällinen (też: rakastettava)
volume_up
amiable {przym.}
ystävällinen (też: sovinnollinen, sopuisa)
volume_up
amicable {przym.}
Työtapasi on ollut, ystävällinen ja rakentava, minkä seurauksena valiokunnassa työskentely on ollut sovinnollista ja tehokasta.
Yours has been an amicable and constructive approach to the job, with the result that the work of the committee has been harmonious and effective.
ystävällinen
volume_up
chummy {przym.}
ystävällinen (też: kohtelias)
volume_up
courteous {przym.}
Hänen vastauksensa oli ystävällinen ja huomaavainen mutta kuitenkin hyvin pidättyvä.
His reply was courteous and obliging, albeit rather reserved.
Kiitän vielä kerran lämpimästi esittelijä Leinenia sekä jäsen Schleicheria ja jäsen Corbettia heidän ystävällisestä viittauksestaan aiempaan panostukseeni.
Again, my warmest thanks to Mr Leinen, as well as to Mrs Schleicher and Mr Corbett for their courteous reference to my somewhat older contributions.
Hän on aina ollut erittäin avoin keskustelulle ja väittelylle, aina ymmärtäväinen, aina ystävällinen parlamentin aluepoliittisen valiokunnan jäseniä kohtaan.
She has always been most open at all times to discussion and debate, always understanding, always courteous to Parliament's members of the Committee on Regional Policy.
ystävällinen (też: mukava, pukeutunut, vaatteet päällä)
volume_up
decent {przym.} [pot.]
ystävällinen (też: runsas, reipas, reilu, antelias)
volume_up
generous {przym.}
Olen ollut aivan liian ystävällinen, minkä vuoksi aikaa on kulunut liikaa.
I have been much too generous, and that is why we are running late.
ystävällinen (też: lempeä, leuto, sydämellinen, leppeä#)
volume_up
genial {przym.}
ystävällinen (też: viehättävä, kaunis, kohtelias, siro)
volume_up
graceful {przym.}
ystävällinen (też: mukava, miellyttävä, hempeä, puhdas)
volume_up
sweet {przym.}

2. "ihmisestä"

ystävällinen (też: taitava, mukava, hyvä, miellyttävä)
volume_up
good {przym.}
Voisitteko olla niin ystävällinen, että selvittäisitte, mistä tämä johtuu.
Please be so good as to find out why this is happening.
Olkaa ystävällinen ja vastatkaa kirjallisesti siinä tapauksessa, että ette halua vastata välittömästi.
Please be so good as to answer in writing if you are not able to give an answer straightaway.
Olen yleensä ystävällinen teidän hyvyyttänne kohtaan, mutta minun on esitettävä vastalauseeni.
I am usually kind to your good self but I have to protest.

Przykłady użycia - "ystävällinen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishHän oli hyvin ystävällinen arvioidessaan tiistaina Portugalissa pitämääni puhetta.
She was very gracious in her remarks about the speech on Tuesday in Portugal.
FinnishMinisteri on ollut uskomattoman ystävällinen vastatessaan lisäkysymykseen.
The Minister has been incredibly gracious in answering an extra question.
FinnishHerra puhemies, olkaa ystävällinen ja vähentäkää suosionosoitukset ja välihuomautukset puheajastani.
Mr President, please subtract the applause and the heckling from my speaking time.
FinnishOlkaa ystävällinen, täyttäkää tämä koulureppu ja lopettakaa tämä järjettömyys.
Please fill this school bag and do away with this nonsense.
FinnishArvoisa puhemies, olkaa ystävällinen ja kirjoittakaa toimitusjohtajalle ja pankaa Diageo lopettamaan tämä!
Mr President, please write to the chief executive and get Diageo to stop this!
FinnishOlkaa ystävällinen, älkääkä puuttuko jälleen keskusteluun, vaan puhukaa vain työjärjestyksestä.
Please do not re-open the debate, but keep to the point of order.
FinnishArvoisa puhemies, olen kiitollinen Spencerille, että hän on niin ystävällinen ja vaihtaa järjestystä minun takiani.
Madam President, I am very much obliged to Mr Spencer for giving me the floor.
FinnishSilloin EU:n on mukauduttava ja vieläpä oltava ystävällinen.
The EU will then have to adjust, and in a welcoming way.
FinnishTämä on ystävällinen kädenojennus sellaisille maille, joissa on kiistatta paljon arvostelemisen aihetta.
We are extending the hand of friendship to countries about which there is seemingly much to criticise.
FinnishTämä on luonnonsuojelijan erittäin ystävällinen huomautus.
I am telling you this very politely as an ecologist.
FinnishArvoisa puhemies, olkaa ystävällinen ja merkitkää muistiin, että peruutamme allekirjoituksemme yhteisestä päätöslauselmasta.
Mr President, please take note that we withdraw our signature from the joint resolution.
FinnishVoisiko komissio olla niin ystävällinen ja harkita tätä?
FinnishNeljänneksi tullien alennus on ystävällinen poliittinen ele, mutta sitä on hankala hallinnoida teknisesti.
Fourthly, this reduction in customs duties, while a nice gesture in political terms, is difficult to manage technically.
FinnishPuhemies oli hyvin ystävällinen ja sanoi, että voimme hyvin tehdä niin, ja se sujui oikein hienosti.
The President was very obliging and said that we were perfectly entitled to do that, and the whole matter passed off splendidly.
FinnishVoitte halutessanne käyttää työjärjestyspuheenvuoron, mutta olkaa ystävällinen ja kertokaa, mihin työjärjestykseen artiklaan viittaatte.
You can make a point order if you wish, but please tell me the Rule.
FinnishOn toki myönnettävä, että se on ystävällinen ele.
FinnishOlkaa ystävällinen ja sallikaa minulle poikkeuksellisesti tämä huomautus: te voitte ehkä myös kunnioittaa hieman annettua puheaikaa.
May I depart from normal practice by asking you to pay greater attention to the allocated time slots.
FinnishKaikki sujuu oikein hyvin, ja voitte ryhtyä kirjeenvaihtoon neuvoston puheenjohtaja Sasin kanssa, joka varmastikin on hyvin ystävällinen.
Everything is going very well and you can write to Mr Sasi, who I am sure, will be very helpful.
FinnishOlkaa ystävällinen ja kirjatkaa pöytäkirjaan, että äänestyslaitteeni ei toiminut ja että äänestin tietysti mietinnön puolesta.
Please note in the Minutes that my voting equipment failed and that I did, of course, vote for this report.
FinnishOlkaa ystävällinen ja vastatkaa tähän kysymykseeni.