"yli-" - angielskie tłumaczenie

FI

"yli-" po angielsku

volume_up
yli- {przym.}
EN
volume_up
yli {przysł.}
EN
volume_up
yli {przyim.}
EN

FI yli-
volume_up
{przymiotnik}

yli- (też: johtava, pää-)
volume_up
head {przym.}
Yli vuoden ajan hän on tiennyt, että hänen päästään on luvattu palkkio.
And for over a year he has known that a price has been put on his head.
Euroopan parlamentin Luxemburgissa sijaitsevan toimiston päällikön paikka on ollut avoinna jo yli kaksi vuotta.
For over two years, the post of head of the European Parliament Office in Luxembourg has been vacant.
Hallintohenkilökunnassa on vaihtuvuutta, mutta jotkut henkilöt voivat olla rehtorina jopa yli 20 vuotta.
There is a turnover of administrative staff, but there are people who remain head teachers for more than 20 years.

Przykłady użycia - "yli-" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSanon "vihdoinkin", koska parlamentti oli odottanut tätä yli puolitoista vuotta.
I say 'finally' because Parliament had waited for more than one and a half years.
FinnishYli 25 prosenttia tämän operaation kustannuksista liittyy logistiikkaongelmiin.
More than 25% of the costs of this operation relates to the logistical problems.
FinnishSaksassa työskenteli vuonna 1990 yli 200 000 ihmistä kaivosteollisuuden parissa.
In 1990, more than 200 000 people were working in the mining industry in Germany.
FinnishVuosina 2002-2003 yli puolet Slovakian erityiskoulujen oppilaista oli romaneja.
In 2002-2003, more than half the pupils in special schools in Slovakia were Roma.
FinnishNykyisellä direktiivillä katetaan yli 14 miljoonaa työntekijää ja 820 työnantajaa.
The present directive applies to more than 14 million workers and 820 employers.
FinnishKemal Atatürk, joka kuoli yli 60 vuotta sitten, perusti yhtenäisen Turkin valtion.
Kemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
FinnishYli 90 prosenttia Euroopan prostituutiosta johtuu kiristyksestä ja uhkailusta.
More than 90% of the prostitution in Europe arises from blackmail and extortion.
FinnishUnionin Pohjoismaissa niiden osuus on yli kolmasosa kaikista pankkitapahtumista.
In the Nordic countries of the Union, the overall proportion is more than a third.
FinnishEi ole harvinaista, että tuotantokiintiöitä on ostettu jopa yli 150 000 eurolla.
It is not uncommon for production quotas to be bought for EUR 150 000 or more.
FinnishYli kymmenen vuoden jälkeen on selvästi aika muuttaa ja vahvistaa näitä sääntöjä.
More than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
FinnishYli 50 prosenttia näiden koulujen talousarviosta tulee Euroopan unionin varoista.
More than 50% of the budgets of these schools comes from European Union funds.
FinnishEcuadorissa, joka on alueen köyhin maa, vastaava osuus on jopa yli 50 prosenttia.
In Ecuador, the region's poorest country, this percentage is even higher than 50%.
FinnishEuroopan unioni on suurin rahoittaja, ja se antaa kehitysavusta yli 50 prosenttia.
The European Union is the biggest donor, giving more than 50% of development aid.
FinnishYli puolet maailman väestöstä ansaitsee vähemmän kuin kaksi dollaria päivässä.
More than half of the population in the world gets less than two dollars per day.
FinnishVuodesta 1997 vuoteen 2005 tulvat ovat vaatineet Euroopassa yli 700 ihmisen hengen.
Between 1997 and 2005 more than 700 people died as a result of floods in Europe.
FinnishKotimaani Ruotsin kansalaisista yli 60 prosenttia säästää johonkin rahastoon.
In my own country, more than 60 per cent of Swedes save with a variety of funds.
FinnishYli puolet komission asiaankuuluvista varoista kohdistuu tämäntyyppisiin toimiin.
More than half the relevant Commission resources will go to such transactions.
FinnishKesäkuussa 2008 Euroopan unioni kustantaa yli 23 000 sotilashenkilön läsnäolon.
In June 2008 the European Union is supporting a military staff of more than 23,000.
FinnishTeidän ansiostanne ymmärsin yli viisi vuotta sitten, ettemme olleet enää yksin.
Thanks to you I understood, more than five years ago, that we were no longer alone.
FinnishVuonna 2009 meillä oli yli 50 siirtoa ja 10 täydentävää ja korjaavaa talousarviota.
In 2009, we had more than 50 transfers and 10 supplementary and amending budgets.