"vallita" - angielskie tłumaczenie

FI

"vallita" po angielsku

FI vallita
volume_up
{rzeczownik}

vallita
volume_up
dominate {rzecz.}

Przykłady użycia - "vallita" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMeidän pitäisi johtaa joukkoa eikä antaa eurooppalaisen turhamaisuuden vallita.
We ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
FinnishDemokratiassa ei voi vallita tällainen ilmapiiri, ja meidän onkin oltava valppaina.
We cannot have such a climate in a democracy, and we must be on our guard.
FinnishOmien etujemme mukaista on, että kestävä rauha ja demokratia voisivat vallita tällä alueella.
It is in our own interests that lasting peace and democracy should prevail there.
FinnishJotta sitä voitaisiin kutsua oikeusalueeksi, siellä pitää vallita oikeusturva.
If it is to be possible to use the term "judicial area" , then legal security must prevail there.
FinnishEtenkin kaupan ja kehitysyhteistyöpolitiikan välillä tulisi vallita suurin mahdollinen yhdenmukaisuus.
Not least, there must be maximum cohesion between trade and development policy.
FinnishKun viha on laantunut, toivon, että terve järki alkaa vallita.
When the anger has subsided, I very much hope that good sense will prevail.
FinnishMielestäni tiedotusvälineissä saisi vallita suurempi tasapuolisuus.
In my view, there should be a more equitable balance in the media.
FinnishKuitenkin itse osapuolten välillä täytyy luonnollisesti vallita periaatteellinen sopimus asiasta.
But there must of course be a basic agreement in principle between the parties themselves.
FinnishHänen mielestään moninaisuudessakin voi vallita harmonia, eikä hän hyväksy minkäänlaista suvaitsemattomuutta.
Harmony in diversity was possible, and there could only be zero tolerance for intolerance.
FinnishNämä ovat arvoja, jotka ovat minulle läheisiä, ja minusta niiden pitäisi vallita kaikkialla EU:ssa.
These are values that I prize, and I believe that they should also be more prevalent throughout the EU.
FinnishSen varmistamiseksi tarvitsemme kuitenkin malttia, koska demokratia ei voi vallita väkivallan välityksellä.
However, to ensure this happens, we need moderation because democracy cannot prevail through violence.
FinnishKriisi-ilmapiirin ei olisi siis syytä vallita.
Let us not, therefore, allow this climate of crisis to continue.
FinnishOn itsestään selvää, että on erittäin tärkeää, että unionin sisällä pitää vallita yhteisymmärrys noudatettavasta politiikasta.
It is obvious that the policy to be pursued must reach a consensus within the Union.
FinnishKyvyttömyys - ja suuressa määrin haluttomuus - puuttua epäkohtiin on saanut vallita liian kauan.
The inability - and to a large extent unwillingness - to get to grips with the mismanagement has persisted for much too long.
FinnishPaha saa edelleen vallita, jos emme tee mitään.
Evil will continue to prevail if we do nothing.
FinnishTässä komission tehtävä on kiinnittää todellakin huomiota ympäristöön eikä antaa poliittisen opportuniteetin vallita.
It is up to the Commission to really take account of the environment and not be guided by political opportunism.
FinnishTilanne on siis hyvin erilainen kuin se, jonka oli mahdollista vallita Euroopan unionissa vuosina 1992-1995.
The situation is therefore very different from that which could have occurred between 1992 and 1995 in the European Union.
FinnishNiin herkällä alueella kuin vauvanruoan alueella meidän tulee minun mielestäni antaa ennalta varautumisen periaatteen vallita.
I feel that particularly in an area as sensitive as baby food, the precautionary principle should apply.
FinnishAnnamme vahvimman oikeuden vallita.
We are allowing the law of might is right to prevail.
FinnishNäillä ehdoilla ei voi vallita rauhaa.
There could be no peace under these conditions.