"ulos" - angielskie tłumaczenie

FI

"ulos" po angielsku

volume_up
ulos {przysł.}
volume_up
ulos {przyim.}
EN

FI ulos
volume_up
{przysłówek}

ulos (też: pois, alas, ylös)
volume_up
off {przysł.}
Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse Sammuta ja sitten Kirjaudu ulos.
On the start screen, scroll to Tasks, click shutdown, and then click Log Off.
Jos verkko koostuisi pelkästä tukilangasta, hyönteinen todennäköisesti kimmahtaisi ulos.
So if the web was made entirely out of dragline silk, an insect is very likely to just bounce right off.
Jos lapsi on kirjautuneena sisään sallitun ajan päättyessä, järjestelmä kirjaa hänet automaattisesti ulos.
If they're logged on when their allotted time ends, they'll be automatically logged off.
ulos (też: ulkona)
volume_up
outside {przysł.}
Jäivätkö he mieluummin ulos, oletettavasti baariin maansa itsenäisyyspuolueen kollegoiden kanssa?
Did they rather stay outside, presumably in the bar with their colleagues from the UK Independence Party?
Kun katsomme nyt ulos, emme tosin saa sellaista vaikutelmaa, että ilmasto olisi lämpenemässä vaan pikemminkin kylmenemässä.
Admittedly, looking outside, it does not seem to be getting warmer, quite the opposite.
6:18 Jätän nyt heidät ja menen takaisin ulos.
6:18 I'm going to abandon them now and walk back outside.
ulos (też: ulkona, ulkoilmassa)
volume_up
outdoors {przysł.}
Meidän piti kasvattaa ne matokompostoidussa mullassa, joka oli steriiliä, tai vesiviljelyllä, ja viedä ne ulos joka kolmas tai neljäs kuukausi.
We had to grow them in vermi manure, which is sterile, or hydroponics, and take them outdoors every three to four months.

Przykłady użycia - "ulos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishLisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
We continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
Finnish1. syyskuuta lehtimies Tai Hamid kiskottiin ulos autostaan ja pahoinpideltiin.
On 1 September the journalist Tai Hamid was dragged from his car and assaulted.
FinnishKotimaassani sanotaan, että on typerää antaa tulen päästä ulos savupiipusta.
In my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
FinnishMaanantaina unkarilaisen alumiinioksiditehtaan säiliö rikkoontui ja sisältö vuosi ulos.
On Monday, there was a breach in the reservoir dam of a Hungarian alumina plant.
FinnishKerta kaikkiaan pakottaa tällainen omaa kansaansa sortava diktaattori ulos.
It is time to expel this dictator, who oppresses his own people, once and for all.
FinnishMeidän on tultava ulos kylmän sodan seurauksesta, aseellisesta turvallisuudesta.
We must get away from armed security, this hangover from the cold war.
FinnishKeittimen päällä on kansi, mutta höyry voi päästä ulos milloin tahansa.
The lid is still on the pan, but the moment when all the steam could escape is imminent.
FinnishOnko se separatismia, jos taloni sytyttyä tuleen yritän paeta ulos?
However, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
FinnishPääsemme hitaasti ulos kriisistä, joka on lisännyt epätasa-arvoa EU:n sisällä.
We are slowly exiting the crisis which has given rise to additional inequalities within the EU.
FinnishKahdessa hylyssä on 50 000 tonnia polttoöljyä, jota valitettavasti edelleen vuotaa niistä ulos.
50 000 tonnes of fuel oil in two wrecks which, unfortunately, are still leaking oil.
FinnishPääoman vienti ja ulos virtaaminen kiihtyy joissain näistä maista.
The export and outflow of capital in some of these countries is increasing.
FinnishEtte ole kertonut, miten meidän on tarkoitus päästä ulos tästä järkyttävästä noidankehästä.
You have not said how we are to escape from this tragic vicious circle.
FinnishKansalaisten on myös voitava purkaa vihansa ulos, jotta Euroopan unionin malli voi toimia.
They must even be able to vent their anger on occasion so that this European model can work.
FinnishSe otti luottoja, jotka se jakoi ulos luottoina hiili- ja teräsalan kehittämiseen.
It received credits, which it distributed in the form of loans to develop the coal and steel sector.
FinnishUhreilla on harvoin mahdollisuus päästä omin voimin ulos kurjuudestaan.
Only seldom do victims have an opportunity to escape their misery.
FinnishMeillä on laissa ase, jonka voimin voimme työntää sen ulos Euroopasta.
Let us rid Europe of it, with the full might and power of the law.
FinnishSe on väline, jota kautta jokaisen eri kulttuurin sielu tulee ulos aineelliseen maailmaan.
It's a vehicle through which the soul of each particular culture comes into the material world.
FinnishKahdeksan maata voidaan äänestää ulos ja niiden toiveet jättää huomiotta.
Eight countries can be outvoted and their wishes disregarded.
FinnishKansalaisten on päästävä ulos siitä sumusta, jossa he nyt ovat.
The citizens must emerge from the fog they now find themselves in.
FinnishNäin voitaisiin ehkä päästä ulos umpikujasta ja aloittaa yhteisöpatenttia koskevat suunnitelmat.
That is what would potentially break the deadlock on the start of plans for a Community patent.