"tuollainen" - angielskie tłumaczenie

FI

"tuollainen" po angielsku

FI tuollainen
volume_up
{przymiotnik}

tuollainen
Mikä on analyysinne tuon järjestön tasapainossa tapahtuneesta huimasta muutoksesta, jonka tuollainen asenne aiheuttaa?
How do you see the astonishing upheaval in the balance within the organisation that uses this kind of approach to the situation?
Tiedättehän, tuollainen ajatus voisi saada ihmisen aloittamaan ginin juomisen aamuyhdeksältä, enkä halua päätyä siihen.
That's the kind of thought that could lead a person to start drinking gin at nine o'clock in the morning, and I don't want to go there.
Siksi nisäkkäitä itse asiassa pidetään kotieläiminä, eikä kilpikonnia tai käärmeitä, joilta tuollainen empatia puuttuu.
That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that who don't have that kind of empathy.

Przykłady użycia - "tuollainen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishJa luulen, että tuollainen paine on tappanut taiteilijoitamme viimeiset 500 vuotta.
And I think the pressure of that has been killing off our artists for the last 500 years.
FinnishTuollainen päätös voisi tulla kysymykseen ainoastaan, jos hintatason vakaus on uhattuna.
Such a decision could only be taken in the event that price stability was threatened.
FinnishTuollainen pakko on myös vastoin eurooppalaisen yhteistyön periaatteita.
Such coercion is also contrary to the spirit of European cooperation.
FinnishMinihameeseen pukeutunut nainen sai Itävallassa potkut, koska hänellä oli tuollainen vaate yllään.
In Austria, a woman in a miniskirt has been dismissed because of her attire.
FinnishHuomauttaisin puhemiehelle, että tuollainen on täysin sopimatonta.
I would point out to the President that this is completely unacceptable.
FinnishNäin ollen tuollainen politiikka vahingoittaa itse maata ja myös sen työntekijöitä.
Therefore, that policy harms that country and its workers.
FinnishTuollainen häikäilemättömien kuljettajien toiminta vaarantaa liikenneturvallisuuden koko EU:ssa.
Such behaviour by unscrupulous drivers creates a hazard for traffic safety in all of Europe.
FinnishJos tuollainen menee ylettömyyksiin, se leimataan hulluudeksi.
And if you go too far on that, that's just simply labeled as madness.
FinnishHaluaisin vain kysyä, millainen tuollainen turvapaikkalainsäädäntö oikein olisi?
May I ask what form such an asylum law would take?
FinnishItämeri on juuri tuollainen alue osittain sen läpi virtaavan vähäisen vesimäärän vuoksi.
Partly because of the limited quantity of water flowing through it, the Baltic Sea is just such an area.
FinnishNäissä oloissa tuollainen ehdotus ei ansaitse tukeamme.
Under these circumstances, this proposal does not deserve our support.
FinnishTuollainen asiainhoito ei todellakaan tuota tuloksia.
That way of going about things is not really going to produce results.
FinnishKatson kuitenkin, että tuollainen keskustelu olisi käytävä päätöslauselman pohjalta.
Nevertheless, if we are going to have a debate on Chechnya, I think that it should be on the basis of a resolution.
FinnishTuollainen on minusta ammattikuntani harjoittamaa laillista ryöstöä.
That, to me, is licensed robbery by our profession.
FinnishTuollainen riippumaton tutkimus on ainoa varma keino tuoda valoa hämärään Europol-vyyhteen.
Such an independent inquiry is the only certain way of obtaining a clear picture of the murky doings of Europol.
FinnishJos tuollainen taito saadaan käyttöön Euroopan unionin hyväksi, seisomme vankasti takananne.
If we can all make good use of that skill for the good of the European Union, then we will be right behind you.
FinnishOlemme sitä mieltä, että tuollainen valvonta on riittävää.
We believe that this type of control will be sufficient.
FinnishJäsenten olisi hyvä muistaa, ettei tuollainen ole hyvää käytöstä parlamentin henkilöstöä kohtaan.
Members ought perhaps to be aware that this is not a very nice way of behaving towards the staff of Parliament.
FinnishOlisi valitettavaa, jos tuollainen pyyntö toistuisi.
It would be unfortunate if such a request were made again.
FinnishMeidän täytyy tuomita tuollainen petos, vaihtoehtoja ei ole, ja tuomita petos kaikkialla, missä sitä havaitsemme.
We must condemn that fraud, there is no two ways about it, and condemn fraud wherever we find it.