"tohtorin-" - angielskie tłumaczenie

FI

"tohtorin-" po angielsku

FI tohtorin-
volume_up
{przymiotnik}

tohtorin- (też: tohtori-)
volume_up
doctoral {przym.}
Se tarkoittaa sitä, että jos haluamme kilpailukykyisen talouden, tarvitsemme tutkijoita ja ihmisiä, joilla on maisterin ja tohtorin tutkinto.
This means that if we want to have a competitive economy, we need researchers and people with masters and doctoral degrees.

Przykłady użycia - "tohtorin-" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTohtorin arvio potilaasta olisi "heikko, mutta ei vielä toivoton".
A doctor’s assessment of the patient would be ‘weak, but not yet hopeless’.
FinnishMiten monet suuret yritykset pitäisivät kunnia-asianaan sponsoroida tohtorin- tai maisterintutkintoa?
How many large companies would consider it an honour to sponsor a doctorate or master's course?
FinnishJoten se on Intian ainoa opisto, johon ne, joilla on tohtorin tai maisterin tutkinto, eivät voi päästä.
So it's the only college in India where, if you should have a Ph.D. or a Master's, you are disqualified to come.
FinnishUkrainaa koskevassa tohtorin väitöskirjassani käsiteltiin niiden ihmisten traumoja, jotka ovat selvinneet sosialistisesta kauhusta, vaikka nämä selviytyjät olivat poikkeus.
My PhD on Ukraine dealt with the traumas of people who had survived this socialist horror, even though survivors were the exception.
FinnishEnsimmäisellä niistä avataan ohjelma tohtorin tutkintoon, ja se antaa eurooppalaisille opiskelijoille myös mahdollisuuden saada stipendejä, vaikkakin alhaisemmalla tasolla.
The first opens up the programme to doctorates and will enable European students also to receive scholarships, although at a lower level.
FinnishEuroopassa suoritetaan eniten tohtorin tutkintoja, mutta tutkintojen haltijoiden tietoja ja taitoja ei onnistuta muuttamaan erittäin käytännöllisiksi markkinaratkaisuiksi.
Europe produces the most PhD holders in the world, but fails to successfully convert their skills and knowledge into really practical market solutions.
FinnishSe ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että hakulomakkeet ja rahoituksen hakuohjeet ovat niin pitkiä ja vaikeaselkoisia, että niiden ymmärtämiseen tarvitaan tohtorin koulutus.
However, this must not result in the application forms and the explanations of how the funding can be obtained being so lengthy and incomprehensible that you need a PhD to understand them.
Finnishalle aina Pol Potin ajoista lähtien - tuon taantumuksellisen kommunistin, jolla on filosofian tohtorin tutkinto Sorbonnesta.
Mr President, this House has given a great deal of attention to Cambodia ever since the days of Pol Pot, the Stone Age Communist with a doctorate in philosophy from the Sorbonne.