"täyskäännös" - angielskie tłumaczenie

FI

"täyskäännös" po angielsku

FI täyskäännös
volume_up
{rzeczownik}

täyskäännös
volume_up
about-face {rzecz.} [Amer.]
täyskäännös
täyskäännös (też: mielenmuutos)
volume_up
turnabout {rzecz.}

Przykłady użycia - "täyskäännös" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMinulle tämä täyskäännös osoittaa kyvyttömyyttä panna täytäntöön EU:n politiikkaa.
To me, this U-turn demonstrates an inability to implement European policy.
FinnishOn tapahtunut täyskäännös, ja valituksia on tullut vain vähän.
The turnaround has been dramatic and there have been few complaints.
FinnishTämä oli todella täyskäännös, ja niiden, jotka eivät seuraa tilannetta, on vaikea ymmärtää sitä.
This truly was a reversal and for those who are not following things it is difficult to comprehend.
FinnishTämä on kerta kaikkiaan hämmästyttävää ja huolestuttavaa, ja se on täyskäännös brittiläisessä hallituspolitiikassa.
This is absolutely astonishing and worrying and is a U-turn in British Government policy.
FinnishMielestäni tämä täyskäännös on ymmärrettävä myös yksittäisissä valtioissa.
I believe that what is important now is to ensure that this change of direction is also taken up by the individual Member States.
FinnishVetoan tämän vuoksi niihin, joilla on valta Iranissa: muuttukaa ja tehkää täyskäännös ennen kuin on liian myöhäistä!
That is why I make this appeal to those who hold power in Iran: change; turn about, before it is too late.
FinnishTässä asiassa on tehtävä täyskäännös.
This is where there is a need for a complete turnaround.
FinnishUrheilussa on tehtävä poliittinen täyskäännös.
FinnishAsiakirjassa on luonnos vuosien 2013-2020 talousarviouudistuksesta, joka on täyskäännös talousarviopolitiikassa.
This document contains the draft of a budget reform for the period 2013-2020 which represents a U-turn in budget policy.
FinnishMeidän on tosiaan tehtävä täyskäännös.
We would have to make a complete volte-face.
FinnishOn tehtävä nopeasti täyskäännös.
We shall quickly have to change this situation.
FinnishEikö neuvosto lisäksi katso, että tällainen täyskäännös vaarantaisi vakavasti tulevan kansainvälisen rikostuomioistuimen uskottavuuden?
Does it not also feel that a U-turn of this nature would have serious consequences for the credibility of the future International Criminal Court?
FinnishKaikkien asiaan sekaantuneiden on tehtävä täyskäännös ongelman ratkaisemiseksi, tai muuten paikalle joudutaan lopulta lähettämään sotilaallisia joukkoja.
Everyone in it needs to put themselves into reverse gear in order to get back out again, or else the troops will end up being sent in.
FinnishEllei ole täysin ihmiskeskeisiä käytäntöjä, joilla tässä uudessa työelämän "pimeässä keskiajassa" saadaan aikaan täyskäännös, yhteiskunnalliset ristiriidat ovat väistämättömiä.
If there are no fully human-centred policies capable of reversing this new employment "dark ages”, social clashes are inevitable.