"täysi" - angielskie tłumaczenie

FI

"täysi" po angielsku

volume_up
täysi {rzecz.}
volume_up
täysi {przym.}

FI täysi
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

täysi (też: totaalinen)
volume_up
complete {rzecz.} [pot.]
Kinshasan ja muiden alueiden toimittajilla on täysi ilmaisunvapaus.
For journalists in Kinshasa and elsewhere, there is complete freedom of expression.
Puheenjohtaja Santerilla ja komission suurella enemmistöllä on täysi luottamukseni.
President Santer and the large majority of his Commission have my complete confidence.
Minulle on täysi mysteeri, mitä fasismilla on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa.
What fascism has to do with climate change is a complete mystery to me.

Przykłady użycia - "täysi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishArvoisa puhemies, meidän täytyy antaa tässä asiassa Turkille täysi selvyys.
Mr President, we are going to have to leave Turkey in no doubt about all this.
FinnishMeillä on täysi oikeus puuttua, jos kyseessä on ihmisoikeusasia, sillä se on työmme.
If it is a matter of human rights, we have every right to interfere; that is our job.
FinnishLiike-elämä haluaa ammatillista koulutusta, ja sillä on siihen täysi oikeus.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
FinnishIlmaisette nyt mielipiteenne siitä, ja teillä on täysi oikeus tehdä niin.
You are now expressing an opinion on it, and you are fully entitled to do so.
FinnishEuroopan kansalaisilla on täysi oikeus tietää, mitä nämä väitteet ja esitykset ovat.
European citizens have every right to know what these arguments and interventions are.
FinnishTältä puheenjohtajakaudelta on täysi syy vaatia paljon näissä asioissa.
There is every reason to ask a great deal from this Presidency in those areas.
FinnishKannatamme sitä, että täysi-ikäinen kuluttaja saa itse päättää asiasta.
We consider that the mature consumer should be allowed to make his own choice.
FinnishKuuban väestöllä on täysi oikeus valita sosialistinen yhteiskuntamalli.
The Cuban people are fully entitled to choose a socialist model for their society.
FinnishMeillä on sen vuoksi täysi oikeus toimia, ja meidän olisi hyväksyttävä päätöslauselma.
We are therefore fully justified in taking action, and we should adopt the resolution.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, se ei ole teidän vikanne, mutta tämä on täysi kaaos.
Mr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
FinnishKuten kaikilla muillakin ryhmillä, ryhmälläni on täysi oikeus nostaa tämä kysymys esiin.
Like all the other groups, our group is also perfectly entitled to raise this matter.
FinnishLannoye, tarkistin 131 artiklasta, että teillä on täysi oikeus esittää tämä pyyntö.
Mr Lannoye, I have looked up Rule 131 and you have the perfect right to make that request.
FinnishParlamentin poliittisilla ryhmillä on täysi oikeus esittää aloitteita.
Parliament's political groups have every right to put forward their agendas.
FinnishIrlannin kansalla on täysi oikeus äänestää niin kuin he ovat äänestäneet.
The Irish people are fully within their rights to vote as they have done.
FinnishArvoisalla komission jäsenellä on täysi oikeus vaatia, että tällaiset asiat selvitetään.
The Commissioner has every right to demand that such things be sorted out.
FinnishParlamentillamme onkin täysi syy tukea Euroopan neuvoston kriittistä lausuntoa.
This House therefore has every reason to endorse the criticism made by the Council of Europe.
FinnishMinulla on täysi syy uskoa, että me pääsemme tarvittavaan kompromissiin.
I have every reason to believe that we will find the necessary compromise.
FinnishJos on tarpeellista, Kosovon on saatava täysi summa, myös vuonna 2000.
If necessary, Kosovo should receive the whole share, even as early as the year 2000.
Finnish(FR) Haluan jälleen muistuttaa teitä siitä, että parlamentilla on täällä täysi määräysvalta.
(FR) I would remind you again that the House is the sovereign authority here.
FinnishSille on saatava Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston täysi tuki.
It must also be fully backed by the United Nations Security Council.