"sytyttää" - angielskie tłumaczenie

FI

"sytyttää" po angielsku

FI sytyttää
volume_up
[sytytän|sytyttänyt] {czasownik}

sytyttää (też: ampua, tulittaa, laukaista, innoittaa)
Tämä merkitsee tietysti sitä, että ajattelemattomasti heitetty savukkeen pätkä voi hetkessä sytyttää tulipalon.
Of course, that means that a thoughtlessly discarded cigarette end can instantly cause a fire.
Talouden vapauttamisen täytyy vaikuttaa kolmannen maailman kehittymiseen kuin tuuli, joka sytyttää tulen.
The impact of liberalisation of the economy on the development of the third world should be that of the wind that kindles a fire.
Vanhan, historiallisen säännön mukaan Kosovo on kipinä, joka saattaa sytyttää koko Balkanin alueen tuleen.
It is an age-old story: Kosovo is the spark for a fire which is spreading throughout the Balkans.
sytyttää (też: innostaa, suuttua)
sytyttää
volume_up
to fuze {czas.}
sytyttää (też: syttyä)
Hyväksytty äänestysmenetelmä saattaa sytyttää uudelleen tällaisia konflikteja, mikä on ristiriidassa Euroopan kansojen välisen rauhanomaisen rinnakkaiselon hengen kanssa.
The voting method adopted may re-ignite such conflicts, which will run counter to the spirit of peaceful coexistence between the nations of Europe.
Nämä voivat sytyttää koko Balkanin alueen liekkeihin.
As has been said, if this crisis widens, it could have disastrous consequences for Kosovo, for Macedonia, and ignite the entire Balkan area.
sytyttää (też: kiihottaa)
Talouden vapauttamisen täytyy vaikuttaa kolmannen maailman kehittymiseen kuin tuuli, joka sytyttää tulen.
The impact of liberalisation of the economy on the development of the third world should be that of the wind that kindles a fire.
sytyttää
Helpoin tapa peittää kyseisen rikoksen jäljet on sytyttää metsäpalo, minkä vuoksi joka vuosi tuhansia hehtaareja bulgarialaista metsää sytytetään palamaan.
The easiest way for them to cover up this crime is to set up forest fires, and every summer thousands of hectares of Bulgarian forests are set on fire and burnt.
sytyttää (też: käynnistää, kytkeä)

Przykłady użycia - "sytyttää" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishLisäksi pakolaistulva saattaa sytyttää uudelleen alueella kytevät jännitteet.
What is more, the flood of refugees may reignite simmering tensions in the region.
FinnishIhmisillä on mahdollisuus sytyttää kynttilä kun he ovat kiitollisia jostain.
We have an opportunity for people to light a candle when they are grateful for something.
FinnishNykyisessä tilanteessaan se ei uskalla sytyttää sähikäistäkään.
In its current situation, it would not even dare to set off a firecracker.
FinnishHaluaisin kuitenkin lainata sanontaa " on parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä" .
But I would like to quote that 'it is better to light a candle than to curse the darkness' .
FinnishSen voisi jossain vaiheessa täysin kontrolloimattomasti jokin kipinä sytyttää tuleen kuin rovion.
Sooner or later, a stray spark will set the pile ablaze like a bonfire.
FinnishAutan jokaista toivomaan ja toivon voivani sytyttää monta kynttilää kenelle tahansa Marialle.
I hope that all our good intentions will bring results here.
FinnishJoten hyväksykäämme kynttilä, jonka Rolf Linkohr meille sytyttää.
So, let us approve the candle lit for us by Rolf Linkohr.
Finnish. - (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, arvoisa ministeri, on "aika sytyttää tähdet".
author. - (FR) Mr President, Mr Vice-President, Minister, 'it is high time to rekindle the stars'.
FinnishVoin tietenkin ilmoittaa asiasta itse, mutta mielestäni on järkevämpää sytyttää valo kaikilla työpöydillä.
I can, of course, inform you myself, but I think it will be more effective if we have this light at every desk.
FinnishSiksi on korkea aika sytyttää tähdet.
Therefore, it is high time to rekindle the stars.
FinnishMe emme pidä heitä sytykkeinä, joilla voimme sytyttää liekkiin hallituksen sotapuheet ja aiheuttaa siten lisäsotia.
We do not see these occurrences as a triumph that should feed the warlike approach of the government and prolong the war.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, olympiatuli saatettiin hyvinkin sytyttää viime viikonloppuna, mutta olympiahenki kuoli Tiibetin kaduilla.
Mr President, the Olympic flame may have been lit last weekend, but the Olympic spirit died in the streets of Tibet.
FinnishOn korkea aika sytyttää tähdet.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, Eleanor Roosevelt on sanonut, että on parempi sytyttää kynttilä kuin kirota pimeyttä.
Member of the Commission. - Mr President, Eleanor Roosevelt once said that instead of cursing the darkness one should light a candle.
FinnishOlen tyytyväinen siihen, että se voidaan yhdistää myös Grundvigin kanssa, niin että voimme tavallaan sytyttää sytytyslangan kansallisille hallituksille.
I am pleased that it can perhaps be linked with Grundvig too so that we can light the fuse, as it were, for the national governments.
FinnishNämä instituutiot IMF: n johdolla eivät estä metsäpalojen syttymistä, ne yrittävät sytyttää vastavalkeita, mutta se ei riitä.
These institutions, under the leadership of the IMF, do not prevent the forest fires from starting: they only light other fires to counter the problem, but that is not enough.
FinnishOn ikävää, että minulla on epäilyttävä kunnia olla se esittelijä, joka sytyttää suuren pommin parlamenttirakennuksessa täällä Strasbourgissa.
It is, though, a pity that I now have the doubtful honour of being the rapporteur who is investing a very considerable sum in the parliament building here in Strasbourg.
FinnishHaluaisin teiltä kommenttia asiasta tai ainakin tietynlaista väliintuloa, jotta Bush saatetaan vastuuseen toimistaan ennen kuin hän sytyttää koko maapallon tuleen.
I should like your comments or at the very least some sort of intervention to make Bush accountable for his actions, before he sends the whole planet up in smoke.
FinnishKaikki nämä siirtokunnat ovat ruutitynnyreitä, siis mahdollisia vaaranpaikkoja, joiden sytytyslangan kuka tahansa kummalta puolelta tahansa voi sytyttää, kun pitää hetkeä otollisena.
Each of these settlements is a powder keg, that is to say a potential danger spot, and anyone, from either side, can light the touchpaper whenever they think the time is right.
Finnish. - (FI) Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi viettää täällä muistohetkeä ja sytyttää kynttilä viime aikoina Pohjois-Kaukasiassa murhattujen ihmisoikeusaktivistien muistoksi.
author. - (FI) Mr President, we really ought to spare a thought here for the human rights activists who were recently murdered in the North Caucasus and light a candle in memory of them.