"selailla" - angielskie tłumaczenie

FI

"selailla" po angielsku

FI

selailla [selailen|selaillut] {czasownik}

volume_up
Voit selailla ja toistaa tietokoneeseen tallennettua digitaalista musiikkia.
Browse through and play the digital music stored on your computer.
Voit selailla ja toistaa tietokoneeseen tallennettua musiikkia.
Browse through and play the music stored on your computer.
Valokuvia on hauska selailla, mutta voit tehdä niillä muutakin.
Photos are fun to browse through, but you can do more with them too.

Przykłady użycia - "selailla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Finnish8:04 Minulla oli tapana selailla Tavallisia ihmisiä- elokuvan käsikirjoitusta.
8:04 I used to have the "Ordinary People" script that I'd flip through.
FinnishOhjelmaoppaan avulla voi ajastaa ohjelmia tallennettavaksi Windows Media Centerissä tai vain selailla kanavia nähdäkseen, mitä televisiosta tulee.
The Guide is useful for scheduling programs you want to record in Windows Media Center, and for simply browsing through channels to see what's on TV.
FinnishEmme varmaankaan halua ajautua takapajuiseen tilanteeseen, jossa elektronista aineistoa ei voisi katsoa, selailla tai kopioida ilman erillistä lupaa tai maksua.
We certainly do not want to take a step backwards and have a situation where electronic material cannot be seen, browsed or reproduced without a separate licence or charge.
FinnishKansalaisena minulla on oltava myös oikeus selailla eri sivustoja internetissä ja tuntea oloni turvalliseksi tietäen, että yksityiset yritykset eivät voi saada näitä tietoja.
As a citizen, I must also have the freedom to be able to surf around various sites on the Internet and feel safe in the knowledge that private undertakings are not able to obtain this information.