"ristiriitainen" - angielskie tłumaczenie

FI

"ristiriitainen" po angielsku

FI ristiriitainen
volume_up
{przymiotnik}

ristiriitainen (też: vastakkainen)
Mietinnöstäkin käy ilmi, että nykytilanne on sekava ja ristiriitainen.
The report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
. - (PT) Tämä ehdotus oli ristiriitainen, joten pidättäydyimme äänestämästä.
. - (PT) This proposal is contradictory, which is why we abstained.
Mietintö on monimutkainen, epäselvä, monimerkityksinen, ristiriitainen ja jopa vaarallinen.
This report is complicated, unclear, ambiguous, contradictory and, what is more, dangerous.
ristiriitainen (też: vihamielinen)
ristiriitainen
Tältä osin mainonnan rooli on ristiriitainen.
In this respect, the role of advertising is ambivalent.
Mutta arvoisa komission puheenjohtaja, miksi asiakirja on niin ristiriitainen, niin epäröivä, miksei siinä puhuta selkeää kieltä?
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
ristiriitainen (też: yhteensopimaton)
ristiriitainen (też: vastakkainen, eripurainen)
ristiriitainen
volume_up
dissonant {przym.}

Przykłady użycia - "ristiriitainen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMuistutan jäsen Cornilletia siitä, että tämä mietintö on aina ollut ristiriitainen.
I would point out to Mr Cornillet that this report has always been controversial.
FinnishTämä aihe on sangen ristiriitainen, sillä se on mahdollisten väärinkäytösten lähde.
This is a highly controversial issue as it constitutes a potential source of abuse.
FinnishPyydän teitä tarkistamaan asian, koska tilanne on todellakin ristiriitainen.
May I ask you to check that, because we undoubtedly have a contradiction here.
FinnishKuten asianlaita usein on verkosta puhuttaessa, tilanne on hyvin ristiriitainen.
As is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
FinnishYleishyödyllisten sosiaalipalveluiden oikeudellinen asema on edelleen ristiriitainen.
The legal status of social services of general interest remains controversial.
FinnishTämä mietintö on ollut historiallisesti ja parlamentin häpeäksi ristiriitainen mietintö.
This has historically been a conflictive report, to the shame of this Parliament.
FinnishTämän takia asenteeni tätä mietintöä kohtaan on yksinkertaisesti ristiriitainen.
This is why my attitude to this report is simply one of ambivalence.
FinnishArvoisa puhemies, tilanne Lähi-idässä on tällä hetkellä ristiriitainen.
Mr President, the situation in the Middle East currently presents us with a paradox.
FinnishArvoisa puhemies, pakollinen solidaarisuus ei ole ristiriitainen käsite.
That obligatory solidarity is not a contradiction in terms, Mr President.
FinnishNähtäväksi jää, miten tämä ristiriitainen toimivalta toimii käytännössä.
It remains to be seen how these conflicting powers will resolve themselves in practice.
FinnishHaluaisin huomauttaa, että Ruotsin kokemus kansanäänestyksistä on hyvin ristiriitainen.
Our Swedish experience of referendums, I would point out, is very mixed.
FinnishArvoisa puhemies, sodan ja oikeuden suhde on jännittynyt, ellei suorastaan ristiriitainen.
Mr President, war and justice: a tense relationship, if not a contradictio in terminis.
FinnishSitä osoittaa myös erittäin ristiriitainen tilanne parlamentissa.
That is also illustrated even now by the very inconsistent picture here in the House.
FinnishTilanne on ristiriitainen, ja olen maininnut siitä useissa yhteyksissä.
There is a contradiction here, about which I have expressed myself on a number of occasions.
FinnishPeriaatteessa olette mahdollisesti oikeassa, mutta tarkistus on kuitenkin ristiriitainen.
In terms of words, you are probably right, but the spirit of the amendment is in contradiction.
FinnishArvoisa puhemies, ydinvoima on erittäin kiistelty ja ristiriitainen energiantuotantomenetelmä.
Nuclear power is a much debated and very controversial form of energy.
FinnishLisään vielä, että komission kantakin on ristiriitainen.
I would add that the Commission’s position is not without its contradictions.
FinnishTämä ristiriitainen ja ongelmallinen tilanne koskee sekä teitä että minua.
This is the paradox and the problem faced by you and me.
FinnishPelkään pahoin, että sitä on vielä liian aikaista arvioida, koska tilanne on sangen ristiriitainen.
I fear it is too early to say because the picture is extremely mixed.
FinnishTapa, jolla tämän direktiivin kannattajat ovat perustelleet asiaansa, on myös ristiriitainen.
There is also a contradiction in the way the supporters of this directive are putting it forward.