"radio" - angielskie tłumaczenie

FI

"radio" po angielsku

EN
EN

"radio" po fińsku

FI

radio {rzeczownik}

volume_up
Myös Radio Liberty ja Radio Free Europe toimivat aiemmin Münchenissä.
Radio Liberty and Radio Free Europe were also previously based in Munich.
Valitse Radio-valikoimassa Esiasetukset ja valitse esiasetettu radioasema.
In the Radio gallery, click Presets, and then select a preset radio station.
Valitse Musiikki ja radio nähdäksesi luettelon käytettävissä olevista Internet-radiokumppaneista.
Click Music + radio to see a list of Internet radio partners that are available.
EN

radio {rzeczownik}

volume_up
radio
Radio Liberty and Radio Free Europe were also previously based in Munich.
Myös Radio Liberty ja Radio Free Europe toimivat aiemmin Münchenissä.
In the Radio gallery, click Presets, and then select a preset radio station.
Valitse Radio-valikoimassa Esiasetukset ja valitse esiasetettu radioasema.
Click Music + radio to see a list of Internet radio partners that are available.
Valitse Musiikki ja radio nähdäksesi luettelon käytettävissä olevista Internet-radiokumppaneista.

Synonimy (angielski) dla "radio":

radio

Przykłady użycia - "radio" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishRadio- ja televisiotoiminnan vapaa kilpailu on jo näyttänyt, mitä siitä seuraa.
Naked competition in broadcasting has already proved what it will do.
FinnishViime aikoina se on esiintynyt järjestelmällisesti paikallisia radio- ja televisioasemia vastaan.
Recently, it has taken systematic action against local stations, in particular.
FinnishJulkista yleisradiotoimintaa varten on jo olemassa valvontaelimiä: radio- ja televisioneuvostot.
There are already controlling bodies for public broadcasting: the broadcasting councils.
FinnishRadio- ja televisiotoiminta on tosiaankin muuttunut perinpohjin.
This is something that the directive does not at present provide.
Finnish   Äänestimme analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin siirtymistä koskevan mietinnön puolesta.
   We voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
FinnishOlen ollut kaikkialla radio- ja televisiolähetyksissä.
FinnishTiedotusvälineiden moniarvoisuus koskee radio- ja televisiotoimintaa, Internetiä sekä audiovisuaalisen sisällön luomista.
Media pluralism concerns the broadcasting of information, television and the Internet as well as audiovisual creation.
FinnishVäljän sanamuodon takia suositusta voitaisiin soveltaa muihinkin verkkopalveluihin, kuten radio- ja televisiopalveluihin.
Owing to its imprecise wording, however, it could also be applied to other online services such as broadcasting services.
FinnishEuroopan unioni tekee yhtä ja toista, se toimittaa esimerkiksi laitteita riippumattomille radio- ja televisioasemille.
Various actions have been undertaken on the part of the European Union, such as providing independent stations with equipment.
FinnishPuhumme myös siitä poliittisesta tasosta ja niistä toimivaltuuksista, joita Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssille (CEPT) annetaan.
We also talk about the political level and the mandates given to the CEPT.
FinnishMitä tulee radio- ja telepäätelaitedirektiivin ja tämän paketin väliseen yhteyteen, olemme valmiita harkitsemaan ja tutkimaan asiaa.
As far as the link between the RTTE directive and this package goes, we are ready to consider and study that issue.
FinnishSiksi venäjänkielisten radio- ja televisiolähetysten tukeminen olisi virhe.
Why do we support broadcasting in both Russian and Belarussian?
FinnishRadio- ja telepäätelaitteet
FinnishOn erittäin tärkeää, että nuorten suojelussa Internetin ja televisio- tai radio-ohjelmien haitalliselta sisällöltä pysytään tekniikan kehityksen mukana.
It is vital that the protection of young people from harmful content on the internet as in broadcasting keeps up with technological developments.
FinnishVammaiset käyttäjät ovat kritisoineet huomattavasti sitä, että radio- ja telepäätelaitedirektiiviä ei ole pantu täytäntöön, ja tämä on ratkaiseva kysymys monille meistä.
There have been serious criticisms by disabled users about non-implementation of the RTTE directive and this is a crucial point for many of us.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, Televisio ilman rajoja -direktiivi muodostaa oikeudellisen kehyksen Euroopan unionin radio- ja televisiolähetyksille.
Mr President, as you are aware, the 'Television without frontiers' directive lays down the legal framework for television broadcasting in the European Union.
FinnishEurooppalaisia rahastoja olisi käytettävä valkovenäjänkielisiin radio- ja televisiolähetyksiin.
There is one simple fact which we have to take into account: 65% of the Belarussian population speaks Russian at home, while 5% speak Belarussian at home.
FinnishSe sisältää myös joitakin digitaalitelevisioon liittyviä toimia sekä säännöksiä, jotka koskevat erityisesti julkisen palvelun radio- ja televisiolähetysten siirtovelvoitteita.
Finally, it also has some measures related to digital television, particularly a package of obligations related to "must carry" provisions for public service broadcasts.
FinnishTämä on mielestäni ehdottomasti väärin ja toivon todella, että he peruuttavat tarkistuksen, sillä siirtovelvoitteet on varattava julkisia radio- ja televisioasemia varten.
In my view, that is a complete misunderstanding, and I truly hope that they are prepared to retract that amendment, for we must reserve the 'must carry' obligation for public broadcasters only.
FinnishYmmärrän kuitenkin, että jäsenvaltioiden on ehkä keskusteltava keskenään lukuisista seikoista, kuten analogisista digitaalisiin radio- ja televisiolähetyksiin siirtymisen seurauksista.
I nonetheless appreciate that the Member States may need to discuss among themselves a number of issues such as, for example, the consequences of the transition from analogue to digital broadcasting.