"radikaalisti" - angielskie tłumaczenie

FI

"radikaalisti" po angielsku

FI

radikaalisti {przysłówek}

volume_up
radikaalisti (też: täysin, perin pohjin)
Hän haluaa murtaa monopolin mahdollisimman nopeasti ja radikaalisti.
He wants to break this monopoly as quickly and radically as possible.
On korkea aika, että uudistamme radikaalisti koko energiajärjestelmämme.
It is high time that we radically re-structured our entire energy system.
Ryhmämme mielestä nykyistä järjestelmää on radikaalisti uudistettava.
Our group believes the present system must be radically revised.

Przykłady użycia - "radikaalisti" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishArvoisa puheenjohtaja, tilannetta pitää muuttaa radikaalisti, siitä on kysymys.
Mr President, the point is that the whole situation needs to be taken apart from top to bottom.
FinnishJos taloutta ei uudisteta radikaalisti, epäonnistuminen uhkaa Eurooppaa.
If we do not push radical economic reform, then Europe will fail.
FinnishMielestäni nyt olisi aika muuttaa ajattelutapaamme radikaalisti.
So I believe that it is now time for some fairly radical new thinking.
FinnishMiksi sitten työjärjestystä halutaan muuttaa näin radikaalisti poliittisten ryhmien muodostamisen osalta?
Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?
FinnishMeidän on pohdittava maatalouspolitiikkamme muuttamista radikaalisti.
We need a radical rethink in agricultural policy.
FinnishMeidän on muutettava ajatteluamme radikaalisti koko EU:n mitassa.
FinnishKatson, että YMP:tä on uudistettava radikaalisti.
I believe that the CAP is in need of radical reform.
FinnishArvoisat kollegat, unionin on muutettava radikaalisti asennettaan, jos se toivoo solmivansa uudelleen suhteet kansalaisiin.
The Union must have a radical change of attitude if it wants to regain contact with its citizens.
FinnishPotilaiden asenteet ovat muuttuneet radikaalisti.
Patients' attitudes have undergone radical change.
FinnishEuroopan ei pidä vain vähentää kasvihuonekaasupäästöjään radikaalisti, vaan myös sopeutua maapallon lämpenemiseen.
Europe must not only drastically reduce its greenhouse gas emissions; it must also adapt to global warming.
FinnishSosiaalista mallia on uudistettava radikaalisti.
The social model needs to be reformed drastically.
FinnishVoimmeko parantaa terveyttämme radikaalisti kuormittamatta liiaksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä?
Can we achieve a radical improvement as regards our health without placing too heavy a burden on small and medium enterprises?
FinnishTämä voidaan estää ainoastaan lyhentämällä radikaalisti elävien eläinten sallittua kuljetusmatkaa ja -aikaa.
The only way to prevent this is to drastically reduce the distance and time permitted for the transport of live animals.
FinnishKoko mallia olisi radikaalisti uudistettava.
The whole model is in drastic need of revision.
FinnishOnko budjettivajeita tarkoitus supistaa radikaalisti samalla, kun yksityisen sektorin toiminta vähenee dramaattisesti?
Are budget deficits to be compressed drastically while the private sector is cutting its activity dramatically?
FinnishTämän jälkeen EU:hun on liittynyt kaksi uutta jäsenvaltiota, mutta se ei luo perustetta muuttaa työjärjestystä näin radikaalisti.
Two more countries have joined since then, but this does not justify amending the rules so drastically.
FinnishPerusoikeuksia ja demokraattisia vapauksia rajoitetaan radikaalisti, väitteen mukaan kyseisen vihollisen torjumiseksi.
Fundamental human rights and democratic freedoms are being drastically curtailed, allegedly in order to combat this enemy.
FinnishÄänestämällä talousarvioita vastaan haluamme antaa merkin, että asettamiamme prioriteetteja on muutettava radikaalisti.
With our vote against this budget, we want to send out a signal that a radical change is required in the priorities we set.
FinnishNäin ollen tämä tilaisuus pitäisi käyttää hyväksi asiakirjojen tutustumisoikeuden ja julkaisumenettelyjen muuttamiseksi radikaalisti.
Therefore, this should be used as an opportunity for a radical overhaul of document access and publication procedures.
FinnishKriisi on osoittanut ilman epäilyksen sijaa, että sääntelyyn perustuvaa pankkien valvontajärjestelmää on kehitettävä radikaalisti.
The latter has proved beyond all doubt that the system of regulatory oversight of banks is in need of radical improvement.