"palkankorotukset" - angielskie tłumaczenie

FI

"palkankorotukset" po angielsku

EN
FI

palkankorotukset {liczba mnoga}

volume_up
palkankorotukset
volume_up
raises {l.mn.} [Amer.]

Przykłady użycia - "palkankorotukset" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishHuimasti nousevat hinnat ja niitä hyvittävät palkankorotukset ovat vaurauden pahimpia vihollisia.
Soaring prices and compensatory wage increases are the worst enemies of prosperity.
FinnishNäiden arvioiden taustalla on oletus siitä, että palkankorotukset pysyvät maltillisina viime vuosineljännesten tapaan.
Underlying these projections is the assumption that wage increases will remain contained, as has been the case over recent quarters.
FinnishJäsenvaltioiden tehtävä on "varmistaa, että nimelliset palkankorotukset ovat johdonmukaisia hintatason vakauden ja tuottavuuden kasvun kanssa.
The Member States must 'ensure that nominal wage increases are consistent with price stability and productivity gains.
FinnishEntä palkankorotukset?
FinnishHallituksen työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat julistuksen, jossa ne sitoutuvat pitämään palkankorotukset tuottavuuden kasvun mukaisina.
The government's social partners signed a declaration in which they undertake to keep wage increases in line with productivity growth.
FinnishTämä on uskomatonta, eivätkä palkankorotukset ole vaikuttaneet asiaan mitenkään, toisin kuin markkinoiden kysyntä, talouden kasvu ja niin edelleen.
This is extraordinary and wage rises had nothing whatsoever to do with it. It had to do with market demand, growth in the economy, etc.
FinnishPalkankorotukset ovat pysyneet viime vuosineljänneksillä maltillisina, ja ne jatkunevat toistaiseksi samanlaisina, kun työmarkkinatilanne on heikko.
At the same time, wage increases have remained contained over recent quarters and, with labour markets weak, this should continue for the time being.
FinnishErityisesti palkankorotukset ovat pysyneet viime vuosineljänneksillä maltillisina, ja ne jatkunevat toistaiseksi samanlaisina, kun työmarkkinatilanne on heikko.
In particular, wage increases have remained contained over recent quarters and, with labour markets weak, this should continue for the time being.
FinnishEikö se ollutkin Saksa, entinen maailman suurin viejävaltio, joka vuosia sitten erotti palkankorotukset tuottavuudesta käynnistäen siten sosiaalisen polkumyynnin?
Was it not Germany, formerly the world's highest exporter, that years ago separated wage increases from productivity, thus resulting in social dumping?
FinnishPalkkojen nousu ei edisty samaa tahtia yritysten voittojen kasvun kanssa: prosentuaalisina osuuksina yritysten voitot jättävät työntekijöiden palkankorotukset kauas taakseen.
Pay rises in Europe are not keeping pace with company profits: in percentage terms, company profits are outstripping pay rises for workers.
FinnishNykyinen 3,2 prosentin inflaatio ylittää reilusti kahden prosentin tavoitteen, ja tämä on huolestuttavaa kehitystä, jota palkankorotukset aiheuttavat, kuten Alankomaissa.
At 3.2%, it is currently well above the 2% target, and this is a worrying development, a development that is stimulated by pay increases, as in the Netherlands.