"paljolti" - angielskie tłumaczenie

FI

"paljolti" po angielsku

EN
FI

paljolti {przysłówek}

volume_up
Talouden elpyminen tulee paljolti tapahtumaan energiamallimme muutoksen tuloksena.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
Ehdotuksessa syrjitään tämän vuoksi paljolti kyseisiä pikkukaupunkeja.
The resulting proposal is therefore largely discriminatory towards such smaller towns.
Tiedän, että loistavien elokuvantekijöiden nousu on paljolti sattuman kauppaa.
I know that the rise of brilliant filmmakers depends largely on chance.

Przykłady użycia - "paljolti" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSe nimittäin tarkoittaa, että EU: n legitimaatioketju on paljolti jo katkennut.
It means quite simply that the EU's chain of legitimacy has long since been broken.
FinnishTiedän, että se johtuu paljolti Irlannin poliitikkojen tyhmyydestä ja ahneudesta.
I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.
FinnishMuutoin huomaan olevani paljolti samaa mieltä monista täällä esitetyistä tavoitteista.
Otherwise, I find myself in much agreement with many of the objectives stated here.
FinnishEro johtuu paljolti tietenkin väljemmin ja vapaammin saatavana olevasta abortista.
Much of the differences stem of course from the wider and freer availability of abortion.
FinnishKun asiakirjaa lukee läpi, voi todeta, että Yhdysvallat on paljolti etulyöntiasemassa.
As before, if you read through this document, it is clearly to the advantage of the US.
FinnishAutojen hintoja vertailevan luettelon julkaisemisella pyritään paljolti samaan.
The publication of the comparative list of car prices also goes very much in that direction.
FinnishPäätöslauselman painopiste on paljolti näissä neuvotteluissa, ja sellaisena me sen esittelemme.
The focus is very much on those negotiations and that is how we put it before you.
Finnish   Arvoisa puhemies, EU:lla ja Yhdysvalloilla on paljolti samat arvot.
   Mr President, the EU and the United States have many values in common.
FinnishNämä sairaudet johtuvat paljolti huonoista ravintotottumuksista ja epäterveellisistä elintavoista.
Such conditions are mainly due to poor eating habits and an unhealthy lifestyle.
FinnishTämä liittyy tietysti paljolti nykyisen pääjohtajan henkilökohtaiseen asenteeseen.
Of course, this also has a lot to do with the personal approach of the current Director General.
FinnishTässä on paljolti kyse varallisuuseroista, ja jotakin on tehtävä.
This has a great deal to do with the prosperity gap, and something needs to be done.
FinnishArvoisa puhemies, energiaperuskirjaa on arvosteltu ja arvostellaan paljolti oikeutetusti.
Mr President, there was and still is a lot of justifiable criticism of the Energy Charter.
FinnishOlen paljolti samaa mieltä hänen kanssaan ja myös muiden kanssa keskustellessamme tästä asiasta.
I have much sympathy with him, and others, in our discussions in this forum.
FinnishPohjimmiltaan olen asiasta paljolti samaa mieltä, mutta on kaksi kohtaa, joita en voinut hyväksyä.
Basically I was very much in favour, but there were two points I could not accept.
FinnishOlen paljolti samaa mieltä siitä, mitä näistä kahdesta valtiosta on todettu.
I essentially support what has been said about both countries.
FinnishTämä on paljolti komission jäsenen Olli Rehnin erinomaisen työn ansiota.
This is very much due to the excellent work of Commissioner Rehn.
FinnishTämä lopullinen ylijäämä johtuu paljolti maksumäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä.
Much of this final amount is accounted for by the under-spending of payment appropriations.
FinnishPresidentin toimintaohjelma on odotetusti painottunut paljolti talous- ja rahoituskriisiin.
As expected, much of the President's agenda has focused on the economic and financial crisis.
FinnishPaljolti on kyse rajojen turvaamisesta ja muuttoliikkeen valvonnasta.
There is a lot about protecting borders and controlling migration.
FinnishKollegat muistanevat, että ne on paljolti suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille.
Colleagues will remember that this is targeted very much at small- and medium-sized enterprises.