"olemassaolo" - angielskie tłumaczenie

FI

"olemassaolo" po angielsku

FI olemassaolo
volume_up
{rzeczownik}

olemassaolo (też: elämäntapa, oleminen)
volume_up
existence {rzecz.}
Näiden verkkojen olemassaolo tukee yhteisen oikeusalueen tarpeellisuutta.
The existence of these networks confirms the need for a common judicial area.
(NL) Muutama vuosi sitten Echelonin olemassaolo kiellettiin vielä painokkaasti.
(NL) A few years ago, the existence of ECHELON was still emphatically denied.
Koko kalastusyhteisön olemassaolo on riippuvainen näistä edellytyksistä.
The very existence of the fishing community depends upon these conditions.
olemassaolo (też: olento)
volume_up
being {rzecz.}
Esimerkiksi Montenegrossa on vihdoin tunnustettu homoseksuaalisuuden olemassaolo.
In Montenegro, for example, the existence of homosexuality is finally being recognised.
Monien riippumattomien kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden olemassaolo on edelleen kiellettyä.
A great many independent NGOs and political parties are still being denied the right to exist.
Tietokonetta on voitava käyttää; sen pelkkä olemassaolo ei ole tae sen käyttämisestä.
It has to be possible to use that computer, and the fact that it exists does not mean that it is being used.
olemassaolo (też: teko, tekeminen, näytös, teeskentely)
volume_up
act {rzecz.}
Venäjällä kansalaisjärjestöjä vastassa on yhä vieläkin valtion mielivaltaisuus, eikä tällaisten järjestöjen läsnä- ja olemassaolo ole julkisestikaan kovin hyväksyttyä.
Non-governmental organizations in Russia are still subject to high-handed acts of officialdom, while the public presence and public acceptance of such organizations is limited.
volume_up
entity {rzecz.}
olemassaolo (też: todellisuus)
volume_up
reality {rzecz.}
Riippumatta siitä, päätämmekö vahvistaa ydinenergian asemaa vai emme, sen olemassaolo on osa tämän päivän todellisuutta.
Whether we agree with the increasing role of nuclear energy or not, its existence is a present-day reality.
Meidän on myönnettävä, että alueiden olemassaolo on tärkeää ja ettei sillä ole merkitystä ainoastaan hallinnon kannalta.
We must recognise the importance of the fact that the regions are a reality, and that this reality is relevant not only in terms of governance.

Przykłady użycia - "olemassaolo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishKaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varmistetaan vaihtoehtojen olemassaolo.
However, it is, above all, important to ensure that an alternative is in place.
FinnishSe ei kuitenkaan tarkoita sitä että meidän tulisi kieltää koko ongelman olemassaolo.
That, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
FinnishTältä osin varastojen olemassaolo on yleisen kansallisen turvallisuuden lähtökohta.
In this respect the possession of reserves is a matter of basic national security.
FinnishKartellien olemassaolo ja niiden olemassaolon todistaminen ovat kaksi eri asiaa.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
FinnishMeidän on keskusteltava niistä tai edes tiedostettava niiden olemassaolo.
We must discuss the issue or, at least, be aware that such things are happening.
FinnishYksinkertaisesti se, hyväksytäänkö sisämarkkinoiden olemassaolo vai ei.
Something as simple as to accept or reject the fact that there is a single market.
FinnishNäillä autetaan perheitä varmistamaan lapsilleen ihmisarvoinen olemassaolo.
That is how to help families to secure themselves and their children a life of dignity.
FinnishArvoisa puhemies, herra Rothleyn mietinnön olemassaolo on hyvä asia.
Mr President, the great virtue of Mr Rothley's report is that it exists at all.
FinnishSurullisin ja valitettavin seikka on kuolemanrangaistuksen olemassaolo.
What is most tragic and regrettable is the fact that the death penalty exists at all.
FinnishHän sanoi minulle: "Luuletko, että minua kiinnostaa ihmiskunnan olemassaolo tulevaisuudessa?
She said to me, 'But why on earth should the future survival of mankind interest me?
FinnishSe on myös käytännöllinen ottaen huomioon muiden kansainvälisten tuomioistuinten olemassaolo.
It is also practical, due to the presence of other international courts of justice.
FinnishOlemme myös sitä mieltä, että talous- ja sosiaalikomitean olemassaolo on kyseenalaistettavissa.
Finally, we would challenge the Economic and Social Committee's very raison d'être .
FinnishKootun, yhtenäistetyn tekstin olemassaolo loisi joustamattoman tilanteen.
A combined, consolidated text would create an inflexible situation.
FinnishEuro 11 -neuvoston olemassaolo lienee tarkoituksenmukainen ja hyvin pragmaattinen menettely.
The idea of the Euro-11 Council may be useful and may be very pragmatic.
Finnish. - (SV) Puuvillantuotannon olemassaolo Euroopan unionissa ei ole itsetarkoitus.
in writing. - (SV) Having cotton production in the European Union is not an end in itself.
FinnishTämä todellakin osoittaa, kuinka tärkeää tarkan tasapainotuksen välineen olemassaolo on.
This really shows how important it is to have a balancing instrument, a fine-tuning instrument.
FinnishKansainvälisten yleissopimusten olemassaolo ei tarkoita, että tilanne olisi tyydyttävä.
The fact that there are international conventions does not mean that the situation is satisfactory.
FinnishMeidän on niin paljon kuin mahdollista yritettävä unohtaa ongelman olemassaolo.
So we must try hard to forget that the problem exists.
FinnishMeidän on kannustettava tuota monimuotoisuutta Euroopassa ja sallittava sen olemassaolo.
We have to encourage and allow that diversity across Europe.
FinnishIran on diktatuuri, joka on avoimesti kyseenalaistanut yhden naapurivaltionsa olemassaolo-oikeuden.
It is a dictatorship that has openly challenged the right of one of its neighbours to exist.