FI

ojentaa [ojennan|ojentanut] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Vain niin voidaan itse asiassa ojentaa ystävän käsi muille.
Only in that way can you actually extend the hand of friendship to others.
Eurooppa ojentaa kätensä Yhdysvalloille.
Europe is extending an open hand to the United States.
(Naurua ja suosionosoituksia) Ojennan käteni sovinnon eleenä Rogerille.
(Laughter and applause) I extend the hand of friendship to Roger.
ojentaa (też: antaa)
Eurooppalainen assosiaatiosopimus olisi realistinen tapa ojentaa käsi Ukrainalle.
A European Association Agreement would be a realistic way of lending a hand to Ukraine.
   Arvoisa puhemies, puheenvuoroni jälkeen haluan ojentaa teille kahden euron kolikon.
   Mr President, after speaking I would like to hand over to you a two-euro coin.
Haluaisin ojentaa banaanin kaikille niille, jotka ovat kantaneet tämän työn taakan.
I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.
ojentaa (też: luovuttaa, antaa)
   Arvoisa puhemies, puheenvuoroni jälkeen haluan ojentaa teille kahden euron kolikon.
   Mr President, after speaking I would like to hand over to you a two-euro coin.
Haluaisin ojentaa banaanin kaikille niille, jotka ovat kantaneet tämän työn taakan.
I would like to hand over a banana to each of those who carried the burden of this work.
Näiden kriisien ja uhkien edessä emme voi vain ojentaa avaimia yhdysvaltalaisille ystävillemme ja liittolaisillemme tai Natolle.
Faced with these many crises and threats, we cannot just hand over the keys to our US friends and allies or to NATO.
Mielestäni kollega Schwaigerin erinomaisessa mietinnössä ilmaistaan oikein hyvin, kuinka voimme ojentaa kätemme kehitysmaille.
In my opinion, the excellent report of Mr Schwaiger indicates very well how we can reach out to the developing countries.
   Rahoitusavun ulottaminen koskemaan Georgiaa on käytännön osoitus siitä, että EU todellakin ojentaa auttavan kätensä lähinaapureillemme.
   . The extension of financial aid to Georgia is a practical demonstration of the EU reaching outward to our near neighbours with real assistance.
Haluamme ojentaa kätemme Mandelalle ja toivomme, että Etelä-Afrikka pääsee hyvään sopimukseen Euroopan kanssa ja saa siten mahdollisuuden kehittää talouttaan.
We want to reach out a hand to Mandela and we want South Africa to be able to conclude good agreements with Europe and thereby gain a chance to develop its economy.
Jokainen, joka haluaa tarttua PPE-DE-ryhmän ojentamaan käteen, voi tehdä niin huomenna.
Anyone who wants to grasp the outstretched hand of the PPE-DE Group can do so tomorrow.
ojentaa (też: kurkottaa)
Mielestäni kollega Schwaigerin erinomaisessa mietinnössä ilmaistaan oikein hyvin, kuinka voimme ojentaa kätemme kehitysmaille.
In my opinion, the excellent report of Mr Schwaiger indicates very well how we can reach out to the developing countries.
Haluamme ojentaa kätemme Mandelalle ja toivomme, että Etelä-Afrikka pääsee hyvään sopimukseen Euroopan kanssa ja saa siten mahdollisuuden kehittää talouttaan.
We want to reach out a hand to Mandela and we want South Africa to be able to conclude good agreements with Europe and thereby gain a chance to develop its economy.
Neuvosto katsoi kuitenkin viisaammaksi olla tarkastelematta näitä ehdotuksia lähemmin, joten meidän ei pitäisi ojentaa sille auttavaa kättämme kaiken sen jälkeen, mitä olemme jo tehneet.
The Council, though, preferred not to give these proposals any closer attention, so let us not reach out a hand to help it after all that we have done already.
Intiaa täytyy ojentaa, se on selvä, mutta ojentamisen täytyy myös olla varoitus muille maille.
India should be reprimanded, agreed, but this reprimand must also act as a warning to other countries.
2. "ruumiinjäsenestä"

Przykłady użycia - "ojentaa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSiksi minua ei tarvitse ojentaa siinä, kuinka sitoutua perusoikeuksien ajamiseen.
Therefore I do not need anyone's advice on how to show commitment to fundamental rights.
FinnishPalkinto voitaisiin ojentaa Havannassa, mutta se ei saa riittää meille.
It might be possible to award the prize in Havana, but that should not satisfy us.
FinnishTänään senaattori Pizarro ojentaa presidentti Piñeralle presidentin nauhan.
Today Mr Pizarro will present President Piñera with the presidential band.
FinnishMinulla on ilo ojentaa siitä hetken kuluttua yksi kappale komission jäsenelle McCreevylle.
I shall be pleased to let Commissioner McCreevy have a copy later on.
FinnishEhkä te voitte ojentaa häntä sen sijasta, että ojennatte meitä.
Perhaps you can correct him instead of correcting us.
FinnishHaluan ojentaa teille nämä 350 allekirjoitusta ja toivon, että voitte vastata myöntävästi heidän pyyntöönsä.
I should like to offer you these signatures, and I hope for a positive response to their request.
FinnishToivotamme teille onnea, ja haluaisin oman ryhmäni ja koko parlamentin puolesta ojentaa teille nämä kukat.
We wish you good luck and would like to offer you these flowers on behalf of my group and, indeed, of the whole House.
FinnishPääjohtaja Trichet ojentaa eurosetelitähden Maltan keskuspankin pääjohtaja Michael C.
President Trichet hands over a euro banknote star to Michael C. Bonello, Governor of the Central Bank of Malta on 30 September 2007
FinnishPääjohtaja Trichet ojentaa symbolisen eurosetelitähden Slovenian keskuspankin pääjohtajalle Mitja Gasparille 15.1.2007.
President Trichet hands over a symbolic euro banknote star to Mitja Gaspari, Governor of Banka Slovenije, on 15 January 2007
FinnishSain kerran kunnian ojentaa Andrzej Wajdan elokuvapalkinnon ohjaajalle Andreas Dresenille, jolle myös pidin palkintopuheen.
I once had the honour of presenting the Andrzej Wajda film prize to the director Andreas Dresen and of making a speech to mark the occasion.
FinnishUsein kuulee kyynisen lausahduksen, jonka mukaan Brysselissä rahaa on kuin roskaa ja sitä kerätäkseen tarvitsee vain ojentaa kätensä.
You always hear it said, in a cynical tone, that in Brussels there is money lying all over the streets, and you just have to pick some up.
FinnishKadulla melko lähellä Euroopan parlamenttia on nuori nainen, jolla on yksi tai kaksi lasta ja joka ojentaa ohikulkijoille kupin rahaa kerjätäkseen.
Not far from the European Parliament there is a young woman in the street with one or two babies holding out a cup and begging for money.
Finnish   Rahoitusavun ulottaminen koskemaan Georgiaa on käytännön osoitus siitä, että EU todellakin ojentaa auttavan kätensä lähinaapureillemme.
   . The extension of financial aid to Georgia is a practical demonstration of the EU reaching outward to our near neighbours with real assistance.
FinnishSamalla meidän on mielestäni kehotettava parlamentin puhemiestä tekemään kaiken voitavansa sen varmistamiseksi, että palkinto voidaan ojentaa asianmukaisesti.
At the same time, I believe that we must call upon the President of Parliament to do everything in his power to ensure that the Prize is properly presented.
FinnishLopuksi haluaisin kuitenkin todeta, että parlamentin on tärkeää pitää kiinni ihanteistaan ja ojentaa neuvostoa, jos näyttää siltä, ettemme tee samoin.
I would like, however, to end by saying that it is important for Parliament to hold fast to its ideals and take the Council to task if there is a risk of our not doing the same.
FinnishKyse ei ole siitä, miten suuret ja mahtavat vakuutusyhtiöt voivat hankaloittaa korvausvaatimusten esittämistä, vaan siitä, että Euroopan parlamentti ojentaa auttavan käden kansalaisillemme.
This is not about high-and-mighty insurance companies hindering claims, it is about the European Parliament driving forward a lifeline for our citizens.
FinnishKreikka ottaa viestikapulan edelliseltä juoksijalta, Tanskalta, ja yrittää päästä eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista, ennen kuin ojentaa sen seuraavalle puheenjohtajavaltiolle.
You take the baton from the last runner, Denmark, and try and cover as much ground as possible as quickly as possible, before handing it over to the next presidency.
FinnishUnionilla ei ole paljon varaa ojentaa jäsenvaltioita ympäristönsuojelun alalla, koska se on jo kauan suosinut tehoviljelyä järjestelmällisesti tukien avulla.
In fact, it is not in the best position to give lessons on the environment to Member States since, for a long time, it has systematically favoured intensive farming practices by means of subsidies.
FinnishKomissiolle haluaisin sanoa: voitte tosiaankin ojentaa kukkasen Euroopan unionin naispuolisille työntekijöille peruuttamalla ehdotuksenne tasa-arvoista kohtelua koskevan direktiivin muuttamisesta.
I would say to the Commission: you really will be offering flowers to the women workers of the European Union if you withdraw the proposed amendment to the equal treatment directive.