"nuo" - angielskie tłumaczenie

FI

"nuo" po angielsku

EN
volume_up
nuo {zaim.}
EN

FI nuo
volume_up

nuo (też: ne, tuo)
volume_up
that (det.)
Tosiseikat kuitenkin osoittavat, että nuo sanat olivat pelkkä tyhjä lupaus.
The facts reveal, however, that those words are just an empty promise.
Niillä on nuo mustanpuhuvat silmät ja nuo pilkut kehollaan.
They've got those black sinister eyes and those spots on their body.
Nuo harjoittajat puolestaan peräävät perustamissopimuksiin kirjattuja liikkumisvapauksiaan.
In turn, those practitioners seek the rights of movement enshrined in the treaties.

Przykłady użycia - "nuo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishNuo 4 miljoonaa euroa ovat tietenkin suoraan oman Moskovan edustustomme käsissä.
That EUR 4 million is obviously directly managed by our representation in Moscow.
FinnishTämän ehdotuksen etu on se, että olemme yhdistäneet taidokkaasti nuo kaksi asiaa.
The benefit of this proposal is that we have skilfully combined the two things.
FinnishOn meidän etujemme mukaista, että nuo palot sammutetaan mahdollisimman nopeasti.
It is in our interest that these fires should be extinguished as soon as possible.
FinnishNyt on aika poistaa byrokratia niiden tieltä, jotka yrittävät estää nuo rikokset.
It is time to remove the red tape from binding those trying to prevent that crime.
FinnishNuo tapahtumat ovat kuin suuren kiven heittäminen lampeen: siitä seuraa väreilyä.
Those events were rather like throwing a large stone into a pond, creating ripples.
FinnishNuo EU:n tutkijat ovat jo vuosien ajan vähitellen laajentaneet valtuuksiaan.
These EU investigators have been gradually expanding their powers for years now.
FinnishVain julkisella keskustelulla voidaan määritellä nuo meille kaikille yhteiset arvot.
Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.
FinnishToivomme, että nuo 45 miljoonaa euroa voidaan sitoa ennen kuluvan kuun loppua.
We hope to be able to commit the EUR 45 million before the end of this month.
FinnishMinun nähdäkseni nuo alueet on viime kädessä otettava mukaan alueen koon laskennassa.
As I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
FinnishMeistä jokainen on viime päivinä kokenut, kuinka tarpeellisia nuo mekanismit ovat.
We have all had experience in recent days of the need for these mechanisms.
FinnishJos nuo maat jatkavat Mugaben suojelua, EU:n on lakattava myöntämästä niille tukea.
If those countries continue to protect Mugabe, the EU should stop giving them money.
FinnishOn helppoa unohtaa, minkälaista rohkeutta vaatikaan esittää nuo sanat tuohon aikaan.
It is easy to forget now the courage it took to say those words at that time.
FinnishNuo ehdokkaat nauttivat sitten sekä kansalaisten että julkisuuden luottamusta.
These candidates will then also enjoy the confidence of the general public.
FinnishNuo kaksi naista tuolla, nuo kaksi edustajaa, ansaitsevat vähintään saman.
These two women over here, these two representatives, deserve at least as much.
FinnishEhkäpä nuo sanat ovat menneet minulta ohi - en ole ehkä kuullut tai lukenut niitä.
Perhaps these words have passed me by; perhaps I have not heard them or not read them.
FinnishTavalla, jolla nuo neuvottelut käytiin, ei voida hoitaa näin tärkeitä neuvotteluja.
The way they were conducted was no way for us to conduct such important negotiations.
FinnishNuo ihmiset eivät enää pelkää, vaikka he eivät tiedä, mitä heillä on edessään.
These people have stopped being afraid, even though they do not know what awaits them.
FinnishNuo ovat periaatteita, jotka ovat keskeinen osa tätä uutta sopimusta, jos luette sen.
Those are the principles that go to the heart of this new agreement if you read it.
FinnishToisin sanoen me aiheutamme nuo kustannukset joko täällä Strasbourgissa tai Brysselissä.
In other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
FinnishNuo pienet röykkiöt ovat tahattomien seurausten lain näkyvä muistomerkki.
Those little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences.