"numero" - angielskie tłumaczenie

FI

"numero" po angielsku

volume_up
numero {rzecz.}

FI numero
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Sano Vaihtoehdot-paneeli-valintaikkunassa haluamasi kohteen vieressä oleva numero.
In the Alternates panel dialog box, say the number next to the item you want.
Jokaiselle kuvalle annetaan uusi nimi ja eri peräkkäinen numero, esimerkiksi:
Each picture will be given the new name with a different sequential number, like this:
Tämä numero auttaa sinua vahvistamaan, että lähetät faksin oikealle vastaanottajalle.
This number helps you confirm that you are sending the fax to the correct recipient.
volume_up
code {rzecz.}
Siksi sillä, että lisättiin viittaus tunnukseen 350, joka tällä hetkellä on Gibraltarin numero, on ratkaiseva merkitys.
It was therefore decisively important to include a reference to code number 350, which is currently used for Gibraltar.
Olen jo sanonut sen: kun katsotte sarakkeen aivan vasenta reunaa, siinä on tämänhetkinen maan numero, ja sen jälkeen tulee todellakin 350.
I have already said: If you look at the column on the far left, there is country code today, and then indeed comes 350.
Näiden numeroiden käyttöönoton seurauksena kuluttajien ei enää tarvitsisi muistaa monimutkaisia maiden numeroita ulkomailla oleskellessaan vaan vain yksi eurooppalainen numero.
Once these numbers were introduced the user would no longer have to remember complicated country codes when abroad, but merely one European number.
numero (też: numeron valinta)
volume_up
dial {rzecz.}
Viime vuonna marraskuun 17. päivänä komissio hyväksyi tiedonannon numero 116 000: Euroopan yhteinen kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelinnumero.
On 17 November last year, the Commission adopted the Communication entitled 'Dial 116 000: The European hotline for missing children'.
Varmista, että valitset oikean numeron, joka sisältää tarvittavat etuliitteet (kuten 9), ja ettei numero ole varattu.
Make sure you're dialing the correct number, including any required access numbers (such as 9), and that the number isn't busy.
Varmista, että valitset oikean numeron, joka sisältää tarvittavat etuliitteet (kuten 9), ja ettei numero ole varattu.
Make sure that you're dialling the correct number, including any required access numbers (such as 9), and that the number isn't busy.
numero (też: numeraali)
volume_up
numeral {rzecz.}
Kun kallistelet seteliä, sen arvon osoittava numero takasivun alakulmassa vaihtaa väriä purppuranpunaisesta vihertävänruskeaan.
Tilt the banknote – the value numeral on the back will change colour from purple to olive green or brown.
Numero-, kirjain-, välimerkki- ja merkkinäppäinten lisäksi vaihto-, Caps Lock-, sarkain-, Enter-, välilyönti- ja askelpalautinnäppäimet ovat kirjoitusnäppäimiä.
In addition to letters, numerals, punctuation marks, and symbols, the typing keys also include Shift, Caps Lock, Tab, Enter, the Spacebar, and Backspace.
Kuvassa ovat Euroopan unionin 12 tähteä kallistettuna kehänä sekä osittain niiden lomassa samanlainen numero kymmenen kuin 10 euron setelin etusivulla.
The visual element comprises the 12 stars of the flag of the European Union in an inclined circle, partly superimposed by the numeral "10" as it appears on the front of the €10 banknote.
numero (też: merkki, sormi, varvas, peukalo)
volume_up
digit {rzecz.}
Sanokaa yksi numero -- siitä tulee viisinumeroinen luku jonka neliön yritän laskea.
Call out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
6:40 Numero kerrallaan, ja minä päättelen minkä numeron jätitte mainitsematta.
6:40 One digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
numero (też: vartalo, hahmo, kuvio, kuva)
volume_up
figure {rzecz.}
Heidän mukaansa tämä numero nousee toistuvasti esiin historiassanne: Tšekkoslovakia perustettiin vuonna 1918, Praha puolestaan vuonna 1348.
This figure punctuates your history, they say: in 1918 Czechoslovakia was created and, in 1348, Prague.
Kun nimittäin puhutaan nollaverotuksesta ja kun jäsenvaltiot voivat tehdä sen kanssa mitä haluavat, silloin se on enemmän kuin nolla, se on jopa naurettava numero!
After all, if we say zero rate, and the Member States can do with it what they wish, then it is more than a zero figure, it is a joke figure!
numero (też: luokka, arvosana, laatu, taso)
volume_up
grade {rzecz.}
numero (też: merkki, tahra, jälki, arvosana)
volume_up
mark {rzecz.}
Numero-, kirjain-, välimerkki- ja merkkinäppäinten lisäksi vaihto-, Caps Lock-, sarkain-, Enter-, välilyönti- ja askelpalautinnäppäimet ovat kirjoitusnäppäimiä.
In addition to letters, numerals, punctuation marks, and symbols, the typing keys also include Shift, Caps Lock, Tab, Enter, the Spacebar, and Backspace.

2. "lehden"

Przykłady użycia - "numero" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishHaluan ottaa esille tarkistuksen numero kolme, josta täällä jo keskusteltiin.
I would like to refer to Amendment 3, which has already been discussed here.
FinnishNäin ollen selvitysosa on tarpeeton ja ainoastaan numero-osa jätetään jäljelle.
The remarks are therefore unnecessary, and just the numbers should remain.
FinnishSiksi tarkistusta numero 14, joka poistaisi koko määräyksen, ei voida hyväksyä.
Therefore Amendment No 14, which would abolish the whole provision, cannot be accepted.
Finnish(EN) Jäsen Beazley, aioin juuri sanoa, että kysymykseen numero 38 vastataan kirjallisesti.
Mr Beazley, I was about to say that Question No 38 will be answered in writing.
FinnishKysymys numero 2: Ihmiskaupan uhrien suojeleminen on ihmisoikeuksiin liittyvä velvollisuus.
Question No 2: the protection of victims of trafficking is a human rights duty.
FinnishSiirtykäämme sitten kysymykseen numero kaksi: huumausainekaupan määritelmään.
Let us move on to the second issue: the definition of drug trafficking.
FinnishRaidassa näkyvät hyvin pienellä sana EURO ja setelin arvon osoittava numero.
The word "EURO" and the value can be seen in tiny letters on the stripe.
FinnishTästä avustuksesta säädettiin korjaavassa ja täydentävässä talousarviossa numero 4/1999.
This assistance was provided for in the supplementary and amending budget no. 4/1999.
FinnishJos asut jossakin muussa maassa, katso numero kohdasta Kansainväliset teknisen tuen numerot.
For all other regions, see the "International technical support numbers" below.
FinnishToivon hartaasti, että kollegani ainakin hyväksyvät tarkistuksen numero 25.
I very much hope that my fellow Members will now at least vote in favour of Amendment 25.
Finnish   Kysymys numero 12 jätetään käsittelemättä, koska kysymyksen esittäjä ei ole läsnä.
   As its author is not present in the Chamber, Question No. 12 lapses.
Finnish   Kysymys numero 17 jätetään käsittelemättä, koska kysymyksen esittäjä ei ole läsnä.
   As its author is not present in the Chamber, Question No. 17 lapses.
FinnishSiksi kannatan tässä vaiheessa herra Wynnin tarkistusesitystä numero yksi.
For this reason, I support Mr Wynn at this stage in his Amendment No 1.
FinnishTapaus numero kaksi: Vaalipiirissäni asuvalla Hawthornella oli huvila Malagassa Espanjassa.
Case two: I have a constituent - Mr Hawthorne - who had a villa in Malaga, in Spain.
FinnishViimeinen kysymys, johon tällä komission kyselytunnilla vastattiin, oli kysymys numero 61.
The last question answered during those Questions to the Commission was Question No 61.
FinnishArvoisa puhemies, kysymykseni numero 76 koskee ydinpolttoaineiden kuljetusta.
Mr President, my Question No 76 is on transport of nuclear fuels.
FinnishTältä osin tärkein komitea, numero 113, on täysin meidän valvontamme ulottumattomissa.
The main committee active in this area, the 113 Committee, is completely outside our control.
FinnishKysymystä numero 1 ei voida ottaa käsiteltäväksi (työjärjestyksen liite II, A osa, 2 kohta).
Question No 1 is inadmissible (Annex II, Part A, paragraph 2 of the Rules of Procedure).
Finnish(EN) Mielestäni on erittäin epätodennäköistä, että pääsemme kysymykseen numero 33.
I think it extremely unlikely that we will get to Question 33.
Finnish(EN) Kysymys numero 34 on peruttu ja kysymyksiin numero 33 ja 35-44 vastataan kirjallisesti.
Question 34 has been withdrawn and Questions 33 and 35 to 44 will be answered in writing.