"mukaan" - angielskie tłumaczenie

FI

"mukaan" po angielsku

volume_up
mukaan {przysł.}
volume_up
mukaan {przyim.}

FI mukaan
volume_up
{przysłówek}

mukaan (też: eteenpäin, mukana, myöten)
volume_up
along {przysł.}
Tämä ei johdu vapauttamisesta, sillä se tuli mukaan kuvaan vasta paljon myöhemmin.
This is not the result of liberalisation, which came along much later.
Sen on säilyttävä valtiona, eikä sitä saa jakaa etnisten, kansallisten rajojen mukaan.
It should continue to be a state, and it should not be divided along ethnic or national lines.
Neuvosto meni siihen mukaan, eikä Euroopan parlamentti todellakaan tehnyt hyvää vaikutusta.
The Council went along with this and the European Parliament cut a very sorry figure indeed.
mukaan
volume_up
pursuant {przysł.}
(Työjärjestyksen 122 artiklan mukaan lyhennetty selitys.)
(Explanations of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
Työjärjestyksen mukaan en siis voi esittää ehdotustanne parlamentille.
Pursuant to these Rules, therefore, I cannot put your proposal to the House.
24 artiklan mukaan pakolaisrahaston on huolehdittava rahoituksellisesta yhteisvastuullisuudesta.
Pursuant to Article 24, the Refugee Fund has to provide for financial solidarity.

Przykłady użycia - "mukaan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTeillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
Look, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
FinnishKompromissiehdotuksen mukaan tämä olisi mahdollista vain uusille jäsenvaltioille.
The compromise proposal would make this possible only for the new Member States.
FinnishKomission jäsenen mukaan tämä tulos oli tervetullut ja kaikkien etujen mukainen.
The Commissioner said that this result was welcome and in everybody's interest.
FinnishKäsityksemme mukaan komission tehtävänä oli auttaa saavuttamaan myönteinen tulos.
We understood that the Commission's role was to help to reach a positive result.
FinnishVäärennettyjen asiakirjojen mukaan siirrossa oli kyse jätepaperin kierrätyksestä.
The forged documents indicated that the shipment concerned waste paper recovery.
FinnishOn mielenkiintoista kuulla, että komission mukaan sen ei pitäisi puuttua asiaan.
It is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
FinnishTe kaikki haluaisitte puhua, mutta se ei ole työjärjestyksen mukaan mahdollista.
All of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
FinnishNämä ovat peruskirjaimet ja nämä kirjaimet värähtelevät kvanttimekaniikan mukaan.
This is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
FinnishEräässä elokuvassa oli kuuluisa repliikki, jonka mukaan "meillä on aina Pariisi".
There is a famous line from a film, which says that 'we will always have Paris'.
FinnishToivon, että puheenjohtajamaa Hollannin motoksi tulee " joko mukaan tai ulos" .
I hope that the slogan of the Dutch presidency will become 'opt in or opt out' .
FinnishKeskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
The Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
FinnishOlemme nähneet tänään, miten mielellään parlamentti on lähtenyt leikkiin mukaan.
We have seen today the subservience with which the House has joined in this game.
FinnishKäsitykseni mukaan näin ei aiota tehdä, minkä vuoksi olen jokseenkin pettynyt.
It is my impression that this will not happen, and this disappoints me somewhat.
FinnishVastuun rajoittamista voitaisiin harkita esimerkiksi kunkin tuotelaadun mukaan.
We could perhaps consider gearing the limitation period to the type of product.
FinnishMinun laskujeni mukaan vuonna 2011 on seitsemän kuukautta, joissa on 31 päivää.
As far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
FinnishSaksan vapaa demokraattinen puolue on myös liittynyt mukaan, mikä on myönteistä.
The German Free Democratic Party has also come onboard, which is welcome news.
FinnishEhdotus, jonka mukaan määräaikaa pitäisi jatkaa joulukuuhun 2007, on optimistinen.
The proposal to extend the deadline to December 2007 is the optimistic version.
FinnishMonet kumppanimme, UNHCR mukaan luettuna, ovat rajoittaneet toimintaansa Irakissa.
Many of our partners, including UNHCR, have only a very minimal presence in Iraq.
FinnishHeitä ei kiinnostanut, mutta heille tarjottiin tilaisuus ja he lähtivät mukaan.
They were not interested, it was offered to them, and then they came on board.
FinnishViimeisimpien minulla olevien tietojen mukaan laiva on lähetetty takaisin Kiinaan.
According to the latest information that I have, the ship was sent back to China.