"matkustaja" - angielskie tłumaczenie

FI

"matkustaja" po angielsku

FI matkustaja
volume_up
{rzeczownik}

matkustaja
volume_up
passenger {rzecz.}
Matkustaja joutuu sekä lentoliikenteen harjoittajan että lentoaseman toimien kohteeksi.
A passenger must be the subject both of the activities of the carrier and of the airport.
Soveltamista laajennetaan myös kaikkiin muihin matkustaja-aluksiin kotimaisilla reiteillä.
Application is extended to include all other passenger ships on domestic routes.
Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset (uudelleenlaatiminen) (
Safety rules and standards for passenger ships (recast) (
matkustaja (też: ruoka, kuljetusmaksu, maksu, hinta)
volume_up
fare {rzecz.}
Niin kutsuttu ylivaraus johtuu siitä, että usein matkustaja, jolla on vahvistettu varaus lennolle, ei tule lähtöselvitykseen, koska täysihintaisen lipun käyttö on hyvin joustavaa.
Overbooking is related to the fact that often passengers, although they have a confirmed reservation, do not check in because of the flexibility that they have when they pay the full fare.

Przykłady użycia - "matkustaja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishNeljän ja viiden hengen autoissa on vain yksi matkustaja yli 75 prosenttia ajoajasta.
4- and 5-seater cars are carrying just one person more than 75% of the time.
FinnishTämä helpottaisi huomattavasti sekä matkustaja- että rahtiliikennettä.
This would make it a great deal easier to transport both passengers and goods.
FinnishJos tällaisia pisteitä näkyy, kyseinen matkustaja tarkastetaan erikseen paikan päällä.
If such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
FinnishJos matkustaja ei ole tyytyväinen, hän valitsee jonkin muun lentoyhtiön.
Then people can choose another one if they are displeased.
FinnishTieliikenne on Euroopan unionin tärkein liikennemuoto niin matkustaja- kuin tavaraliikenteessäkin.
Road transport is the principal means of transport in the European Union for both passengers and goods.
FinnishLopuksi uskomme, että kahtena viimeisenä vuotena matkustaja-alusten turvallisuutta on viimeinkin parannettu.
In conclusion, we believe that real progress has in the last two years finally been made on the issue of ferry safety.
FinnishMatkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti
FinnishJos laiton matkustaja saa myöhemmin turvapaikan, on vain kohtuullista, että liikenteenharjoittajan saamat sakot maksetaan takaisin.
It is only fair that, if an individual is subsequently granted asylum, the penalty on the carrier should be repaid.
FinnishVai oliko economy-luokan paikkoja vielä jäljellä, mutta kyseinen matkustaja pakotettiin maksamaan business-luokan hinta.
Or else there were still some economy seats left, but the person concerned was forced, as it were, to pay the business class price.
FinnishJo monen vuoden ajan on ollut voimassa sääntö, jonka mukaan matkustaja voi ottaa mukaansa lentokoneeseen ainoastaan yhden käsimatkatavaran.
For many years now there has been a decision that you could only take one piece of hand luggage into the aircraft.
FinnishTässä yhteydessä on mielestäni erittäin tärkeää, että matkustaja voi tulevaisuudessa tehdä tietoisen valinnan lentokoneen ja junan välillä.
Besides, I think it is extremely important that in future travellers will be able to make a considered choice between the plane and the train.
FinnishMatkustaja voivat valita lipun hinnan korvaamisen tai matkansa jatkamisen samoilla ehdoilla ilman lisäkustannuksia.
Passengers should have the choice between receiving a refund for the price of the ticket or continuing their journey under the same conditions and at no additional cost.
FinnishMatkustaja ei voi valita, minkä lentoyhtiön lennolla hän matkustaa, ja saattaa lähtöportilla huomata joutuvansa aivan toisen lentoyhtiön lennolle.
I will not be able to choose which airline I fly with and I may find myself confronted with a completely different airline when I reach the gate.
FinnishMatkanjärjestäjien pitää myös ilmoittaa, minkä lentoyhtiön koneilla lennetään, jotta matkustaja voi itse päättää, minkä riskin hän haluaa ottaa.
Travel organizations must also state which airline is operating a flight, so that travellers themselves can determine what risks they wish to take.
FinnishArvoisa puhemies, lukuisat matkustaja- ja kuluttajajärjestöt ovat kertoneet ylivaratuista lennoista vahinkoa kärsineiden matkustajien valituksista.
Mr President, many users' and consumers' associations have echoed the dissatisfaction of passengers who have fallen victim to overbooking practices.
FinnishTekemällä yhteisiä tarkastuksia ja tutkimuksia sekä vaihtamalla turvallisuutta koskevia tietoja varmistetaan matkustaja- ja rahtiliikenteen mahdollisimman hyvä turvallisuus.
Carrying out joint inspections, investigations, and exchanging safety data will ensure the highest level of safety for passengers and cargo flights.
FinnishPuhunkin siis henkilönä, joka kokee tervettä eurooppalaista kateutta niitä maita kohtaan, joilla on purjehduskelpoisia sisävesiväyliä sekä matkustaja- että rahtiliikenteen käytössä.
I am therefore speaking as somebody with a healthy European envy of those countries that do have navigable waterways, both for passengers and for goods.
FinnishTämän mietinnön perusteella tehtävän päätöksen myötä asetamme aikaisempia korkeampia turvallisuusvaatimuksia pelkästään kansallisessa liikenteessä liikennöiville matkustaja-aluksille.
With the decision which we are going to make through this report, we are setting higher safety standards than before on ferries on purely national routes.
FinnishKoska suojelemme kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä elintarvikeapua kuljettavia aluksia, meidän olisi tehtävä kaikkemme, jotta myös kalastajat voivat tehdä työtään turvallisesti.
Since we are protecting commercial and tourist shipping, as well as ships carrying food aid, we should also do everything possible to enable fisherman to do their work in safety.
FinnishHaluan lopuksi kiittää kaikkia kollegoitani liikennevaliokunnassa rakentavista näkökulmista, mitä matkustaja-alusten turvallisuuden parantamiseen Euroopassa tulee.
Let me finally say thank you to all our colleagues on the Committee on Transport and Tourism for all their constructive points of view with regard to increasing safety on ferries around Europe.