"loppuun saatettu" - angielskie tłumaczenie

FI

"loppuun saatettu" po angielsku

FI loppuun saatettu
volume_up
{rzeczownik}

loppuun saatettu (też: täydellinen, valmis)
volume_up
complete {rzecz.}
Kummankaan maan liittymisprosessi ei ole vielä loppuun saatettu.
Neither Bulgaria nor Romania’s accession processes are yet complete.
Se on loppuun saatettu päätöslauselma, johon on panostettu paljon ja jolla ennen kaikkea tehdään jotakin merkittävää.
It is a complete resolution, which has received many contributions and which, above all, does something important.
Katsomme, että silloin, kun Tampere II -kokous pidetään, Tampere I -ohjelman on oltava loppuun saatettu.
We believe that, when Tampere II takes place, Tampere I should have already been fully completed.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "loppuun saatettu"

saattaa czasownik

Przykłady użycia - "loppuun saatettu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSotilaallisesta näkökulmasta tarkasteltuna operaatiot on pääasiassa saatettu loppuun.
From a military point of view, the operations have essentially been completed.
FinnishOn ehdottomasti väärin, että joku kirjoittaa, että yhdenmukaistaminen on saatettu loppuun.
For somebody to write that the finishing line has been crossed is a total falsehood.
FinnishScreening-menettely on saatettu loppuun kaikkien ehdokasvaltioiden kanssa.
The screening process has therefore been completed with all candidates.
FinnishMielestämme on kuitenkin ilmeistä, ettei Euroopan perustuslakimenettelyä ole vielä saatettu loppuun.
Clearly, however, for us, this European constitutional process is not yet finished.
FinnishEn yliarvioi sanoessani, että työstä on 10: prosenttia saatettu loppuun.
I do not overestimate the 10% of the work we have completed.
FinnishTämä on tietenkin mahdollista sitten, kun prosessi on saatettu loppuun.
Of course, however, this should be possible when completed.
FinnishKöyhimpien maiden velkahuojennusta ei ole edelleenkään saatettu loppuun.
Debt relief for the poorest countries is still overdue.
FinnishSilti ongelmia ei ole vielä ratkaistu eikä itsenäistämispolitiikkaa ole saatettu loppuun.
Despite this, the problems have not yet been solved and the emancipation policy has not reached completion.
FinnishKatsomme, että silloin, kun Tampere II -kokous pidetään, Tampere I -ohjelman on oltava loppuun saatettu.
We believe that, when Tampere II takes place, Tampere I should have already been fully completed.
FinnishOn totta, että prosessia ei ole vielä saatettu loppuun, mutta se on saatettu peruuttamattomasti alkuun.
While it is true that the process has not yet been completed, it has been set on an irrevocable course.
FinnishNeuvottelut on nyt joka tapauksessa saatettu loppuun.
In any case, the negotiations have now been completed.
FinnishPyydämme komissiota vauhdittamaan vaalien jälkeen niiden lukujen käsittelyä, joita ei ole vielä saatettu loppuun.
We ask the Commission, once the elections are over, to promote the chapters which are not yet closed.
FinnishTämä toimenpide on tärkeä siltä varalta, että direktiivin muuttamista ei ole saatettu loppuun vuoteen 2014 mennessä.
This measure is essential for the situation if the revision of the directive is not completed by 2014.
FinnishSuhtaudumme myönteisesti suunnitelmiin ENP:n vahvistamisesta, mutta se ei merkitse, että ENP olisi saatettu loppuun.
We welcome the plans to strengthen the ENP, but this does not mean that the ENP is the finished article.
FinnishTämä etenemissuunnitelma on laadittava Sevillan Eurooppa-neuvostossa; tekninen osuus on jo saatettu loppuun.
That is the political 'road map' that the Seville European Council has to draw up; the technical one is finished.
FinnishVaikutustenarvioinnin laatimisessa on saavutettu huomattavaa edistystä, mutta työtä ei ole vielä saatettu loppuun.
Significant progress has been achieved in preparing the impact assessment but the work is not yet completed.
FinnishEmme voi ottaa sitä riskiä, että menetämme tärkeitä tuotteita siksi, että niiden rekisteröintiä ei ole saatettu loppuun.
We cannot run the risk of losing important products because their registration has not been completed.
FinnishMenettelyä ei muuten vielä ole saatettu loppuun.
After all, the procedure is not yet completed.
Finnish   Arvoisa jäsen Papadimoulis, ehdotus torjuttiin lainsäädäntömenettelyn lopussa, kun työt oli jo saatettu loppuun.
   Mr Papadimoulis, the proposal was rejected at the end of the legislative process when work had already been done.
FinnishMäärittelyvaihe on nyt saatettu loppuun.