"laajennus" - angielskie tłumaczenie

FI

"laajennus" po angielsku

FI laajennus
volume_up
{rzeczownik}

Kuitenkin meillä on loppujen lopuksi tulos, eli turvaverkon laajennus.
Nonetheless, in the end, we shall have a result, namely, an expansion of the safety net.
Kritiikkimme ydin on siinä, että tämä laajennus samastaa ihmisoikeuksien käsitteen elämänlaadun käsitteeseen
The core of our criticism lies in the fact that the term human rights is being confused with the term quality of life through such an expansion.
Esimerkiksi eteläisen käytävän täydellinen laajennus niin kutsutun Koralmin tunnelin avulla saisi aikaan ennennäkemättömän siirtymän rautateille.
Complete expansion of the southern corridor by means of the so-called Koralm Tunnel, for example, would bring about an unprecedented shift onto the rail network.
Kirjoita tiedostotunniste (esimerkiksi txt) Lisää uusi tunniste tai laajennus luetteloon -ruutuun ja valitse sitten Lisää.
In the Add new extension to list box, type the file name extension (for example, "txt"), and then click Add.
Siksi uskomme, että tarvitaan jonkin aikaa, jotta Eurodac-järjestelmään ehdotettu laajennus toteutetaan.
Therefore, we believe that a little more time is needed to carry out the proposed extension of the EURODAC system.
Juridisesti teillä on Amsterdamin ja Nizzan sopimusten nojalla mahdollisuus toteuttaa tämä laajennus.
With the Treaties of Amsterdam and Nice, you have the legal option of implementing the extension.
laajennus

Przykłady użycia - "laajennus" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTämä MMC-laajennus löytyy seuraavasta sijainnista: %windir%System32gpedit.msc
You can find this MMC snap-in in the following location: %windir%System32gpedit.msc
FinnishArvoisa puhemies, laajennus nostaa talousarvion liikkumavaraan kohdistuvaa painetta.
Mr President, enlargement will increase pressure on the margin of the budget.
FinnishKyseessä on ensisijaisesti toimialan laajennus kattamaan Välimeren alueen MEDA-maita.
It is primarily a question of broadening the field to cover the Mediterranean countries.
FinnishLaajennus on poliittisesti välttämätöntä ja se tarjoaa lisäksi valtavasti uusia mahdollisuuksia.
Enlargement is a political necessity and offers tremendous new opportunities.
FinnishUskon, että olemme yhtä mieltä siitä, että HVK: n on tehtävä laajennus mahdolliseksi.
I think we all agree that the IGC must make enlargement possible.
FinnishLaajennus ei voi tapahtua ilman syvennystä. Siksi sitä koskeva kohta on otettu päätöslauselmaamme.
We cannot broaden without deepening, as we have said in the resolution.
FinnishSiksi komission tavoitteisiin sopii erinomaisesti käytettävissä olevien välineiden laajennus.
This fits in extremely well with the Commission's efforts to extend the number of instruments.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, puheenjohtajakautenne toinen suuri haaste on unionin laajennus.
The other great challenge for your presidency, Mr President-in-Office, is the enlargement of the Union.
FinnishEhkä se onnistuu, kun laajennus on näkyvissä. Onhan unioni usein päässyt parhaisiin tuloksiin suuren paineen alaisena.
Perhaps, with enlargement looming, it can be done: the Union often works best under pressure.
FinnishDSP (digital signal processing) -laajennus lisää Windows Media Playeriin äänitehosteita, kuten kaikua.
Add effects such as reverb, echo, and more with a DSP (digital signal processing) plug-in for Windows Media Player.
FinnishMaatalouden osuus EU: n talousarviosta on välttämätön, jotta laajennus pystyttäisiin toteuttamaan.
If the enlargement process is to be carried through, then agriculture will continue to be dependent on some EU funding.
FinnishKeski- ja Itä-Euroopan ehdokasjäsenet käsittävä laajennus on historiallinen haaste Euroopan unionille.
The enlargement to include the countries of Central and Eastern Europe is a historic challenge for the European Union.
FinnishOn uskallettava sanoa ääneen, että unionin laajennus ei merkitse solidaarisuuden vähenemistä vaan sen lisääntymistä.
We must dare to say loudly that the enlargement of the Union means not less solidarity but more solidarity.
FinnishNopeasti, jotta laajennus ei hidastuisi.
Quickly, so as not to not slow down the enlargement.
FinnishJos haluat lisätä julkaisukohteen Jaa-valikoimaan, valitse Lisää laajennus ja noudata sitten näytön ohjeita.
To add another publishing destination to the Share gallery, click Add a plug-in, and then follow the on-screen instructions.
FinnishKun olet tehnyt haluamasi muokkaukset, valitse Aloitus-välilehden Jakaminen-ryhmän Lisää-painiketta ja valitse Lisää laajennus.
After you're done editing, on the Home tab, in the Sharing group, click the More button, and then click Add a plug-in.
FinnishPaikallinen ryhmäkäytäntöeditori on MMC-laajennus, jonka avulla voit muokata paikallisia ryhmäkäytäntöobjekteja.
Local Group Policy Editor is a Microsoft Management Console (MMC) snap-in that you can use to edit local Group Policy objects (GPOs).
FinnishArvoisa puhemies, viimeisin laajennus toi yhteisön metsäkeskusteluun tärkeämpiä etunäkökohtia ja jopa kiihkeitä tunteita.
Mr President, the last enlargement brought a deeper interest and even a passion into the debate on forestry in this Community.
FinnishOn täysin mahdotonta hyväksyä, että selvitystä ja kannanottoa lykätään jälleen, nyt kun laajennus on suorastaan nurkan takana.
It is quite unacceptable again to postpone clarifying matters and taking a stance now that enlargement is effectively around the corner.
FinnishPienennä Palvelut-laajennus.