"laajalti" - angielskie tłumaczenie

FI

"laajalti" po angielsku

volume_up
laajalti {przysł.}

FI laajalti
volume_up
{przysłówek}

volume_up
largely {przysł.}
Kroatiassa oppositio on laajalti omaksunut rakentavan lähestymistavan.
In Croatia, the opposition has largely taken a constructive approach.
On totta, että teollisuuspolitiikkaa kuuluu laajalti kansalliseen toimivaltaan.
It is true that industrial policy falls largely within national competence.
Henkilöiden vapaa liikkuvuus on päämäärä, joka nykyään on laajalti toteutunut.
The free movement of persons is an objective which today has largely become a reality.
laajalti (też: suuresti)
volume_up
widely {przysł.}
Vaihtoehtoisen energian tärkeys tunnustetaan laajalti tässä parlamentissa.
The importance of alternative energy policy is widely accepted in this House.
Syyskuun vaaleja pidetään laajalti virstanpylväänä valtion tulevaisuudelle.
The September elections are widely seen as a milestone for the future of the country.
Se tunnustetaan laajalti ja sitä tuetaan laajalti tässä parlamentissa.
That is widely accepted and supported in this House.

Przykłady użycia - "laajalti" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishArvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
Therefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
FinnishMietinnön saamasta vastakaiusta käy selvästi ilmi, että se hyväksytään laajalti.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
FinnishArvoisa puhemies, arvostan sitä, miten laajalti jäsen Corrie käsitteli kysymyksiä.
Mr President, I appreciate that wide-ranging coverage of the issues by Mr Corrie.
FinnishEhdotuksessa pyritään laajalti turvaamaan Euroopan valkosipulin tuottajien asema.
The motion paves the way for comprehensive protection of European garlic producers.
FinnishTätä suositellaan sitä paitsi laajalti mietinnössä, josta on tarkoitus äänestää.
Broadly speaking, that is what is being preached by the report that we are voting on.
FinnishKahvintuottajamaat ovat laajalti tukeneet Kansainvälisen kahvijärjestön aloitetta.
In the ICO, this initiative is greatly supported by the coffee producing countries.
FinnishSitä on arvioitava laajalti joka toinen vuosi tai mieluummin joka kolmas vuosi.
It must be subject to a broad review every two years, or preferably every three years.
FinnishKäsite on tästä syystä laajalti hyväksytty, ja siitä ollaan kiinnostuneita.
There is, therefore, widespread acceptance of the concept and interest in it.
FinnishInternetiä hallinnoivat laajalti yksilöt ja käyttäjät, jotka pyörittävät järjestelmää.
It is very much governed by the individuals and users who are operating the system.
FinnishUskotaan laajalti, että järjestelmä sisältää vakavia epäoikeudenmukaisuuksia.
There is a widespread perception of grave injustice built into the system.
FinnishMietintö noudattaa laajalti komission tiedonannossa esitettyä lähestymistapaa.
The report broadly endorses the approach set out by the Commission in its communication.
FinnishLisäksi liikenne Euroopassa on nykyään hyvin laajalti rajat ylittävää.
In addition, traffic in Europe today is, to a very large extent, transboundary.
FinnishSe ei ole vielä levinnyt laajalti, mutta ehkä tänään aloitamme liikkeen.
It has not yet caught on and caught fire, but maybe today we will start a movement.
FinnishKeskustelimme hiljattain täysistunnossa laajalti EU:n politiikkojen yhdenmukaisuudesta.
At a recent plenary session, we talked a lot about coherence in EU policies.
FinnishTuemme laajalti parlamentin käsiteltäväksi annetun päätöslauselman sisältöä.
We broadly support the content of the resolution which has been submitted to Parliament.
FinnishKaakkois-Euroopan vakaussopimusta arvostettiin jo äskeisessä keskustelussa laajalti.
The stability pact for south-eastern Europe was roundly welcomed in the previous debate.
FinnishMonet unohtavat sen tosiseikan, ettei tätä asiaa korosteta laajalti.
There are many who miss the fact that this is not emphasised to a greater extent.
FinnishBirdal on laajalti Turkin rajojen ulkopuolella tunnustettu ihmisoikeusaktivisti.
Mr Birdal' s reputation as a human rights activist extends well beyond the borders of Turkey.
FinnishEi ole kuitenkaan tarpeeksi varmistaa, että salausta käytetään laajalti.
However, it is not sufficient to guarantee a widespread use of encryption.
FinnishTänä vuonna on erittäin laajalti tiedusteltu asiantuntijoiden mielipidettä aiheesta.
It began this year with a wide-ranging consultation with the industry.