"laajalle levinnyt" - angielskie tłumaczenie

FI

"laajalle levinnyt" po angielsku

FI laajalle levinnyt
volume_up
{przymiotnik}

laajalle levinnyt (też: laaja)
Ensiksikin meillä on laajalle levinnyt huoli EIP:n avoimuudesta.
Firstly, there is widespread concern about the EIB's transparency.
Se on laajalle levinnyt ilmiö läpi eteläisen Aasian, mukaan lukien Malediivit.
It's a widespread phenomenon throughout South Asia, including the Maldives.
Lihavuus on eittämättä laajalle levinnyt ongelma.
It is certainly the case that widespread obesity exists.
laajalle levinnyt (też: tavallinen, yleinen)
volume_up
endemic {przym.}
. - (HU) Allergiat ovat aikamme laajalle levinnyt sairaus.
. - (HU) Allergy is the endemic disease of our time.
Kroatia on maa, jota leimaavat laajalle levinnyt lahjonta, korruptio, kaverikapitalismi sekä poliittisten luokkien selittämätön hyvinvointi.
Croatia is a country which is characterised by endemic bribery, corruption, crony capitalism and unexplained wealth amongst the political classes.
laajalle levinnyt (też: yleinen, yleisluonteinen)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "laajalle levinnyt"

laajalle przysłówek
English
levinnyt przymiotnik
English
levitä czasownik

Przykłady użycia - "laajalle levinnyt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishVaikuttaa siltä, että lahjonta on levinnyt laajalle ja voimistuu jatkuvasti.
The stench of graft is all around us and is getting stronger by the day.
FinnishLaajalle levinnyt köyhyys oli toinen näkökohta, jota brittiystävämme korostivat.
The extent of poverty was another aspect of the situation highlighted by our British friends.
FinnishSillä ei ole väliä, kuinka laajaa korruptio on ja kuinka laajalle järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt.
It does not matter what their levels of corruption and organised crime are.
FinnishEhkäpä sars ei tosiaankaan ole levinnyt niin laajalle, että se edellyttäisi toimien kiristämistä.
Perhaps SARS is indeed something that has not spread so far that more stringent measures are needed.
FinnishValitettavasti dioksiiniongelma oli Belgiassa levinnyt niin laajalle, että se teki jäljittämisen paljon vaikeammaksi.
Unfortunately the scale of the dioxin problem in Belgium made tracing much more difficult.
FinnishKuten Amadeo ilmoittaa, sitä tarvitaan ensinnäkin siksi, että alan teknologia on parantunut voimakkaasti ja levinnyt laajalle.
First of all because, as Mr Amadeo said, the relevant technologies have been greatly improved and are now widely used.
FinnishKomission kirjanpitojärjestelmän luotettavuudesta on käyty kiivasta keskustelua, joka on levinnyt laajalle tiedotusvälineiden kautta.
The reliability of the Commission's accounting system has been the subject of vigorous debate, which the media have broadcast far and wide.
FinnishMutta siinä vaiheessa oli levinnyt laajalle se ajatus, että talouselämän vapaus on tärkeämpää kuin poliitikkojen demokraattinen sananvalta.
But at that time, the concept that freedom for the economy was more important than democratic input in politics had already taken hold.
FinnishTämä on laajalle levinnyt näkemys, johon suurin osa Euroopan unionin hallituksista yhtyy, ja tämän lisäksi se on Euroopan parlamentin vahva mielipide.
This is the overwhelming view of the vast majority of European Union Governments as well as being the strong opinion of the European Parliament.
FinnishKaikki nämä edut ovat johtaneet siihen, että järjestäytynyt rikollisuus on levinnyt laajalle yhteiskuntaamme ja valtioomme, ja se valtaa lopulta yhteiskuntamme.
All these advantages have led to the fact that organized crime in our society and our state is spreading and will finally undermine our society.
FinnishJos Eurooppa-neuvostossa olisi noudatettu asianmukaisesti sopimuksen määräyksiä, julkisen talouden kriisi Euroopassa ei olisi levinnyt niin laajalle.
If the European Council had properly adhered to the provisions of the pact, the scale of the European crisis in public finances would have been much smaller.
FinnishUusimpia ongelmia ovat ihmisten katoaminen, vangitseminen ilman oikeudenkäyntiä, laajalle levinnyt korruptio, laiton maananastus ja laiton metsänhakkuu.
The latest problems include people disappearing, people being imprisoned without trial, high levels of corruption, illegal land-grabbing and illegal logging.
FinnishHuomatkaamme ohimennen, ja tämä on se kolmas opetus, että rasismi, josta tässä parlamentissa jankutetaan, on varsin laajalle levinnyt realiteetti maailmassa.
In passing we should remember - and this is the third lesson - that the racism that we are always hearing about in the European Parliament is a reality found throughout the world.