FI lähetti
volume_up
{rzeczownik}

lähetti
volume_up
bishop {rzecz.}
Koska lähetti- ja pikakuljetuspalvelut ovat usein osallisina vakavissa onnettomuuksissa, on täysin perusteltua sisällyttää ne asetuksen soveltamisalaan.
If courier and express delivery services are frequently involved in serious accidents then it may well be justified to include them in the scope of this regulation.
lähetti (też: jakaja)
lähetti (też: sanansaattaja, kuriiri)
volume_up
messenger {rzecz.}

Przykłady użycia - "lähetti" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishEuroopan parlamentti lähetti Serbiaan tiedonkeruuvaltuuskunnan tammikuussa 2005.
The European Parliament sent a fact-finding delegation to Serbia in January 2005.
FinnishLopuksi haluan muistuttaa, että Euroopan unioni lähetti vaalitarkkailuryhmän.
Lastly, let me remind you that the European Union sent an election observation mission.
FinnishEurooppa-neuvosto lähetti Islannille lokakuussa solidaarisuuden viestin.
A message of solidarity was sent to this country by the European Council in October.
FinnishHaluaisin kuitenkin sanoa teille aivan avoimesti: komissio lähetti meidät luoksenne.
However, I have to say quite openly that the Commission sent us to you.
FinnishTämän päätöslauselman välityksellä parlamenttimme lähetti voimakkaan sanoman.
Parliament has sent out a strong message by means of this resolution.
FinnishKaupan pääosasto lähetti kirjeen argentiinalaiselle vastapuolelle 12. toukokuuta.
A letter was sent by the Director-General for Trade to his Argentinean counterpart on 12 May.
FinnishKohlin hallitus lähetti tämän Bangemannin tänne kuitenkin kaksi kertaa.
This Mr Bangemann, however, was also sent here on two occasions by Kohl's government.
FinnishKomissio lähetti ECHO:n humanitaarisen avun asiantuntijan viikoksi tuhoalueelle.
The Commission sent an ECHO humanitarian aid expert on a one-week mission to the area affected.
FinnishOswaldo Payá lähetti parlamentille viestin, jonka hän pyysi minua lukemaan ääneen.
He sent a message to Parliament, which he asked me to read out.
FinnishPääjohtaja David O'Sullivan lähetti sen teille 21. tammikuuta 2009.
That was sent to you by the Director-General, Mr David O'Sullivan, on 21 January 2009.
FinnishÄitini lähetti jamssia ja riisiä, ja vanhoja vaatteitamme hänen perheelleen.
My mother sent yams and rice, and our old clothes, to his family.
Finnish(EN) Komissio lähetti meille seuraavan lausuman parlamentin hyväksymistä tarkistuksista.
The Commission has sent us the following statement on the amendments adopted by Parliament.
Finnish   – Uuden jäsenvaltion Unkarin sosialistipuolue lähetti minut Euroopan parlamenttiin.
   – The Socialist Party of Hungary, a new member country, sent me to the European Parliament.
FinnishNäin tekemällä se lähetti poliittisen viestin kauas alueensa ulkopuolelle.
In this way it sent a political message well beyond its territory.
FinnishMuutama vuosi sitten komissio lähetti parlamentille tiedonannon jalankulkijoiden suojelusta.
Some years ago, the Commission sent Parliament a communication on pedestrian protection.
FinnishVuosina 1993 ja 1994 komissio lähetti kirjeen useille OECD: n ulkopuolisille maille.
In 1993-94, the Commission wrote to several non-OECD countries.
FinnishEnsinnäkin: komission jäsen lähetti varoituskirjeitä ehdokasmaille aiemmin tänä vuonna.
First, the Commissioner sent out warning letters earlier this year to the candidate countries.
FinnishKomissiota on myös kehuttava siitä, että se välittömästi lähetti tämän kertomuksen parlamentille.
The Commission must also be praised for sending this report to Parliament immediately.
FinnishVuonna 2003 jokainen jonka Yhdysvallat lähetti avaruuteen sai surmansa.
In 2003, everyone that the United States sent to space was killed.
FinnishMe haluamme kuulla kirjeen, jonka puhemies lähetti täysistunnossa sattuneen tapauksen johdosta.
We want to hear the letter the President sent as a result of an incident in this plenary.