"lähestymistapa" - angielskie tłumaczenie

FI

"lähestymistapa" po angielsku

FI lähestymistapa
volume_up
{rzeczownik}

lähestymistapa (też: lähestyminen, menettelytapa, liikenneväylä)
volume_up
approach {rzecz.}
Toisin sanoen kyseessä on yhdistetty lähestymistapa ja kattava lähestymistapa.
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Strateginen lähestymistapa ei ole suurin ongelmamme, se on oikea lähestymistapa.
The strategic approach is not our main problem; the strategic approach is the right one.
Tarvitaan yhdennetty lähestymistapa, jossa tarkastellaan Irakin naapurivaltioita.
There needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.

Przykłady użycia - "lähestymistapa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishLisäksi tämä lähestymistapa vastaa täsmälleen Münchenin yleissopimuksen periaatteita.
Moreover, this is precisely the principle established by the Munich Convention.
FinnishTämä direktiiviehdotus on kuitenkin mahdollisimman huono lähestymistapa siihen!
However, this draft directive seems to be a poor first attempt at this.
FinnishSe, tuottaako tämä lähestymistapa hedelmää, on toinen asia, mutta meidän on edes yritettävä.
Whether this will bear fruit is a different matter, but we should at least try.
FinnishSiksi katson, että on ehdottomasti tarpeen omaksua vähemmän rajoittava lähestymistapa.
That is why I believe a rather less restrictive interpretation is absolutely essential.
FinnishLisäksi joustava lähestymistapa lisää tehokkuutta ja vähentää tyhjiä puheita.
Furthermore, it will lead to greater efficiency and fewer empty words.
FinnishOnko lähestymistapa kestävä myös pitkällä aikavälillä entisessä kovassa muodossaan?
Is this still sustainable in the long term in its old form, in this hardware-oriented form?
FinnishTämä lähestymistapa on oltava perustana energiapolitiikkaamme tulevaisuudelle.
This should govern the formulation of our energy policy in future.
FinnishMeidän on omaksuttava pitkän aikavälin lähestymistapa, kun kyse on pakkausjätteiden hävittämisestä.
We must take the long-term view when dealing with the disposal of packaging waste.
FinnishEsittelijä Eurlingsin ansiokas lähestymistapa on esimerkki juuri tällaisesta suorapuheisuudesta.
It is precisely that praiseworthy attitude that our rapporteur, Mr Eurlings, exemplifies.
FinnishTällainen ajattelu olisi varsin lyhytnäköistä eikä mikään kunnianhimoinen, kauaskantoinen lähestymistapa.
This would be to take a short-term view rather than an ambitious, long-term view.
FinnishEnnen kaikkea lähtökohtana pitäisi olla laajempi lähestymistapa.
This should, first and foremost, be placed within a broader context.
FinnishMielestäni kuitenkin vielä tärkeämpi asia on kokonaisvaltainen lähestymistapa sääntelyn yksinkertaistamiseksi.
However, I attach yet more importance to simplifying legislation in its entirety.
FinnishMinusta tämä lähestymistapa on väärä ja myös Euroopan neuvoston julkilausumien vastainen.
I consider this stance to be wrong and one which contradicts the declarations of the Council of Europe.
FinnishLähestymistapa on myös useiden kollegojeni mukaan sekä vanhentunut että kielteinen.
As many of my fellow MEPs have said, this is a step that is, at one and the same time, outmoded and retrograde.
FinnishToimintasuunnitelman sosiaalinen lähestymistapa jää puutteelliseksi.
The social dimension of the action plan is too restricted.
FinnishEnsinnäkin komission lähestymistapa kohdistuu lähinnä markkinoille ja yksityiseen aloitteellisuuteen.
Firstly, the Commission's proposals are mainly focused on the market and on private initiative.
FinnishMeidän on yhdistettävä maakohtainen ja alueellinen lähestymistapa.
We must combine country-specific and regional approaches.
FinnishNeuvoston päätöksen uudistaminen kiireellä vuosi toisensa jälkeen ei ole vastuullinen lähestymistapa.
Rushing to renew a Council decision year after year is not a responsible way of approaching matters.
FinnishEi ole totta, että sen lähestymistapa koskisi pelkästään terrorismin torjuntaa.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, yksinomaan alakohtainen lähestymistapa ei mielestäni ole paras mahdollinen vaihtoehto.
Ladies and gentlemen, I believe that sector-based approaches alone are not the best option.