"korkealla" - angielskie tłumaczenie

FI

"korkealla" po angielsku

volume_up
korkealla {przysł.}
EN

FI korkealla
volume_up
{przysłówek}

volume_up
above {przysł.}
Olemme vakuuttuneita siitä, että EU ei ole paras taso säätämään lakeja siitä, miten esimerkiksi tikkaita saa käyttää korkealla tehtävässä työssä.
We are convinced that it is not at EU level that legislation on, for example, how ladders are to be used in jobs above ground- or floor-level is best enacted.
Toiseksi haluaisin sanoa, että kun käytämme pilotti-sanaa, ajattelemme yleensä ammattiryhmää, joka viettää työelämänsä korkealla yläilmoissa.
The second thing I would like to say is that when we use the word 'pilots', we generally think of a group of professionals who spend their working lives high above the ground.

Przykłady użycia - "korkealla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSen vuoksi voin vakuuttaa teille, että komissio pitää tavoitteensa korkealla.
That is why I can assure you that the Commission will keep its ambitions high.
FinnishPerustuslaki on olennainen, jos kaikkien korkealla olevat odotukset aiotaan täyttää.
The Constitution is vital if everyone's high expectations are to be fulfilled.
FinnishTämä on olennaista, ja kentän odotukset ovat tässä suhteessa erittäin korkealla.
This is essential: expectations in the field in this regard are very high.
FinnishRima on jo muutenkin nyt hyvin korkealla, mitä ei voi pitää pelkästään positiivisena.
Expectations are already very high, and that is not an entirely positive thing.
FinnishVoin vakuuttaa teille, että syövän torjunta on edelleen hyvin korkealla asialistallani.
I can reassure you that cancer prevention still figures very high on my agenda.
FinnishKomissiolle on hyvin tärkeää, että kaksi asiaa pysyvät korkealla asialistallamme.
We in the Commission are very keen that two issues should always be high on our agenda.
FinnishEi ole ihme, että EU:n maine ei ole tällä hetkellä kovin korkealla yleisön keskuudessa.
No wonder the EU' s reputation at the moment is not very high with the public.
FinnishKorkealla edustajalla Ashtonilla on nyt hyvä tilaisuus osoittaa kykynsä.
This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
FinnishKomissio toivoo, että sopimus voidaan saada aikaan mahdollisimman korkealla tasolla.
The Commission hopes that an agreement can be concluded at the highest possible level.
FinnishMaailmankauppajärjestelmän itselleen asettamat tavoitteet ovat perustellusti korkealla.
The goals the global trading system has set itself are high, and rightly so.
FinnishNyt on aika taistella sosiaalisten normien yhdenmukaistamisen puolesta korkealla tasolla.
It is time to fight for the harmonisation of social standards at a high level.
FinnishÖljyn hinta pysyy korkealla, Euroopan riippuvuus ja kriisialttius lisääntyvät.
The price of oil remains high, while Europe grows increasingly dependent and crisis-prone.
FinnishNämä eri tekijät on ehdottomasti yhdenmukaistettava korkealla tasolla.
We absolutely have to bring these into line with each other, at a very high level.
FinnishKasvu on edelleen heikkoa ja työttömyysasteet sitä vastaavalla korkealla tasolla.
Growth rates have remained low and unemployment has remained at correspondingly high levels.
FinnishTerrorismi on jälleen kerran korkealla tasolla käytävän kiihkeän keskustelun kohteena.
Terrorism is once again the subject of lively debates at very high level.
FinnishKorkealla tapahtuva työ ei ole aina pitkäaikaista vaan usein tilapäistä.
Working at heights is not always for long periods of time but often for short spells.
FinnishKorkealla tehtävän työn ja tämän direktiivin merkitys on myös selvä.
The importance of working at heights and having this directive is clear also.
FinnishMeidän mielestämme rima ei kuitenkaan ole nyt tarpeeksi korkealla.
As far as we are concerned, the goalposts of these measures do not go far enough.
FinnishAsiantuntemuksen olisi oltava korkealla tasolla ja oikeuskäytännön yhtenäistä alusta lähtien.
There should be a high level of expertise and unitary case-law right from the start.
FinnishSe on eurooppalaista kulttuuria parhaimmillaan ja ruuan korkealla laadulla on aina oma hintansa.
It is European culture at its best and high quality food always has its own price.